Onderwijs

‘Procedure-oorlog’ tussen cvb en u-raad voorkomen

‘De Voogd had zijn dag niet’, zo luidt de meest gehoorde verklaring voor de aanvaringen tussen cvb en u-raad, vorige week woensdag. De raad mocht van collegevoorzitter De Voogd opeens niet meer meepraten over het ‘format’ voor het Instellingsplan.

En in de mailing aan TU-medewerkers over de strategienota, weigerde het cvb het betreffende raadsbesluit mee te sturen. Op dat laatste punt heeft het inmiddels toegegeven.

De u-raad nam twee moties aan. Eén om het cvb te dwingen in de volgende vergadering met een nieuw voorstel voor het ‘format’ van het instellingsplan te komen; een gevoelig punt omdat dat plan in feite de eerste concretisering is van de strategienota. De tweede motie was een poging alsnog het ruim twee a-viertjes lange raadsbesluit vol met aanscherpingen op de strategie mee te sturen aan medewerkers.

De dag na de vergadering, op 29 september, trachtten de fratievoorzitters en cvb-voorman De Voogd de lucht te klaren. Resultaat: de gekozen bestuurders hebben er begrip voor dat hun raadsbesluit niet meer meegezonden kon worden. Want de enveloppen waren die donderdag weliswaar nog niet verzonden maar wel al dichtgeplakt. Een tweede mailing zou te duur worden, en het raadsstuk was bij nader inzien ‘slecht leesbaar’ en ‘niet van wezenlijk belang’. Een nazending zou de indruk wekken dat er een ‘procedureoorlogje’ werd uitgevochten, terwijl het doel nu juist was met het strategiestuk een samenbindend en stimulerend effect bij personeelsleden te bewerkstelligen. Des te opmerkelijker is het besluit van het cvb deze week om toch het besluit in vijfduizendvoud rond te sturen.

Ook op het andere punt, de aanloop naar het instellingsplan, krijgt de raad zijn zin. Op 26 oktober komt het cvb met een nieuw stuk waarin – zo mag worden aangenomen – veel van de kritiek en de aanvullingen vanuit de u-raad zijn verwerkt. (B.B.)

Benno Boeters

‘De Voogd had zijn dag niet’, zo luidt de meest gehoorde verklaring voor de aanvaringen tussen cvb en u-raad, vorige week woensdag. De raad mocht van collegevoorzitter De Voogd opeens niet meer meepraten over het ‘format’ voor het Instellingsplan. En in de mailing aan TU-medewerkers over de strategienota, weigerde het cvb het betreffende raadsbesluit mee te sturen. Op dat laatste punt heeft het inmiddels toegegeven.

De u-raad nam twee moties aan. Eén om het cvb te dwingen in de volgende vergadering met een nieuw voorstel voor het ‘format’ van het instellingsplan te komen; een gevoelig punt omdat dat plan in feite de eerste concretisering is van de strategienota. De tweede motie was een poging alsnog het ruim twee a-viertjes lange raadsbesluit vol met aanscherpingen op de strategie mee te sturen aan medewerkers.

De dag na de vergadering, op 29 september, trachtten de fratievoorzitters en cvb-voorman De Voogd de lucht te klaren. Resultaat: de gekozen bestuurders hebben er begrip voor dat hun raadsbesluit niet meer meegezonden kon worden. Want de enveloppen waren die donderdag weliswaar nog niet verzonden maar wel al dichtgeplakt. Een tweede mailing zou te duur worden, en het raadsstuk was bij nader inzien ‘slecht leesbaar’ en ‘niet van wezenlijk belang’. Een nazending zou de indruk wekken dat er een ‘procedureoorlogje’ werd uitgevochten, terwijl het doel nu juist was met het strategiestuk een samenbindend en stimulerend effect bij personeelsleden te bewerkstelligen. Des te opmerkelijker is het besluit van het cvb deze week om toch het besluit in vijfduizendvoud rond te sturen.

Ook op het andere punt, de aanloop naar het instellingsplan, krijgt de raad zijn zin. Op 26 oktober komt het cvb met een nieuw stuk waarin – zo mag worden aangenomen – veel van de kritiek en de aanvullingen vanuit de u-raad zijn verwerkt. (B.B.)

Benno Boeters

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.