Campus

Over meisjes, collegezalen en een paaltje bij L&R

Wat speelt er op de faculteiten? Wat is er aan de hand binnen de universiteitsdienst? Waarover maakt de ondernemingsraad zich druk? Een serie over medezeggenschap aan de TU Delft. Vandaag deel 1: Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zit aan haar limiet met collegezalen maar ziet tegelijkertijd minder meisjes instromen. (Foto: Marc Blommaert/TU Delft)

Nu er geen bezuinigingen of reorganisaties zijn bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is het volgens de onderdeelcommissie (odc) een ‘rustige’ tijd. Wel is aan de orde:


•    Een efficiëntere indeling

Vergaderzalen en kantoren moeten een andere indeling krijgen, hoewel niet iedereen vindt dat de faculteit te ruim in haar jasje zit. “Weinig mensen staan te springen om intern te verhuizen”, zegt odc-lid en technicus Misja Huizinga. Volgens de odc is er sprake van ongelijkheid in grootte versus functie van kamers. Decaan Henri Werij herkent dat en bood al spontaan aan zijn kamer in tweeën te splitsen.

De odc vraagt zich af wat bij een nieuwe indeling de plek van collega’s moet zijn ten opzichte van de student. “Het streven is dat je studenten zo dicht mogelijk bij je hebt, maar dat je collega’s niet te ver weg zitten”, zegt odc-voorzitter Vincent Brügemann. Met 1300 master- en ongeveer evenveel bachelorstudenten zal dat niet lukken, weet Werij. Hij wil in ieder geval de staf en promovendi een goede plek bieden. “Dat kan betekenen dat masterstudenten iets verder weg zitten.” 


•    Extra collegezalen

Verder wordt vanuit de universiteit voor de langere termijn nagedacht over uitbreiding van zowel onderwijs- als onderzoeksfaciliteiten op TU Delft ‘zuid’. Werij vraagt zich af hoe groot en flexibel nieuwe collegezalen in dat gebied zullen zijn. “Onze collegezalen zitten nu aan de limiet.” Brügemann wil graag weten wat nieuwe zalen betekenen voor het onderwijs aan de faculteit. “Waar gaan we straks college geven en met welke tools? Hoe praktisch is dat voor personeel en studenten? Wat betekent het voor onze bereikbaarheid?”


•    Werkdruk

Werkdruk wil de odc op de agenda blijven zetten. Op persoonlijke titel zegt Brügemann dat er iets meer personeel bij zou mogen komen en dat de numerus fixus – nu 440 – iets omlaag zou mogen. “Dan ben je al een heel eind.” Als odc-voorzitter erkent hij dat dit lastig is. “Het budget stijgt nauwelijks en we zien ook dat de faculteit een maatschappelijke taak heeft.”

Werij wil graag inzicht in het aantal studenten per staflid. Er kwamen dit jaar 450 nieuwe masterstudenten en voor de bachelorstudie meldden zich meer dan negenhonderd studenten, terwijl vanwege de numerus fixus maar krap de helft heeft kunnen beginnen na selectie.


•    Dalende aantallen meisjes

Die selectie bestond uit een online cursus met toets en juist daarom verwachtte Werij meer vrouwelijke studenten te trekken, omdat die meestal beter scoren. Wat bleek? Het percentage meisjes zakte dit jaar juist van 16 procent naar 9,5 procent. De decaan en de odc maken zich er grote zorgen om. “Als het met selectie te maken heeft, ben ik lost”, zegt Werij.

Dit collegejaar werd iedereen geselecteerd. Vorig jaar gebeurde dat al bij de helft en werden de andere studenten onderworpen aan loting. Werij is tevreden dat geselecteerde studenten vaker een positief bindend studieadvies kregen. Het succespercentage steeg van 53 procent naar 58 procent. Werij verwacht aan het eind van dit studiejaar een verdere stijging.


•    Het paaltje

Doorn in het oog van zowel odc als decaan is het paaltje dat sinds een half jaar de parkeerplaats vanaf de Anthony Fokkerweg verspert. “De gemeente wil een ringweg om de TU hebben”, aldus Brügemann. “Het paaltje moet sluipverkeer tegengaan maar nu moet iedereen anderhalve kilometer omrijden, terwijl om vijf uur ’s middags de Huismansingel naar de Kruithuisweg helemaal vast staat.”

Hoewel het paaltje een gemeentelijke aangelegenheid is, heeft decaan Werij het er bij het najaarsoverleg met het college van bestuur kort over gehad. “Het leidt tot veel onduidelijkheid bij bezoekers, die door een navigatiesysteem naar een afgesloten weg worden gestuurd met parkeerproblemen en gevaarlijke situaties tot gevolg”, zegt hij. Als oplossing oppert hij een duidelijk bord dat mensen de juiste kant op stuurt.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.