Onderwijs

Promovendi: “Noorda liegt”

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda liegt over de plannen om een bursalenstelsel voor promovendi in te voeren, zeggen boze promovendi: “Die beurzen zijn niet alleen bedoeld voor buitenlandse promovendi”.

In de Volkskrant reageert de voorzitter van de universiteitenvereniging op de ‘Hosni Mubarak Award voor Goed Bestuur’ die hij gisteren van de promovendi kreeg, maar niet zelf in ontvangst nam. “Ze hebben het verkeerd begrepen”, zegt Noorda. Hij ontkent dat het bursalenstelsel – waarbij promovendi geen salaris maar een beurs krijgen – voor Nederlandse promovendi is bedoeld.

Maar dat is onzin volgens UvA-promovendus Sjoerd Keulen. “Noorda verkoopt het bursalenstelsel als idee om buitenlandse promotiestudenten wettelijk te beschermen. Dat is onzin. Je beschermt niemand door hem zo’n lage beurs – rond de 800 euro – te geven en geen onderzoeksfaciliteiten en werknemersrechten te bieden.”

Buitenlandse studenten met een beurs uit eigen land kunnen hier bovendien al komen promoveren, zegt Keulen. “Daarvoor is dus geen wetswijziging nodig. Een wetswijziging is alleen noodzakelijk om het mogelijk te maken om met geld uit de eerste geldstroom promovendi als bursaal aan te stellen.”

Volgens Keulen is het bursalensysteem een ‘goedkope oplossing’ die slecht is voor de kenniseconomie. “Ze mogen geen onderwijs geven en hun wetenschappelijke publicaties tellen niet mee in de rankings.”

“Universiteiten kunnen er straks voor kiezen om niet alleen buitenlandse, maar ook Nederlandse promovendi een beurs te geven. Noorda zegt daar niets over, maar de universiteiten die het bursalenstelsel willen invoeren, zijn algemene universiteiten, met veel promovendi in de geesteswetenschappen. Vooral Nederlandse promovendi dus, en weinig Chinese.”

Volgens Keulen zijn Nederlandse promovendi straks hoe dan ook de klos. “Dit is lekker goedkoop voor de universiteiten. Die kunnen dan kiezen tussen dure promoverende werknemers of goedkope promotiestudenten waaraan ze geld overhouden. Nogal wiedes wat ze dan gaan doen. De universiteit die een bursaal aanstelt voor 800 euro per maand, maakt een halve ton winst per bursaal, want de premie voor een promotie blijft bestaan en die is 90 duizend euro.”

VSNU-voorzitter Noorda zal later vandaag reageren.

 

 

De dreigende bezuinigingen vormen niet het beste gesternte om een nieuw instituut te beginnen, maar de prof.dr.ir. Kees Vuik (faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) ziet voordelen in het afgelopen donderdag geopende instituut. “Als groepjes wiskundigen op de verschillende TU’s zijn we nauwelijks zichtbaar. Samengevoegd onder de paraplu van het AMI staan we op wereldschaal in grootte op de negende plaats.”

De wiskundigen van de 3TU zien het Berlijnse wiskunde-instituut Matheon als model. Directeur Volker Mehrmann vertelt hoe het instituut in 2000 opgericht is door drie Berlijnse universiteiten, en hoe het daarna in 2002 een forse financiële stimulans kreeg uit de gelden van de UMTS-veiling. Nu staat het interuniversitaire instituut gemiddeld twee keer per week in de krant, het heeft een budget van meer dan twaalf miljoen euro en is het een vraagbaak voor tal van journalisten die achtergrondinformatie zoeken over tsunami’s, aardbevingen of voetbalinterlands.

Een van de lessen uit Berlijn betreft het zichtbaar maken van wiskunde. “Wiskunde is er overal en altijd, maar we hebben moeite om dat over te brengen”, constateert KNAW-voorzitter prof. Robbert Dijkgraaf. Het Matheon heeft dat opgelost door te communiceren in toepassingsgebieden zoals levenswetenschappen, netwerken, productietechnieken, elektronica, e-banking en visualisering.

Vuik stelt zich voor dat het AMI een loket vormt voor alle vragen van de buitenwereld, ook die uit het bedrijfsleven. Deskundigen binnen het instituut sturen aanvragen door naar een van de groepen binnen de TU’s. Ook kan het AMI zelf onderzoeksprogramma’s indienen bij NWO of bij de EU. Om het instituut goed op de rails te zetten is vijf tot tien miljoen euro aangevraagd voor de komende vijf jaar. Daar is nog geen toezegging op ontvangen.

ami.3tu.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.