Onderwijs

Respijt voor Inholland-opleidingen

De vier ‘zeer zwakke’ opleidingen van de Hogeschool Inholland krijgen tot het voorjaar de kans zich te revancheren. Staatssecretaris Zijlstra neemt het advies over dat kwaliteitsbewaker NVAO hem gaf.


In juli maakte de NVAO al bekend dat de vier Inholland-opleidingen wat haar betreft niet onmiddellijk gesloten hoefden te worden. De opleidingen konden zich herstellen, meenden de keurmeesters. Zijlstra schaart zich achter dat advies, schrijft hij aan de Tweede Kamer.De hogeschool is ‘voortvarend bezig’ met de verbetering van het onderwijs, stelt Zijlstra. Maar hij wil niet vooruitlopen op het uiteindelijke oordeel over de vier opleidingen. Pas in het voorjaar, als de opleidingen weer op alle punten zijn gecontroleerd, kan hij beslissen of de opleidingen open mogen blijven of niet.Het gaat om vrijetijdsmanagement, commerciële economie, bedrijfseconomie en media- & entertainmentmanagement. De opleidingen waren er door de Onderwijsinspectie uitgepikt na de affaire rond de dubieuze afstudeertrajecten voor langstudeerders bij de opleiding media- & entertainmentmanagement. 

“In Nederland zijn we niet gewend om te kiezen, maar zonder keuzes overleven we het niet.” Die waarschuwing liet voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW donderdag 16 september horen tijdens de discussiebijeenkomst van universiteitenvereniging VSNU.

Manifest
Er werd doorgepraat over het in augustus verschenen gezamenlijke manifest van VSNU, NWO, KNAW, TNO en de werkgevers. Zij pleiten voor versterking van de kenniseconomie via een nationale langjarige onderzoeksagenda, de oprichting van een ‘Kennis en Innovatieraad’ en voor vereenvoudiging van de onderzoeksfinanciering.

Leidend
VSNU-voorzitter Noorda benadrukte dat de keuze voor een aantal topgebieden een positieve en geen negatieve is. “Het is niet zo dat we het land in gaan met de boodschap dat een kennisinstelling iets niet meer mag doen. Wel moet Nederland op een aantal gebieden de leidende innovator worden en zich daar met de besten kunnen meten.”

Lange termijn
Volgens hoogleraar Mirjam van Praag, wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Centre for Entrepreneurship, is het belangrijk dat de gemaakte keuzes voor de lange termijn gelden, anders zijn ondernemers niet bereid mee te doen en er geld in te steken. “Zij willen een veilige omgeving.” Noorda begreep dat en wees er op dat ook toponderzoekers erop moeten kunnen vertrouwen dat een onderzoekscentrum waar ze zouden willen werken over een jaar of tien nog bestaat.

Focus
Meer focus in de financiering is ook volgens VVD-kamerlid Mark Harbers belangrijk. “Private uitgaven voor onderzoek en innovatie blijven anders achter.” Hij wil dat de overheidsgelden vanuit de verschillende potjes bij elkaar worden gebracht.
Werkgeversvoorzitter Wientjes verbaasde zich over de eensgezindheid over het onderwerp. “Dit was een paar jaar geleden ondenkbaar.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.