Onderwijs

Patstelling tussen bonden en cvb over Huisvesting

Voor de tweede maal is het overleg tussen de vakcentrales en het college van bestuur over de toekomst van de sector Huisvesting op niets uitgelopen.

De onderhandelaars kunnen het niet eens worden over het takenpakket van de op te richten onderhoudsdienst.

De impasse ontstond afgelopen maandag, toen beide partijen tijdens de vergadering van het Overlegorgaan Personeelszaken hun argumenten nog eens op tafel legden. Het bleek slechts een herhaling van zetten. De bonden houden vol dat een zelfstandige onderhoudsdienst voor de TU-gebouwen niet levensvatbaar is wanneer ze maar een beperkt deel van alle klussen mag verrichten, namelijk alleen het huurdersonderhoud. Het cvb blijft bij zijn standpunt dat voor het eigenaarsdeel van het onderhoud (reparaties aan het casco) een extern bedrijf ingeschakeld kan worden.

Op dit verschil van mening liep het overleg in december ook al vast. Besloten werd toen dat beide partijen in een notitie zouden beargumenteren welke taken de uitvoerende dienst – de service-unit – in hun ogen precies zou moeten krijgen. Dat leverde echter geen nieuwe inzichten op.

Vakbondsvoorman ing. F. Kok voorziet behalve een ‘sterfhuisconstructie’ ook een praktisch onwerkbare situatie wanneer het cvb vasthoudt aan zijn plannen. ,,Neem een inbraak waarbij een ruit is ingegooid met een stoeptegel. De TU heeft een mantelcontract met een extern bedrijf om de ruit te laten maken, het tapijt dat stuk is wordt door de eigen service-unit vervangen, en als het beton daaronder ook kapot is moet er nog een derde bij komen die het eigenaarsonderhoud verzorgt.”

Zolang er geen overeenstemming is, wordt het ‘Veranderplan sector huisvesting’ aangehouden. Dat betekent dat nog niet begonnen kan worden met de splitsing van de sector Huisvesting in een beleidsafdeling en een onderhoudsdienst. (A.d.J.)

Voor de tweede maal is het overleg tussen de vakcentrales en het college van bestuur over de toekomst van de sector Huisvesting op niets uitgelopen. De onderhandelaars kunnen het niet eens worden over het takenpakket van de op te richten onderhoudsdienst.

De impasse ontstond afgelopen maandag, toen beide partijen tijdens de vergadering van het Overlegorgaan Personeelszaken hun argumenten nog eens op tafel legden. Het bleek slechts een herhaling van zetten. De bonden houden vol dat een zelfstandige onderhoudsdienst voor de TU-gebouwen niet levensvatbaar is wanneer ze maar een beperkt deel van alle klussen mag verrichten, namelijk alleen het huurdersonderhoud. Het cvb blijft bij zijn standpunt dat voor het eigenaarsdeel van het onderhoud (reparaties aan het casco) een extern bedrijf ingeschakeld kan worden.

Op dit verschil van mening liep het overleg in december ook al vast. Besloten werd toen dat beide partijen in een notitie zouden beargumenteren welke taken de uitvoerende dienst – de service-unit – in hun ogen precies zou moeten krijgen. Dat leverde echter geen nieuwe inzichten op.

Vakbondsvoorman ing. F. Kok voorziet behalve een ‘sterfhuisconstructie’ ook een praktisch onwerkbare situatie wanneer het cvb vasthoudt aan zijn plannen. ,,Neem een inbraak waarbij een ruit is ingegooid met een stoeptegel. De TU heeft een mantelcontract met een extern bedrijf om de ruit te laten maken, het tapijt dat stuk is wordt door de eigen service-unit vervangen, en als het beton daaronder ook kapot is moet er nog een derde bij komen die het eigenaarsonderhoud verzorgt.”

Zolang er geen overeenstemming is, wordt het ‘Veranderplan sector huisvesting’ aangehouden. Dat betekent dat nog niet begonnen kan worden met de splitsing van de sector Huisvesting in een beleidsafdeling en een onderhoudsdienst. (A.d.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.