Onderwijs

Prestatiecontract voor studenten L&R

Studenten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek sluiten in de toekomst een prestatiecontract met de leiding van de faculteit. In ruil voor meer begeleiding of een geldbedrag wordt het aantal herkansingen beperkt.

Het idee van een prestatiecontract komt van decaan prof. Ben Droste. Deze schrok naar eigen zeggen van een onderzoek op de faculteit waaruit bleek dat Belgische studenten hun tentamens vijf keer zo snel haalden als Nederlandse. Ook blijkt bij sommige vakken structureel slechts tien tot twintig procent van de studenten het tentamen in één keer te halen.

Een werkgroep bestaande uit studenten van de facultaire studentenraad, Droste en enkele stafleden van de faculteit, moet komende maand overleggen over de precieze vorm van het contract. In september zou met een kleine groep studenten met een pilot project worden begonnen.

“Ik vind dat zo’n verschil met die Belgische studenten iets zegt en dat dit niet moet kunnen”, zegt Droste. “Daarom heb ik de studentenraad benaderd en overlegd hoe we daar iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld door het aantal herkansingen terug te brengen. Voor de studenten moet er ook wat tegenover staan. Het contract kan aantrekkelijk zijn doordat er betere begeleiding tegenover staat.”

De studentenraad staat positief tegenover het idee. “Voor een aantal vakken kunnen studenten wel vijf tot zes keer herkansen”, zegt Rob Groenouwe van de raad. “De bedoeling is dat een student nu na twee keer herkansen op het matje wordt geroepen. Dan worden er afspraken gemaakt over een intensievere begeleiding. Het idee is dat de docent zo minder energie hoeft te steken in het nakijken van tentamens waar studenten nauwelijks hun best voor hebben gedaan. De tijd die vrijkomt, zou hij dan in extra begeleiding kunnen steken.”

Een student moet dus niet alleen beter leren. Bij vakken waar structureel maar 10 tot 20 procent het tentamen de eerste keer niet haalt, moet ook de docent worden aangesproken. In plaats van extra begeleiding voelt de studentenraad ook veel voor een geldbedrag ter compensatie voor de extra inzet van studenten. Hoe hoog dit bedrag zou moeten worden is nog niet bekend.

Volgens Groenouwe is het niet alleen vanzelfsprekend dat studenten iets beter hun best zouden moeten doen. “Het is ook vanzelfsprekend dat het onderwijs altijd goed zou moeten zijn”, pareert hij. Hoewel de begeleiding wordt opgeschroefd, benadrukken beide partijen dat L&R niet op een hbo-opleiding mag lijken en dat het niveau niet omlaag mag.

Na twee keer herkansen op het matje

Het idee van een prestatiecontract komt van decaan prof. Ben Droste. Deze schrok naar eigen zeggen van een onderzoek op de faculteit waaruit bleek dat Belgische studenten hun tentamens vijf keer zo snel haalden als Nederlandse. Ook blijkt bij sommige vakken structureel slechts tien tot twintig procent van de studenten het tentamen in één keer te halen.

Een werkgroep bestaande uit studenten van de facultaire studentenraad, Droste en enkele stafleden van de faculteit, moet komende maand overleggen over de precieze vorm van het contract. In september zou met een kleine groep studenten met een pilot project worden begonnen.

“Ik vind dat zo’n verschil met die Belgische studenten iets zegt en dat dit niet moet kunnen”, zegt Droste. “Daarom heb ik de studentenraad benaderd en overlegd hoe we daar iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld door het aantal herkansingen terug te brengen. Voor de studenten moet er ook wat tegenover staan. Het contract kan aantrekkelijk zijn doordat er betere begeleiding tegenover staat.”

De studentenraad staat positief tegenover het idee. “Voor een aantal vakken kunnen studenten wel vijf tot zes keer herkansen”, zegt Rob Groenouwe van de raad. “De bedoeling is dat een student nu na twee keer herkansen op het matje wordt geroepen. Dan worden er afspraken gemaakt over een intensievere begeleiding. Het idee is dat de docent zo minder energie hoeft te steken in het nakijken van tentamens waar studenten nauwelijks hun best voor hebben gedaan. De tijd die vrijkomt, zou hij dan in extra begeleiding kunnen steken.”

Een student moet dus niet alleen beter leren. Bij vakken waar structureel maar 10 tot 20 procent het tentamen de eerste keer niet haalt, moet ook de docent worden aangesproken. In plaats van extra begeleiding voelt de studentenraad ook veel voor een geldbedrag ter compensatie voor de extra inzet van studenten. Hoe hoog dit bedrag zou moeten worden is nog niet bekend.

Volgens Groenouwe is het niet alleen vanzelfsprekend dat studenten iets beter hun best zouden moeten doen. “Het is ook vanzelfsprekend dat het onderwijs altijd goed zou moeten zijn”, pareert hij. Hoewel de begeleiding wordt opgeschroefd, benadrukken beide partijen dat L&R niet op een hbo-opleiding mag lijken en dat het niveau niet omlaag mag.

Na twee keer herkansen op het matje

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.