Onderwijs

Or wil uitleg over vastgoed

De ondernemingsraad (or) wil binnenkort een ‘indringend gesprek’ met het college van bestuur over onder meer beheersing van vastgoedprojecten. Dit naar aanleiding van een artikel in NRC.


In het artikel van 22 oktober schrijft NRC onder meer dat accountant KPMG vorig jaar twee vastgoedprojecten onderzocht  en dat het rapport daarover meldt dat ‘bij de vastgoeddienst kans is op fraude en corruptie.’


Volgens or-voorzitter Dineke Heersma heeft de or meerdere malen om het betreffende rapport gevraagd, maar dit niet gekregen. “Het is vreemd dat een journalist het in één keer krijgt. Wij kunnen natuurlijk geen WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur, red.) gaan uitvoeren.”


Heersma zegt dat de or nog niet bijeen is geweest sinds de publicatie in NRC, maar dat de fracties nu vragen voorbereiden over het artikel. “We zijn natuurlijk geschrokken.”


Een van die vragen zal gaan over science park Technopolis. NRC schreef daarover dat de universiteit in 2002 aankondigde dat Technopolis een van de belangrijkste science parks van Europa zou worden. ‘Er vestigde zich één extern bedrijf’, aldus NRC. “Wij willen weten wat Technopolis kost”, zegt Heersma.


Verbaasd is Heersma over het feit dat de universiteit de gedragscode ‘opeens’ op haar website heeft geplaatst. De TU deed dit als reactie op een passage waarin NRC schrijft dat de TU Delft ‘geen gedragscode had ter bestrijding van nepotisme of ander niet integer gedrag’.


Heersma: “Ineens hebben wij een gedragscode. De gedragscode is vorig jaar één keer besproken met het college van bestuur en onlangs weer, maar de or heeft daar nog geen advies over gegeven.”  


De or-voorzitter wil daarnaast een positief punt noemen. “De externe inhuur aan de TU is minder geworden. Dat is ook dankzij de or. Gedeelde vreugde voor ieder.”  


NRC schreef verder over het feit dat collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg in 2009 boven de Balkenende-norm zat met zijn inkomen van 245.000 euro. Toen staatssecretaris Zijlstra 19.000 euro terugvorderde, betaalde Van den Berg dat volgens de krant niet zelf, maar kwam het uit de universiteitskas.


Heersma zegt dat de or daar niet over is geïnformeerd. “Dat vinden wij jammer.” Zij vindt dat er nu sprake is van 38 duizend euro minder aan budget. “Negentienduizend te veel betaald en negentienduizend van ons budget af.” Ze vindt dat Van den Berg een voorbeeldfunctie heeft.


De komst van een commissie die wetenschappers adviseert over integere samenwerking met het bedrijfsleven,  vindt Heersma ‘absoluut’ een goed plan. “Dit missen we. Het kader is nu niet duidelijk. Er moet discussie zijn over academisch ondernemerschap. In de gedragscode staat veel te weinig.”


Wat de or van de kwestie Waas (NRC meldde dat decaan Marco Waas was betrokken bij opdrachten voor zijn vrouw, red.) vindt en van de manier waarop het college van bestuur dat heeft aangepakt? “De or heeft daar nog niet over gesproken. Wat ik vond was duidelijk bij het cvb, maar ik wil daar verder geen antwoord op geven. Ik heb het gevoel dat ik als bliksemafleider ben gebruikt.”
Heersma doelt op het feit dat het college  – sinds zij zich kritisch uitliet over Waas – een feitenonderzoek naar haar laat doen, omdat zij met een collega een bedrijfje had dat onder meer voor de TU congressen organiseert, terwijl de universiteit ook zelf een congresbureau heeft.


Heersma meldde dit niet op een daarvoor bestemd registratieformulier, maar volgens haar wist toenmalig rector Fokkema ervan en is zij uit het bedrijfje gestapt toen zij or-voorzitter werd.


 


Ingezonden brief or

Koen Kegel (24), zesdejaars student bouwkunde met nog ruim anderhalf jaar te gaan. Zat één jaar in het Stylos-bestuur en deed allerhande commissiewerk. Is één dag per week student-assistent. “Studieverenigingen zullen straks een stuk minder te bieden hebben, want niemand gaat nog bestuurs- of commissiewerk doen als deze plannen doorgaan. Als je een jaar in een bestuur zit en dus niet studeert, moet je wel ingeschreven blijven als student. Anders krijg je van de TU geen garantiemaanden. De ene regel zorgt ervoor dat je langer over je studie doet en de andere regel straft dat af.
Ik vraag me ook af of er nog iemand stage gaat lopen. Daar krijg je bij Bouwkunde vijftien studiepunten voor, terwijl je er dubbel zoveel tijd aan kwijt bent. Deze plannen zijn echt schadelijk voor de ontplooiing van studenten, waar het bedrijfsleven juist om vraagt.
Ik moet volgend jaar maximaal bijlenen of een dag in de week extra werken om drieduizend euro extra op te brengen. De kans dat ik stop met mijn studie is hierdoor wel toegenomen. Misschien is dat voor mij minder erg, omdat ik toch een eigen bedrijfje ga beginnen. Maar ik had dit allemaal wel graag aan het begin van mijn studie geweten. Nu word ik er middenin het traject mee geconfronteerd.”

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.