Onderwijs

Oproep redactieraad Delta

Redactieraad van Delta zoekt een nieuw lid (m/v)uit het wetenschappelijk personeel.

Redactieraad van Delta

zoekt een nieuw lid (m/v)

uit het wetenschappelijk personeel

In de Redactieraad van Delta is onlangs, door het vertrek van prof. dr. G.J.F. Smets, een vacature ontstaan.

De Redactieraad wordt benoemd door het college van bestuur, op voordracht van de universiteitsraad. De voorzitter van de u-raad wil daarom in contact komen met leden van de wetenschappelijke staf die journalistiek onafhankelijke informatievoorziening over relevante gebeurtenissen in en om de TU ter harte gaat.

T A K E N :

Het redactiestatuut beschrijft de volgende taken voor de Redactieraad:

* de verantwoordelijkheid dragen voor de uitgave van het blad en het redactiebeleid;

* jaarlijks, op voorstel van de hoofdredacteur, een begroting indienen bij het cvb, en om de vijf jaar een beleidsplan opstellen;

* toezien op handhaving van de journalistieke normen en opstellen van een jaarverslag.

De Raad belegt ten minste acht (korte) vergaderingen per jaar.

S A M E N S T E L L I N G :

De Redactieraad bestaat uit twee leden van het wetenschappelijk personeel, twee leden van het ondersteunend – en beheerspersoneel, twee studenten en een tot drie deskundigen van buiten de TU.

De leden worden benoemd voor twee jaar en zijn herbenoembaar.

A A N M E L D I N G :

Aanmelding (mogelijk door groepen van personen of door individuele personen) dient schriftelijk te geschieden bij de voorzitter van de u-raad en voorzien te zijn van: een beknopt curriculum vitae en een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden.

I N F O R M A T I E / T E R M I J N :

Nadere inlichtingen over het werk van de Redactieraad zijn te verkrijgen bij de voorzitter (dhr. G.Krul, 015 – 130559, ’s avonds) en bij de hoofdredacteur (015 – 786634, overdag).

De schriftelijke aanmelding dient uiterlijk binnen zes weken(dus voor 8 augustus aanstaande) ontvangen te zijn bij de griffie van de universiteitsraad, Julianalaan 134, 2628 BL, Delft

In de Redactieraad van Delta is onlangs, door het vertrek van prof. dr. G.J.F. Smets, een vacature ontstaan.De Redactieraad wordt benoemd door het college van bestuur, op voordracht van de universiteitsraad. De voorzitter van de u-raad wil daarom in contact komen met leden van de wetenschappelijke staf die journalistiek onafhankelijke informatievoorziening over relevante gebeurtenissen in en om de TU ter harte gaat.T A K E N :Het redactiestatuut beschrijft de volgende taken voor de Redactieraad:* de verantwoordelijkheid dragen voor de uitgave van het blad en het redactiebeleid;* jaarlijks, op voorstel van de hoofdredacteur, een begroting indienen bij het cvb, en om de vijf jaar een beleidsplan opstellen;* toezien op handhaving van de journalistieke normen en opstellen van een jaarverslag.De Raad belegt ten minste acht (korte) vergaderingen per jaar.S A M E N S T E L L I N G :De Redactieraad bestaat uit twee leden van het wetenschappelijk personeel, twee leden van het ondersteunend – en beheerspersoneel, twee studenten en een tot drie deskundigen van buiten de TU.De leden worden benoemd voor twee jaar en zijn herbenoembaar.A A N M E L D I N G :Aanmelding (mogelijk door groepen van personen of door individuele personen) dient schriftelijk te geschieden bij de voorzitter van de u-raad en voorzien te zijn van: een beknopt curriculum vitae en een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden.I N F O R M A T I E / T E R M I J N :Nadere inlichtingen over het werk van de Redactieraad zijn te verkrijgen bij de voorzitter (dhr. G.Krul, 015 – 130559, ’s avonds) en bij de hoofdredacteur (015 – 786634, overdag).De schriftelijke aanmelding dient uiterlijk binnen zes weken(dus voor 8 augustus aanstaande) ontvangen te zijn bij de griffie van de universiteitsraad, Julianalaan 134, 2628 BL, Delft


 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.