Campus

Reglementen faculteiten nog verder vertraagd

Spoedoverleg tussen rector en studentenraad heeft er gisteren toe geleid dat studenten wellicht toch meer bevoegdheden krijgen op de faculteiten. Wel gaat het langer duren.

Het college van bestuur besloot dinsdag opnieuw de reglementen van twee faculteiten (BK en ITS) niet geheel goed te keuren. Het college wil met name vasthouden aan de wettelijke minimumeisen. Dat betekent dat faculteiten de studentenraden bij reglement niet meer bevoegdheden mogen toekennen dan het wettelijk minimum voorschrijft. Eventuele extra bevoegdheden, zoals adviesrecht op het gebied van het curriculum, zouden de faculteiten in convenanten mogen vastleggen.

Verschillende facultaire studentenraden hadden echter al verdergaande afspraken met hun decanen, die hierop na overleg met het cvb moesten terugkomen. Dat schoot de studenten in het verkeerde keelgat. Zij hadden maanden onderhandeld over een resultaat dat nu teruggefloten werd. Het woord ‘Raad van Toezicht’ viel.

In een inderhaast belegd gesprek met rector Wakker afgelopen woensdag is nu vastgelegd dat niet alleen de wettelijke minimumeisen maar ook extra bevoegdheden die op alle faculteiten van toepassing zijn, in de reglementen kunnen worden opgenomen. In de convenanten komen dan de verschillen aan bod. Wakker zal hierover een brief sturen aan de decanen.

Woensdag werd ook afgesproken dat de reglementen, die de komende maanden eindelijk tot stand moeten komen, definitief zullen zijn en niet voorlopig, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Dan kan de studentenraad zich volgend jaar meer bezig houden met haar inhoudelijke taken.

Het college van bestuur besloot dinsdag opnieuw de reglementen van twee faculteiten (BK en ITS) niet geheel goed te keuren. Het college wil met name vasthouden aan de wettelijke minimumeisen. Dat betekent dat faculteiten de studentenraden bij reglement niet meer bevoegdheden mogen toekennen dan het wettelijk minimum voorschrijft. Eventuele extra bevoegdheden, zoals adviesrecht op het gebied van het curriculum, zouden de faculteiten in convenanten mogen vastleggen.

Verschillende facultaire studentenraden hadden echter al verdergaande afspraken met hun decanen, die hierop na overleg met het cvb moesten terugkomen. Dat schoot de studenten in het verkeerde keelgat. Zij hadden maanden onderhandeld over een resultaat dat nu teruggefloten werd. Het woord ‘Raad van Toezicht’ viel.

In een inderhaast belegd gesprek met rector Wakker afgelopen woensdag is nu vastgelegd dat niet alleen de wettelijke minimumeisen maar ook extra bevoegdheden die op alle faculteiten van toepassing zijn, in de reglementen kunnen worden opgenomen. In de convenanten komen dan de verschillen aan bod. Wakker zal hierover een brief sturen aan de decanen.

Woensdag werd ook afgesproken dat de reglementen, die de komende maanden eindelijk tot stand moeten komen, definitief zullen zijn en niet voorlopig, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Dan kan de studentenraad zich volgend jaar meer bezig houden met haar inhoudelijke taken.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.