Onderwijs

Ouderwetse TU-site ondergaat metamorfose

De TU krijgt deze zomer een nieuwe Internet-site, die bezoekers van buiten snel en simpel door alle informatie moet loodsen. Digitale snelwegDe afgelopen twee maanden heeft Zappwerk, een ontwerp- en adviesbureau voor nieuwe media, de TU-site vergeleken met andere sites.

Dit leverde een rapport op met kritiekpunten, suggesties voor veranderingen en een ambitieuze planning. Aan het begin van de zomer moet een deel van de nieuwe site het net op, en na de zomervakantie moet de gemoderniseerde site af zijn.

De mogelijkheden die het Internet biedt, breiden zich nog steeds uit. Overal ter wereld wordt geëxperimenteerd met dit medium en zoekt men naar de beste presentatie van gegevens op het net. Gekoppeld daaraan is de kwestie: hoe kom ik op de snelste manier bij de informatie die ik nodig heb? De communicatie- en marketinggroep van de TU kwam tot de conclusie dat de huidige TU-homepage – ondanks de jonge leeftijd – verouderd is. Ze gaf Zappwerk opdracht om met nieuwe ideeën te komen.

Volgens Zappwerk wordt de TU-site te weinig geraadpleegd door derden. Op dit moment zijn de meeste gebruikers medewerkers van de TU. Pas op de zeventiende plaats van de ‘bezoekers-hitlijst’ staat een organisatie die niet aan de TU gelieerd is. Bovendien zijn de buitenstaanders die inloggen voornamelijk afkomstig uit Nederland.

Om bezoeken van – internationale of nationale – bedrijven te stimuleren stelt Zappwerk voor om de nieuwe site onder te verdelen in drie doelgroepen: studenten, medewerkers en derden. Vooral voor de laatste groep moet de TU zorgen voor een goede ontvangst en begeleiding door de site.

Cruciaal daarbij is een adequaat zoeksysteem. De huidige site is gebaseerd op de organisatiestructuur van de TU. Het voorstel is om over te stappen op een vraaggestuurde aanpak. Stel dat een bedrijf een foto wil laten maken door een fotograaf van de TU. Het zoeken begint nu bij de homepage. Vervolgens moet naar de link ‘bedrijven’ worden doorgeklikt, dan naar het Beeld en Grafisch Centrum, en tot slot moet naar een fotograaf worden gezocht. Bij de vraaggestuurde methode tikt een bedrijf ‘foto maken’ in en krijgt direct een overzicht van degenen binnen de TU die dit kunnen verzorgen.
Houdbaarheid

Verouderde informatie ondermijnt de professionele uitstraling van een site. Zappwerk doet in zijn eerste advies diverse suggesties om dit aan te pakken. Eén hiervan is een tekst een ‘houdbaarheidsdatum’ mee te geven. Is deze datum overschreden, dan moet de tekst of mededeling direct van het net af.

Het verouderen van teksten is ook door organisatorische maatregelen te voorkomen. De communicatie- en marketinggroep wil alleen een paraplu-functie vervullen. Diensten die op hetnet participeren moeten dus zelf iemand aanwijzen die verantwoordelijk is voor het up to date houden van hun informatie. Deze medewerker moet op een eenvoudige manier teksten kunnen invoeren of aanpassen op de site.

Daarnaast moet er een vaste eindredacteur komen, die in overleg met de centrale communicatiegroep de totale site in de gaten houdt, en controleert of er nog steeds actuele informatie op staat.

Om te zorgen dat de TU de nieuwe mogelijkheden van Internet voortdurend benut stelt Zappwerk voor om een denktank in het leven te roepen. Hierin zouden zitting moeten hebben: de eindredacteur en vooraanstaande TU-medewerkers op het gebied van Internet.
Bibliotheek

Zappwerk geeft in zijn advies twee Internet-functies aan waarvan het bureau in de toekomst veel verwacht: communicatie en activering. Het eerste betreft discussiesites, die momenteel aan populariteit winnen en geschikt zijn voor onderzoekers of studenten om over wetenschap te discussiëren. Activering behelst betalingen via Internet, het invullen van formulieren of het inschrijven voor activiteiten.

Wil de TU op haar nieuwe site deze nieuwe functies aanbieden, dan betekent dat een totaal nieuwe opzet van de site. Een oud en slecht systeem oppoetsen moet volgens Zappwerk niet gebeuren. Overigens wordt onderzocht of het een goed idee is om TU-breed de opzet van de bibliotheek over te nemen. Deze heeft ondertussen een site op Internet staan die gebruik maakt van zeer geavanceerde technieken.

