Onderwijs

Promovendi vier jaar aanstellen

Promovendi moeten bij aanvang voortaan allemaal een aanstelling voor vier jaar krijgen, vindt het college van bestuur. Promovendivereniging Promood is zeer positief over dit voorlopige besluit.

De meeste faculteiten aan de TU stellen promovendi bij aanvang aan voor vier jaar, maar enkele werken standaard met een tijdelijke aanstelling die na één of anderhalf jaar van rechtswege afloopt en daarna kan worden verlengd. Het gaat bijvoorbeeld om Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Techniek, Bestuur en Management. Ook wordt soms het risico van beperkte financiering bij de promovendus gelegd.

In overleg met het college voor promoties is besloten voortaan één lijn te trekken en werknemer-promovendi altijd voor vier jaar aan te stellen op basis van artikel 2,3 lid 3 sub a cao NU. Dat biedt promovendi meer bescherming. Bij een aanstelling van één jaar konden promovendi namelijk bij een no go al worden weggestuurd terwijl ze nog in bezwaar konden.

In de cao staat dat als mensen voor vier jaar worden aangesteld er na één of anderhalf jaar kan worden beslist om de aanstelling voortijdig te beëindigen als wordt voorzien dat de promovendus niet zal promoveren. Daarvoor is de go/no go-procedure binnen de Graduate School ingesteld. Promotoren zullen dan helder moeten communiceren waarom iemand niet verder mag en dat er nog bezwaar kan worden gemaakt. “Dat is goed voor promovendi”, zegt Jonas Teuwen, interim-voorzitter van promovendivereniging Promood.

Volgens het nieuwe promotiereglement – dat per 1 januari ingaat – komt er voortaan een vaste geschillencommissie van hoogleraren die bij geschillen nagaat of de juiste procedure is gevolgd en die de argumenten beoordeelt. Ook komt daarin een versnelde procedure van één maand voor het go/no go-moment.

Het college van bestuur legt het voorlopige besluit nog voor aan de ondernemingsraad.  

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.