Onderwijs

Rekenkamer: ‘Waar blijven onderwijssubsidies?’

Het ministerie van Onderwijs moet beter in de gaten houden of subsidies goed worden besteed, constateert de Rekenkamer vandaag. Ook aan de informatiebeveiliging van DUO valt nog wat te verbeteren.


Elke derde dinsdag van mei legt het kabinet verantwoording af over de begroting van het voorgaande jaar. Hebben de ministeries niet te veel uitgegeven? Kunnen ze uitleggen hoe al het geld besteed is? Dit jaar is ‘verantwoordingsdag’ enigszins uitzonderlijk, merkte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem op toen hij zijn stukken aanbood aan de Tweede Kamer: “Voor het eerst in vijf jaar staat hier een missionair kabinet, dat het financieel beleid verdedigt dat het zelf heeft uitgevoerd en waar het de verantwoordelijkheid voor draagt. Laat dat maar even op u inwerken.”De Algemene Rekenkamer heeft alle financiële stukken ook dit jaar weer goedgekeurd, al hebben de rekenmeesters traditiegetrouw ook wat op- en aanmerkingen. Zo moet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bijvoorbeeld beter controleren of subsidies wel goed worden gebruikt.Van de 160 miljoen euro waarover goede verantwoording ontbreekt, was 107 miljoen bestemd voor internationaliseringsorganisatie Nuffic, laat een woordvoerder van de Rekenkamer weten: “De accountantsverklaring die is opgemaakt, voldoet niet aan de eisen. Toen we om opheldering vroegen, kon het ministerie die niet geven en een accountant die de verkeerde verklaring opmaakt, dat is gewoon slecht werk.”Volgens een woordvoerder van de Nuffic voldoet de organisatie elk jaar aan de subsidievereisten van het ministerie, en is de accountantsverklaring door OCW goedgekeurd. “Dit is dus echt iets tussen het ministerie en de Rekenkamer.”De rekenmeesters uiten ook kritiek op de informatiebeveiliging van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Die heeft “goede stappen” gezet, maar is er nog niet. Volgens een woordvoerder van DUO hoeven studenten niet bang te zijn dat hun gegevens straks op straat liggen: “De omgeving waar studenten op inloggen, Mijnduo, voldoet aan de hoogste beveiligingseisen van de overheid. We werken sinds vorig jaar vooral aan het verbeteren van onze protocollen, alles moet worden vastgelegd. Daar gaan we dit jaar mee door.”Minister Bussemaker van Onderwijs herkent de kritiek van de Rekenkamer en neemt de aanbevelingen over, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.