Campus

Promoveren (M/V)

Mannen promoveren minder, vrouwen promoveren meer. Door deze trend stijgt het totale aantal promoties nog steeds licht, becijfert het CBS. In de sector Techniek is het aandeel promovendae het laagst.