Onderwijs

‘Registratie promovendi moet duidelijker’

Het college van bestuur heeft nog geen helder overzicht van het aantal mensen dat bezig is aan een promotie. Rector Jacob Fokkema wil daar dit jaar verandering in brengen.

Faculteiten moeten de registratie van promovendi aanscherpen, meent rector Jacob Fokkema. “Als er zich promovendi aanmelden bij faculteiten, moet dat ook meteen op een centraal niveau worden geregistreerd.” Fokkema gaat een commissie in het leven roepen die moet toezien op een heldere registratie. Hij stelt bovendien vast dat er ‘door statistische variatie’ nu enige onvermijdelijke ruis zit in de cijfers.

De wens om de registratie beter te laten verlopen komt niet alleen voort uit de wens om meer inzicht te krijgen in het aantal promovendi dat dankzij OOD-gelden kan worden aangesteld, benadrukt Fokkema. “Dat OOD-effect zie je pas echt over vier, vijf jaar, als deze mensen daadwerkelijk promoveren.” De rector ziet overigens wel een direct verband tussen de OOD-gelden en het aantrekken van extra promovendi. “Er zitten veel meer promovendi in de pijplijn dan nu zichtbaar is.” Maar hij stelt ook dat ‘wetenschap zich niet laat sturen met geld alleen. Je hebt goede mensen en goede plannen nodig’. Het zorgen voor voldoende ondersteuning voor promovendi vormt volgens Fokkema geen probleem. Wel is de promotiemarkt volgens hem soms krap. “Als je goede mensen wilt hebben, moet je natuurlijk kritisch zijn in je selectie.”

Ook al zijn er nog te weinig harde cijfers, over de aanwas van nieuwe promovendi bij de verschillende faculteiten toont Fokkema zich positief. “Technische Natuurwetenschappen doet het heel goed, maar ook bij Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen zie je de stroom nieuwe promovendi aanzwellen.”

Een belangrijke doelstelling van de ingrijpende reorganisatie van de ondersteunende diensten was het vrijmaken van geld om meer wetenschappelijke medewerkers aan te trekken: gastdocenten, postdocs, maar vooral ook promovendi. In oktober 2006 liet de TU Delft weten dat er in januari 2006 333 promovendi waren aangenomen, en de schatting van het college van bestuur luidde dat tweederde van dat aantal te danken was aan het geld dat de reorganisatie opleverde. Het blijkt vooralsnog lastig om die cijfers verder te specificeren.

Faculteiten moeten de registratie van promovendi aanscherpen, meent rector Jacob Fokkema. “Als er zich promovendi aanmelden bij faculteiten, moet dat ook meteen op een centraal niveau worden geregistreerd.” Fokkema gaat een commissie in het leven roepen die moet toezien op een heldere registratie. Hij stelt bovendien vast dat er ‘door statistische variatie’ nu enige onvermijdelijke ruis zit in de cijfers.

De wens om de registratie beter te laten verlopen komt niet alleen voort uit de wens om meer inzicht te krijgen in het aantal promovendi dat dankzij OOD-gelden kan worden aangesteld, benadrukt Fokkema. “Dat OOD-effect zie je pas echt over vier, vijf jaar, als deze mensen daadwerkelijk promoveren.” De rector ziet overigens wel een direct verband tussen de OOD-gelden en het aantrekken van extra promovendi. “Er zitten veel meer promovendi in de pijplijn dan nu zichtbaar is.” Maar hij stelt ook dat ‘wetenschap zich niet laat sturen met geld alleen. Je hebt goede mensen en goede plannen nodig’. Het zorgen voor voldoende ondersteuning voor promovendi vormt volgens Fokkema geen probleem. Wel is de promotiemarkt volgens hem soms krap. “Als je goede mensen wilt hebben, moet je natuurlijk kritisch zijn in je selectie.”

Ook al zijn er nog te weinig harde cijfers, over de aanwas van nieuwe promovendi bij de verschillende faculteiten toont Fokkema zich positief. “Technische Natuurwetenschappen doet het heel goed, maar ook bij Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen zie je de stroom nieuwe promovendi aanzwellen.”

Een belangrijke doelstelling van de ingrijpende reorganisatie van de ondersteunende diensten was het vrijmaken van geld om meer wetenschappelijke medewerkers aan te trekken: gastdocenten, postdocs, maar vooral ook promovendi. In oktober 2006 liet de TU Delft weten dat er in januari 2006 333 promovendi waren aangenomen, en de schatting van het college van bestuur luidde dat tweederde van dat aantal te danken was aan het geld dat de reorganisatie opleverde. Het blijkt vooralsnog lastig om die cijfers verder te specificeren.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.