Onderwijs

Rector wil beraad over drankgebruik

Rector Blaauwendraad wil dat studenten anders met drank omgaan. Hij praat hierover binnenkort met de Delftse verenigingen.Kort na de drankincidenten bij het Groningse Corps, waarbij een dode en een zwaargewonde vielen, zei Blaauwendraad in de Delftsche Courant dat ‘drank de wortel is van alle kwaad’.

En: ,,We kunnen veel winnen als we daar een einde aan maken.”

,,Het baart de universiteiten zo langzamerhand grote zorgen”, licht Blaauwendraad zijn uitspraken toe. Tijdens een bijeenkomst van alle rectoren, afgelopen zaterdag, was de unanieme mening dat het drankgebruik onder studenten niet meer onschuldig is. ,,Er is een grens bereikt, het gaat zo de verkeerde kant op”, vertaalt hij de gevoelens. ,,We weten allemaal dat te veel drinken kan leiden tot normloos gedrag en ongecontroleerde daden.”

In het overleg van de rectoren kwam het idee naar voren om tweedejaars studenten uit te sluiten van ontgroeningen, omdat die te graag hun gram zouden willen halen. Blaauwendraad wil de verenigingen geen regels of verboden opleggen. ,,Daarmee krijg je geen invloed op de leden”, meent hij. ,,Beter is het om een attitudeverandering te bewerkstelligen. Dat wil ik binnenkort bespreken met de gezamenlijke Delftse verenigingen. Het is misschien niet onze rechtstreekse verantwoordelijkheid, maar de TU voelt zich wel verantwoordelijk.”

De rector vindt de plannen van minister Ritzen voor een code voor ontgroening en introductie niet goed. ,,De minister denkt te rechtstreeks in oplossingen. Dat gaat ons een beetje te snel.”

Corps-voorzitter Wessel van Soest meent dat de excessen in Groningen niet als maatstaf genomen moeten worden. Hij acht de kans op dergelijke ongevallen bij zijn vereniging zeer klein. ,,Aspirant-leden drinken bij ons niet tijdens de KMT. En op de sociëteit bestaat een goede onderlinge controle. Dat klinkt misschien erg braaf, maar dat is wel de manier waarop het hier gaat.” Over de indrinkpraktijken in corpshuizen: ,,In principe is dat de zorg van de bewoners. Maar de buitenwereld meent dat wij ook daar onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik vind dat je daar naar moet luisteren. Suggesties van de rector zullen wij dan ook serieus nemen.”

De voorzitter van Virgiel, Jasper Verbunt, noemt de verplichte inname van een liter jenever ’te genant voor woorden’. Hij is ervan overtuigd dat dit in Virgiel-huizen niet voorkomt. ,,En onze barmannen houden zware drinkers binnen de vereniging in de gaten.” Gedragsregels of verboden hebben volgens Verbunt geen zin, omdat de verenigingen te veel van elkaar verschillen. ,,We staan natuurlijk open voor suggesties voor een cultuuromslag, maar ik weet niet hoe dat zou moeten. Tot nu toe hebben we nooit bij drankmisbruik hoeven stilstaan, maar de tijden veranderen.”

Rector Blaauwendraad wil dat studenten anders met drank omgaan. Hij praat hierover binnenkort met de Delftse verenigingen.

Kort na de drankincidenten bij het Groningse Corps, waarbij een dode en een zwaargewonde vielen, zei Blaauwendraad in de Delftsche Courant dat ‘drank de wortel is van alle kwaad’. En: ,,We kunnen veel winnen als we daar een einde aan maken.”

,,Het baart de universiteiten zo langzamerhand grote zorgen”, licht Blaauwendraad zijn uitspraken toe. Tijdens een bijeenkomst van alle rectoren, afgelopen zaterdag, was de unanieme mening dat het drankgebruik onder studenten niet meer onschuldig is. ,,Er is een grens bereikt, het gaat zo de verkeerde kant op”, vertaalt hij de gevoelens. ,,We weten allemaal dat te veel drinken kan leiden tot normloos gedrag en ongecontroleerde daden.”

In het overleg van de rectoren kwam het idee naar voren om tweedejaars studenten uit te sluiten van ontgroeningen, omdat die te graag hun gram zouden willen halen. Blaauwendraad wil de verenigingen geen regels of verboden opleggen. ,,Daarmee krijg je geen invloed op de leden”, meent hij. ,,Beter is het om een attitudeverandering te bewerkstelligen. Dat wil ik binnenkort bespreken met de gezamenlijke Delftse verenigingen. Het is misschien niet onze rechtstreekse verantwoordelijkheid, maar de TU voelt zich wel verantwoordelijk.”

De rector vindt de plannen van minister Ritzen voor een code voor ontgroening en introductie niet goed. ,,De minister denkt te rechtstreeks in oplossingen. Dat gaat ons een beetje te snel.”

Corps-voorzitter Wessel van Soest meent dat de excessen in Groningen niet als maatstaf genomen moeten worden. Hij acht de kans op dergelijke ongevallen bij zijn vereniging zeer klein. ,,Aspirant-leden drinken bij ons niet tijdens de KMT. En op de sociëteit bestaat een goede onderlinge controle. Dat klinkt misschien erg braaf, maar dat is wel de manier waarop het hier gaat.” Over de indrinkpraktijken in corpshuizen: ,,In principe is dat de zorg van de bewoners. Maar de buitenwereld meent dat wij ook daar onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik vind dat je daar naar moet luisteren. Suggesties van de rector zullen wij dan ook serieus nemen.”

De voorzitter van Virgiel, Jasper Verbunt, noemt de verplichte inname van een liter jenever ’te genant voor woorden’. Hij is ervan overtuigd dat dit in Virgiel-huizen niet voorkomt. ,,En onze barmannen houden zware drinkers binnen de vereniging in de gaten.” Gedragsregels of verboden hebben volgens Verbunt geen zin, omdat de verenigingen te veel van elkaar verschillen. ,,We staan natuurlijk open voor suggesties voor een cultuuromslag, maar ik weet niet hoe dat zou moeten. Tot nu toe hebben we nooit bij drankmisbruik hoeven stilstaan, maar de tijden veranderen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.