Wetenschap

Puny pump, powerful prospects

The micropipette can deliver fog droplets of liquid to molecule-sized targets. Pharmaceutical labs are following the developments with great interest.

“It’s not a world record, but it’s definitely one of the smallest pumps ever made,” says Dr Friedjof Heuck, of the microscopic pump he developed at Dimes. German-born Heuck followed his professor, Urs Staufer, from Switzerland to Delft three years ago. Prof. Staufer (Mechanical, Maritime and Materials Engineering) wanted to extend the scanning force microscope (a device that scans surfaces with resolution in the nanometre range) with a micropipette, including a pump and electrodes. After three years, Dr Heuck has succeeded in constructing an electric pump that measures only 40 microns across (one half of a hair). The active part is even thinner, about a tenth of a hair, and pumps 35 picolitre (a millionth of a millionth litre) per second – it would need nine centuries to pump a litre.

The electro-osmotic pumping process only works on the microscopic scale. From the glass surface, hydrogen ions diffuse into the solution, leaving a negatively charged glass surface behind. Consequently, positive ions stick to the glass. Applying an electric field between two electrodes on opposite sides of the glass channel will pull this carpet of charges along the sidewall, and with it the water column on top. “It only works at small diameters,” Dr Heuck explains, “and if you make it too small then friction will block it.”
What Dr Heuck and Prof Staufer envision is using microfluidic systems to administer drugs or biological messengers onto a living cell and see how it reacts. Find the right substance and you will see the cell pore opening. The puny pump could also be integrated in lab-on-a-chip devices. A future doctor won’t need to send your sample to the lab; he’ll just use a disposable one instead.  

Dr Friedjof Heuck successfully defended his thesis, Developing and Analysing sub-10 µm Fluidic Systems with integrated Electrodes for Pumping and Sensing in Nanotechnology Applications, on 28 October 2010. His PhD supervisor was Professor Urs Staufer.

Mede door te grote onzekerheid over vastgoedinvesteringen en over plannen die faculteiten en diensten nog moeten indienen om te bezuinigen (proces herijking), adviseert de ondernemingsraad (or) negatief over de begroting 2010. Dat bleek tijdens een vergadering met het college van bestuur (cvb).
De begroting liet in eerste instantie een tekort van zo’n veertig miljoen euro zien, maar komt nu uit op min dertien miljoen euro. De or is echter van mening dat de geplande uitgaven in vastgoed de draagkracht van de TU op dit moment te boven gaan.

Het afgelopen jaar werden financiële maandrapportages als middel gezien om de begroting te handhaven en tijdig te kunnen bijsturen. Dat valt volgens de or tegen, omdat de kwartaalcijfers nu enorme overschrijdingen zouden laten zien. Daarom wil de or een plan zien om beter te monitoren. Het college zei tijdens een vergadering met de or te zullen bijhouden wat er in 2010 gebeurt, maar voelt er niet veel voor om de rapportages elke maand uitgebreid te bespreken.
De or meent dat de financiële ernst nog lang niet bij decanen is doorgedrongen en wil een meerjarenprognose per faculteit. Het college liet echter weten dat dit pas zin heeft als de bekostiging vanuit de rijksoverheid duidelijk is en wees er op dat faculteiten een nulbegroting voor 2011 moeten hebben.

Op de suggestie van de or om dan met scenario’s te werken, antwoordde het college dat faculteiten juist daarom gevraagd is te kijken naar hoe zij tien procent kunnen bezuinigen op geld dat zij vanuit de overheid krijgen. Die tien procent is het worst casescenario.

Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg was terughoudend over het or-voorstel om negatieve resultaten van 2010 en kosten van reorganisaties op facultaire reserves af te boeken. “Het is niet goed als je moet bezuinigen om bezuinigingen te financieren.”

Een door de or gevraagde deelbegroting voor vastgoed zou volgens hem geen inzicht geven in investeringen. “Het meerjarenvastgoedinvesteringsplan gaat niet over glazen gevels en gouden deurkrukken, maar over zaken op peil houden. Als er geen geld is, kan er niet gebouwd worden.”

Van den Berg zei de zaken niet op de spits te willen drijven maar vroeg zich geïrriteerd af welk signaal de or nu eigenlijk wilde afgeven. “Kloppen de cijfers niet? Moet het anders? Moet het op nul uitkomen? Wil de or bezuinigen? Wij kunnen elkaar hier prima begrijpen, maar het signaal naar de goegemeente is dat er iets aan de hand is met de begroting. Toch moeten we door. De goegemeente krijgt het idee: die man luistert niet. Zo strompelen we voort.”
Na een korte schorsing bleef de or bij zijn negatieve advies, waarna het college dat voor kennisgeving aannam. 

Reactie studentenraad

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.