Onderwijs

‘Quota kunnen Nederlandse studenten beperken’

Quota voor internationalisering kunnen Nederlandse studenten beperken als zij hierdoor niet meer in Nederland kunnen studeren, vindt de Delftse studentenraad. “Het is een grote stap om in het buitenland te gaan studeren”, zegt voorzitter Marie Sam Rutten.

Marie Sam Rutten: "Engels moet iets toevoegen aan de kwaliteit van een opleiding." (Foto: Haalbeeld Fotografie)

Wat vinden jullie van de stop op non-EU studenten voor de bacheloropleiding technische informatica?

“Het is natuurlijk nooit fijn om studenten te moeten afwijzen die er vanuit gingen hier te kunnen studeren. Er moest een noodmaatregel worden genomen om de onderwijskwaliteit te behouden. We zien wel dat de TU maatregelen neemt om toch zoveel mogelijk studenten te kunnen aannemen. Het was natuurlijk mooier geweest als er vooraf op geanticipeerd was.”

Was overstappen op de Engelse taal voor deze studie wel zo’n goed idee?

“Als studentenraad zijn we van mening dat er altijd goed moet worden nagedacht voordat een studie in het Engels wordt gegeven. Bij technische informatica had dat een duidelijke meerwaarde vanwege het vakgebied en de vele buitenlandse docenten. Dat daar consequenties aan zitten zoals meer aanmeldingen, maakt het lastig. De TU moet goed kijken naar alternatieven. Ik denk dat daar nu geen kant-en-klare oplossing voor is.”

Collegevoorzitter Tim van der Hagen zei dat non-EU studenten een veel hoger collegegeldtarief betalen dan Nederlandse en Europese studenten. Hij vond het ‘niet in orde ze dat te vragen als wij de opleiding niet op orde hebben. Nederlandse en Europese studenten overigens ook niet.Wat vind je daarvan?

“Dat non-EU studenten meer geld betalen, is voor ons niet per se een overweging voor die stop. Ik denk dat elke student die hier komt, hoeveel je ook betaalt, hetzelfde beste onderwijs verdient. Ik lees dat Van der Hagen dat ook zo bedoelt.”

Van der Hagen vindt dat minstens de helft van de bachelorstudenten Nederlands zou moeten zijn. Daarnaast zou 35 procent uit de rest van de EU moeten komen en 15 procent van buiten de EU. Wat vindt de sr van die quota?

“We vinden het een lastige kwestie. Als Nederlandse universiteit die grotendeels door de Nederlandse overheid wordt betaald, heb je een maatschappelijke rol om voornamelijk Nederlandse studenten op te leiden. Het is een grote stap om als Nederlandse student in het buitenland te gaan studeren. Je beperkt een groep Nederlandse studenten, als zij vanwege een quotum niet in Nederland terecht kunnen maar naar het buitenland worden gedwongen. Een vraag die wij onszelf vaak stellen en waarop we nog niet een duidelijk antwoord hebben is: moet je een minder goede Nederlandse student voorrang geven op een goede internationale student? De sr vindt dat de toegankelijk van ons onderwijs voorop moet staan. Daarom zijn wij geen voorstander van selectie, ook omdat de huidige selectiemethoden de slagingskans van studenten onvoldoende kunnen voorspellen. Het hoge uitvalspercentage op de TU is een punt van zorg. Daarom vinden wij het belangrijk dat de student vanaf de start op de juiste plek zit, met behulp van bijvoorbeeld een uitgebreidere studiekeuzecheck.”

De TU Eindhoven stapt over naar Engels als voertaal. Van der Hagen is er geen voorstander om dit ook bij de TU in te voeren. Hoe staan jullie daartegenover?

“Engels moet iets toevoegen aan de kwaliteit van een opleiding. In een aantal vakgebieden voegt Engels niets toe. Civiel is bijvoorbeeld een zeer Nederlandse opleiding met veel Nederlandse kennis en onderwijsmaterialen. Dat geldt ook voor bouwkunde en een aantal andere studies. Ik denk dat het per studie moet worden bekeken. Het is niet nodig om over te stappen naar een Engelse voertaal, omdat je daarmee het besluit neemt om veel bachelors ook Engelstalig te maken, waardoor ze er eigenlijk misschien kwalitatief op achteruitgaan.”

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.