Onderwijs

Reorganisatie Bureau treft hele TU-organisatie

De TU zal de komende vier jaar de grootste reorganisatie uit haar bestaan meemaken. Het aantal faculteiten en diensten zal tot ongeveer de helft worden teruggebracht.

Het bureau wordt in vier delen gesplitst en gedeeltelijk uitgesmeerd over de beheerseenheden. De derde geldstroom wordt gekanaliseerd. Dat blijkt uit plannen die het cvb vorige week donderdag bekend maakte.

De plannen komen voort uit het voornemen het bureau in te krimpen. ,,Tijdens het proces zijn we ons gaan realiseren dat alleen het reorganiseren van het bureau onvoldoende was, maar dat het totaal van de ondersteunende functies van de hele universiteit hervormd moest worden”, verklaarde collegevoorzitter De Voogd tijdens een bijeenkomst met medewerkers van het bureau.

Doel van de grootscheepse reorganisatie is het onderwijs en onderzoek beter te ondersteunen, maar ook de financiële situatie van de TU weer op peil te brengen. Op de begroting van volgend jaar is Bouwkunde de enige faculteit die een positief resultaat verwacht, en als die trend zich doorzet is de universiteit tegen de eeuwwisseling door haar reserves heen.

De kern van het plan bestaat uit het opsplitsen van het bureau in vier delen, een operatie waar 1 februari volgend jaar mee begonnen wordt. In eerste instantie worden de bestaande posities opnieuw ingedeeld, maar tegelijkertijd wordt ook een krimp ingezet. Het cvb streeft ernaar nieuwe functies in het leven te roepen, waarnaar bureaumedewerkers kunnen solliciteren. Zij kunnen daarbij rekenen op steun in de vorm van opleidingen. Ook heeft het cvb een sociaal plan toegezegd, want dat er banen verloren gaan, staat buiten kijf.


Figuur 1 Collegevoorzitter De Voogd beantwoordt vragen van Bureau-medewerkers

Details over de plannen komen pas de komende weken beschikbaar, maar de grote lijnen liggen vast. De staf van het cvb zal in de toekomst zo’n veertig à zestig fte tellen en onder leiding staan van de secretaris van de universiteit. De staf zal niet in het huidige hoofdgebouw gehuisvest worden, maar elders in de TU-wijk. Vermoedelijk wil het cvb dichter bij de Aula, waar alle officiële ontvangsten plaatsvinden, zitten. Een volledig huisvestingsplan wordt begin volgend jaar verwacht.

De bureaufuncties die niet direct het cvb ondersteunen, komen terecht in drie ‘service centra’. Het studenten service centrum (SSC) zal het Studenten Adviesbureau, de studentenadministraite, Mekelweg 10, het sportcentrum en een bureau voorstudenteninformatie (niet de werving) herbergen.

Het bedrijven service centrum (BSC) zal het contractbureau en het transferpunt omvatten. Daarnaast zal het de marketing en coördinatie op zich nemen van de TU als produkt. De Voogd: ,,De TU hoort thuis in het rijtje Philips, Akzo, Shell. Dat klinkt misschien wat arrogant, maar daar moeten we heen.”

Concreet houdt dit in dat de TU een houdstermaatschappij met vier dochter-bv’s gaat oprichten waarin alle derde-geldstroomonderzoek ondergebracht wordt. Het cvb denkt zo een beter inzicht te krijgen in de geldstromen op de TU. Vanuit de politiek bestaat er de laatste tijd de nodige kritiek op het financiële beleid van de universiteiten, omdat zij in feite niet weten hoe groot hun omzet is. De Voogd noemde de kritiek ‘niet aangenaam, maar ook niet onterecht’ en hoopt die door het kanaliseren van de derde-geldstromen te pareren. Zo en middels het invoeren van tijdschrijven wil het cvb ook in kaart brengen hoeveel tijd er nu eigenlijk in onderzoek voor derden gaat zitten (en of de in rekening gebrachte prijzen dus reëel zijn). De bv-constructie moet bovendien de totale derde geldstroom opvijzelen van honderd naar honderdvijftig miljoen gulden.