Digitale snelweg

De afgelopen twee maanden heeft Zappwerk, een ontwerp- en adviesbureau voor nieuwe media, de TU-site vergeleken met andere sites. Dit leverde een rapport op met kritiekpunten, suggesties voor veranderingen en een ambitieuze planning. Aan het begin van de zomer moet een deel van de nieuwe site het net op, en na de zomervakantie moet de gemoderniseerde site af zijn.

De mogelijkheden die het Internet biedt, breiden zich nog steeds uit. Overal ter wereld wordt geëxperimenteerd met dit medium en zoekt men naar de beste presentatie van gegevens op het net. Gekoppeld daaraan is de kwestie: hoe kom ik op de snelste manier bij de informatie die ik nodig heb? De communicatie- en marketinggroep van de TU kwam tot de conclusie dat de huidige TU-homepage – ondanks de jonge leeftijd – verouderd is. Ze gaf Zappwerk opdracht om met nieuwe ideeën te komen.

Volgens Zappwerk wordt de TU-site te weinig geraadpleegd door derden. Op dit moment zijn de meeste gebruikers medewerkers van de TU. Pas op de zeventiende plaats van de ‘bezoekers-hitlijst’ staat een organisatie die niet aan de TU gelieerd is. Bovendien zijn de buitenstaanders die inloggen voornamelijk afkomstig uit Nederland.

Om bezoeken van – internationale of nationale – bedrijven te stimuleren stelt Zappwerk voor om de nieuwe site onder te verdelen in drie doelgroepen: studenten, medewerkers en derden. Vooral voor de laatste groep moet de TU zorgen voor een goede ontvangst en begeleiding door de site.

Cruciaal daarbij is een adequaat zoeksysteem. De huidige site is gebaseerd op de organisatiestructuur van de TU. Het voorstel is om over te stappen op een vraaggestuurde aanpak. Stel dat een bedrijf een foto wil laten maken door een fotograaf van de TU. Het zoeken begint nu bij de homepage. Vervolgens moet naar de link ‘bedrijven’ worden doorgeklikt, dan naar het Beeld en Grafisch Centrum, en tot slot moet naar een fotograaf worden gezocht. Bij de vraaggestuurde methode tikt een bedrijf ‘foto maken’ in en krijgt direct een overzicht van degenen binnen de TU die dit kunnen verzorgen.
Houdbaarheid

Verouderde informatie ondermijnt de professionele uitstraling van een site. Zappwerk doet in zijn eerste advies diverse suggesties om dit aan te pakken. Eén hiervan is een tekst een ‘houdbaarheidsdatum’ mee te geven. Is deze datum overschreden, dan moet de tekst of mededeling direct van het net af.

Het verouderen van teksten is ook door organisatorische maatregelen te voorkomen. De communicatie- en marketinggroep wil alleen een paraplu-functie vervullen. Diensten die op hetnet participeren moeten dus zelf iemand aanwijzen die verantwoordelijk is voor het up to date houden van hun informatie. Deze medewerker moet op een eenvoudige manier teksten kunnen invoeren of aanpassen op de site.

Daarnaast moet er een vaste eindredacteur komen, die in overleg met de centrale communicatiegroep de totale site in de gaten houdt, en controleert of er nog steeds actuele informatie op staat.

Om te zorgen dat de TU de nieuwe mogelijkheden van Internet voortdurend benut stelt Zappwerk voor om een denktank in het leven te roepen. Hierin zouden zitting moeten hebben: de eindredacteur en vooraanstaande TU-medewerkers op het gebied van Internet.
Bibliotheek

Zappwerk geeft in zijn advies twee Internet-functies aan waarvan het bureau in de toekomst veel verwacht: communicatie en activering. Het eerste betreft discussiesites, die momenteel aan populariteit winnen en geschikt zijn voor onderzoekers of studenten om over wetenschap te discussiëren. Activering behelst betalingen via Internet, het invullen van formulieren of het inschrijven voor activiteiten.

Wil de TU op haar nieuwe site deze nieuwe functies aanbieden, dan betekent dat een totaal nieuwe opzet van de site. Een oud en slecht systeem oppoetsen moet volgens Zappwerk niet gebeuren. Overigens wordt onderzocht of het een goed idee is om TU-breed de opzet van de bibliotheek over te nemen. Deze heeft ondertussen een site op Internet staan die gebruik maakt van zeer geavanceerde technieken.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.