Onderwijs

Prof. Thomsen ‘ist ein Crooswijker’

Prof. ing. André Thomsen van Bouwkunde heeft zaterdag de ‘Ich bin ein Crooswijker’-oorkonde gekregen.

Aanleiding zijn klachten van medewerkers en studenten. Eind vorige week stelde Louise Clement van de studentenraad (sr) de veiligheid van het Mekelpark aan de orde tijdens de vergadering van de sr met het college van bestuur (cvb). Clement maakte eerder dit jaar een zware val vlak bij EWI en schreef daarover in Delta 38 een opinie-artikel.

In de vergadering vroeg Clement zich af of het Mekelpark veilig is. Ze wees op de haakse aansluitingen van de fietspaden, het ontbreken van verkeersborden, de slechte afwatering op de paden en de verraderlijke wind rond de hoogbouw bij EWI.

Vorige week liet collegelid Paul Rullmann in een interview in Delta al gekscherend weten dat er eigenlijk een windscherm zou moeten komen bij het fietspad voor EWI, omdat studenten daar regelmatig ‘tegen het asfalt gevouwen worden’. Dat vindt hij onwenselijk omdat ‘het talent kost’.

Rullmann liet in de vergadering weten het Mekelpark niet onveilig te vinden, ‘maar je moet wel niet-anarchistisch fietsen en goed uitkijken’. Hij wees erop dat de huidige inrichting van het Mekelpark tijdelijk is vanwege de aan te leggen tramlijn 19. Hij meldde daarnaast dat hij FMVG al had gevraagd naar de situatie te kijken.

Raymond Hartman van FMVG stelt dat, ondanks dat de inrichting tijdelijk is, wordt gewerkt aan het verbeteren van de veiligheidssituatie. Om de bochten beter berijdbaar te maken wordt gedacht aan het wat terughalen van de stenen en betonblokken die auto’s moeten weren van het fietspad.

Volgens Hartman is het niet de bedoeling om verkeerborden en haaientanden aan te brengen. “De normale verkeersregels gelden.” Wel wordt gekeken naar de afwatering op de paden. “We hebben al op enkele plaatsen de drainage verbeterd, maar zo nodig pakken we meer plekken aan als de afwatering er problematisch is.”

De oorkonde is een initiatief van de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC) en een waardering voor Thomsens inzet ‘bij het behoud van Nieuw Crooswijk’.

Volgens het Masterplan Nieuw Crooswijk moeten in de wijk 1800 ‘nog goede’ huurwoningen worden gesloopt. Voor 800 is het al te laat. Thomsen helpt met andere deskundigen de wijkbewoners om de resterende woningen te redden. Thomsen is sinds 1983 hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.