In het universiteits service centrum (USC) ten slotte worden de overige diensten ondergebracht: personeelszaken, financiën, bestuursondersteuning, post, archief en diversen (zoals het Techniek Museum). Het USC komt onder leiding van de huidige IRI-directeur prof.dr.ir. M. de Bruin (met kandidaten voor SSC en BSC is het cvb nog in gesprek).
Lappendeken

De Bruin krijgt als voorzitter van een stuurgroep ook de taak om het USC en de beheerseenheden voor te bereiden op de operatie die zal volgen op de reorganisatie van het bureau: de fusie van het USC met de ondersteunende diensten van een gereduceerd aantal beheerseenheden. Momenteel kent de TU 22 beheerseenheden, waaronder dertien faculteiten; dat moet terug naar negen à vijftien. Dat betekent dat zowel het aantal diensten (bibliotheek, rekencentrum, etcetera) als het aantal faculteiten teruggebracht wordt.

De gefuseerde diensten komen terecht in de beheerseenheden, zodat die eenheden zelf grote zeggenschap erover krijgen. Om echter te voorkomen dat de eenheden een lappendeken van systemen, regels en gewoonten blijven, wil het cvb een TU-wijd management-informatiesysteem invoeren. De standaardisering van de software moet ervoor zorgen dat de administraties weliswaar decentraal maar niet ongecoördineerd functioneren. (C.J.)


Figuur 2 Organogram van de nieuwe TU-organisatie

Christian Jongeneel

,

De TU zal de komende vier jaar de grootste reorganisatie uit haar bestaan meemaken. Het aantal faculteiten en diensten zal tot ongeveer de helft worden teruggebracht. Het bureau wordt in vier delen gesplitst en gedeeltelijk uitgesmeerd over de beheerseenheden. De derde geldstroom wordt gekanaliseerd. Dat blijkt uit plannen die het cvb vorige week donderdag bekend maakte.

De plannen komen voort uit het voornemen het bureau in te krimpen. ,,Tijdens het proces zijn we ons gaan realiseren dat alleen het reorganiseren van het bureau onvoldoende was, maar dat het totaal van de ondersteunende functies van de hele universiteit hervormd moest worden”, verklaarde collegevoorzitter De Voogd tijdens een bijeenkomst met medewerkers van het bureau.

Doel van de grootscheepse reorganisatie is het onderwijs en onderzoek beter te ondersteunen, maar ook de financiële situatie van de TU weer op peil te brengen. Op de begroting van volgend jaar is Bouwkunde de enige faculteit die een positief resultaat verwacht, en als die trend zich doorzet is de universiteit tegen de eeuwwisseling door haar reserves heen.

De kern van het plan bestaat uit het opsplitsen van het bureau in vier delen, een operatie waar 1 februari volgend jaar mee begonnen wordt. In eerste instantie worden de bestaande posities opnieuw ingedeeld, maar tegelijkertijd wordt ook een krimp ingezet. Het cvb streeft ernaar nieuwe functies in het leven te roepen, waarnaar bureaumedewerkers kunnen solliciteren. Zij kunnen daarbij rekenen op steun in de vorm van opleidingen. Ook heeft het cvb een sociaal plan toegezegd, want dat er banen verloren gaan, staat buiten kijf.


Figuur 1 Collegevoorzitter De Voogd beantwoordt vragen van Bureau-medewerkers

Details over de plannen komen pas de komende weken beschikbaar, maar de grote lijnen liggen vast. De staf van het cvb zal in de toekomst zo’n veertig à zestig fte tellen en onder leiding staan van de secretaris van de universiteit. De staf zal niet in het huidige hoofdgebouw gehuisvest worden, maar elders in de TU-wijk. Vermoedelijk wil het cvb dichter bij de Aula, waar alle officiële ontvangsten plaatsvinden, zitten. Een volledig huisvestingsplan wordt begin volgend jaar verwacht.

De bureaufuncties die niet direct het cvb ondersteunen, komen terecht in drie ‘service centra’. Het studenten service centrum (SSC) zal het Studenten Adviesbureau, de studentenadministraite, Mekelweg 10, het sportcentrum en een bureau voorstudenteninformatie (niet de werving) herbergen.

Het bedrijven service centrum (BSC) zal het contractbureau en het transferpunt omvatten. Daarnaast zal het de marketing en coördinatie op zich nemen van de TU als produkt. De Voogd: ,,De TU hoort thuis in het rijtje Philips, Akzo, Shell. Dat klinkt misschien wat arrogant, maar daar moeten we heen.”

Concreet houdt dit in dat de TU een houdstermaatschappij met vier dochter-bv’s gaat oprichten waarin alle derde-geldstroomonderzoek ondergebracht wordt. Het cvb denkt zo een beter inzicht te krijgen in de geldstromen op de TU. Vanuit de politiek bestaat er de laatste tijd de nodige kritiek op het financiële beleid van de universiteiten, omdat zij in feite niet weten hoe groot hun omzet is. De Voogd noemde de kritiek ‘niet aangenaam, maar ook niet onterecht’ en hoopt die door het kanaliseren van de derde-geldstromen te pareren. Zo en middels het invoeren van tijdschrijven wil het cvb ook in kaart brengen hoeveel tijd er nu eigenlijk in onderzoek voor derden gaat zitten (en of de in rekening gebrachte prijzen dus reëel zijn). De bv-constructie moet bovendien de totale derde geldstroom opvijzelen van honderd naar honderdvijftig miljoen gulden.

In het universiteits service centrum (USC) ten slotte worden de overige diensten ondergebracht: personeelszaken, financiën, bestuursondersteuning, post, archief en diversen (zoals het Techniek Museum). Het USC komt onder leiding van de huidige IRI-directeur prof.dr.ir. M. de Bruin (met kandidaten voor SSC en BSC is het cvb nog in gesprek).
Lappendeken

De Bruin krijgt als voorzitter van een stuurgroep ook de taak om het USC en de beheerseenheden voor te bereiden op de operatie die zal volgen op de reorganisatie van het bureau: de fusie van het USC met de ondersteunende diensten van een gereduceerd aantal beheerseenheden. Momenteel kent de TU 22 beheerseenheden, waaronder dertien faculteiten; dat moet terug naar negen à vijftien. Dat betekent dat zowel het aantal diensten (bibliotheek, rekencentrum, etcetera) als het aantal faculteiten teruggebracht wordt.

De gefuseerde diensten komen terecht in de beheerseenheden, zodat die eenheden zelf grote zeggenschap erover krijgen. Om echter te voorkomen dat de eenheden een lappendeken van systemen, regels en gewoonten blijven, wil het cvb een TU-wijd management-informatiesysteem invoeren. De standaardisering van de software moet ervoor zorgen dat de administraties weliswaar decentraal maar niet ongecoördineerd functioneren. (C.J.)


Figuur 2 Organogram van de nieuwe TU-organisatie

Christian Jongeneel

De TU zal de komende vier jaar de grootste reorganisatie uit haar bestaan meemaken. Het aantal faculteiten en diensten zal tot ongeveer de helft worden teruggebracht. Het bureau wordt in vier delen gesplitst en gedeeltelijk uitgesmeerd over de beheerseenheden. De derde geldstroom wordt gekanaliseerd. Dat blijkt uit plannen die het cvb vorige week donderdag bekend maakte.

De plannen komen voort uit het voornemen het bureau in te krimpen. ,,Tijdens het proces zijn we ons gaan realiseren dat alleen het reorganiseren van het bureau onvoldoende was, maar dat het totaal van de ondersteunende functies van de hele universiteit hervormd moest worden”, verklaarde collegevoorzitter De Voogd tijdens een bijeenkomst met medewerkers van het bureau.

Doel van de grootscheepse reorganisatie is het onderwijs en onderzoek beter te ondersteunen, maar ook de financiële situatie van de TU weer op peil te brengen. Op de begroting van volgend jaar is Bouwkunde de enige faculteit die een positief resultaat verwacht, en als die trend zich doorzet is de universiteit tegen de eeuwwisseling door haar reserves heen.

De kern van het plan bestaat uit het opsplitsen van het bureau in vier delen, een operatie waar 1 februari volgend jaar mee begonnen wordt. In eerste instantie worden de bestaande posities opnieuw ingedeeld, maar tegelijkertijd wordt ook een krimp ingezet. Het cvb streeft ernaar nieuwe functies in het leven te roepen, waarnaar bureaumedewerkers kunnen solliciteren. Zij kunnen daarbij rekenen op steun in de vorm van opleidingen. Ook heeft het cvb een sociaal plan toegezegd, want dat er banen verloren gaan, staat buiten kijf.


Figuur 1 Collegevoorzitter De Voogd beantwoordt vragen van Bureau-medewerkers

Details over de plannen komen pas de komende weken beschikbaar, maar de grote lijnen liggen vast. De staf van het cvb zal in de toekomst zo’n veertig à zestig fte tellen en onder leiding staan van de secretaris van de universiteit. De staf zal niet in het huidige hoofdgebouw gehuisvest worden, maar elders in de TU-wijk. Vermoedelijk wil het cvb dichter bij de Aula, waar alle officiële ontvangsten plaatsvinden, zitten. Een volledig huisvestingsplan wordt begin volgend jaar verwacht.

De bureaufuncties die niet direct het cvb ondersteunen, komen terecht in drie ‘service centra’. Het studenten service centrum (SSC) zal het Studenten Adviesbureau, de studentenadministraite, Mekelweg 10, het sportcentrum en een bureau voorstudenteninformatie (niet de werving) herbergen.

Het bedrijven service centrum (BSC) zal het contractbureau en het transferpunt omvatten. Daarnaast zal het de marketing en coördinatie op zich nemen van de TU als produkt. De Voogd: ,,De TU hoort thuis in het rijtje Philips, Akzo, Shell. Dat klinkt misschien wat arrogant, maar daar moeten we heen.”

Concreet houdt dit in dat de TU een houdstermaatschappij met vier dochter-bv’s gaat oprichten waarin alle derde-geldstroomonderzoek ondergebracht wordt. Het cvb denkt zo een beter inzicht te krijgen in de geldstromen op de TU. Vanuit de politiek bestaat er de laatste tijd de nodige kritiek op het financiële beleid van de universiteiten, omdat zij in feite niet weten hoe groot hun omzet is. De Voogd noemde de kritiek ‘niet aangenaam, maar ook niet onterecht’ en hoopt die door het kanaliseren van de derde-geldstromen te pareren. Zo en middels het invoeren van tijdschrijven wil het cvb ook in kaart brengen hoeveel tijd er nu eigenlijk in onderzoek voor derden gaat zitten (en of de in rekening gebrachte prijzen dus reëel zijn). De bv-constructie moet bovendien de totale derde geldstroom opvijzelen van honderd naar honderdvijftig miljoen gulden.

In het universiteits service centrum (USC) ten slotte worden de overige diensten ondergebracht: personeelszaken, financiën, bestuursondersteuning, post, archief en diversen (zoals het Techniek Museum). Het USC komt onder leiding van de huidige IRI-directeur prof.dr.ir. M. de Bruin (met kandidaten voor SSC en BSC is het cvb nog in gesprek).
Lappendeken

De Bruin krijgt als voorzitter van een stuurgroep ook de taak om het USC en de beheerseenheden voor te bereiden op de operatie die zal volgen op de reorganisatie van het bureau: de fusie van het USC met de ondersteunende diensten van een gereduceerd aantal beheerseenheden. Momenteel kent de TU 22 beheerseenheden, waaronder dertien faculteiten; dat moet terug naar negen à vijftien. Dat betekent dat zowel het aantal diensten (bibliotheek, rekencentrum, etcetera) als het aantal faculteiten teruggebracht wordt.

De gefuseerde diensten komen terecht in de beheerseenheden, zodat die eenheden zelf grote zeggenschap erover krijgen. Om echter te voorkomen dat de eenheden een lappendeken van systemen, regels en gewoonten blijven, wil het cvb een TU-wijd management-informatiesysteem invoeren. De standaardisering van de software moet ervoor zorgen dat de administraties weliswaar decentraal maar niet ongecoördineerd functioneren. (C.J.)


Figuur 2 Organogram van de nieuwe TU-organisatie

Christian Jongeneel

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.