Onderwijs

Opleidingsdirecteuren tegen hergebruik oude tentamens

Opleidingsdirecteuren van verschillende faculteiten verwerpen het als een docent voor een tentamen precies dezelfde vragen gebruikt als in het verleden. Maar, zeggen zij ook, bij sommige vakken kunnen docenten er nauwelijks omheen.

Zij reageren daarmee op de reeks ingezonden brieven die Delta de afgelopen weken publiceerde. Daarin uitten studenten technische aardwetenschappen, maritieme techniek en bouwkunde hun ongenoegen over het hergebruik van oude tentamens. Het zou in de hand werken dat studenten alleen nog maar leren met die oude tentamens, en hun boeken links laten liggen. Daardoor zouden zij grote stukken kennis missen, terwijl ze hun tentamens wel halen.

Opleidingsdirecteur van technische aardwetenschappen dr.ir. Wim van den Broek kan zich niet herinneren ‘dat het gebruik van oude of van gerecyclede tentamens ooit aan de orde is geweest’ tijdens vergaderingen van de opleidingscommissie technische aardwetenschappen. “Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het bij ons niet zou voorkomen”, voegt hij daaraan toe.

Volgens Van den Broek kan het ‘verdedigbaar zijn om een oude tentamenvraag, maar dan iets anders gesteld, in een ander jasje, weer te gebruiken’. “Er zijn vakken die zich moeilijk lenen voor steeds volslagen nieuwe vragen. Maar in het algemeen dienen tentamenvragen simpelweg geheel nieuw te zijn. Het wederom gebruiken in een tentamen van exact dezelfde vraag lijkt mij niet acceptabel.”

Prof.ir. Kees van Weeren, opleidingsdirecteur bij bouwkunde, vindt dat ook. “Wanneer er een beperkt aantal oude tentamens is, waar een docent iedere keer uit zou putten, dan is dat verwerpelijk. Ik ben die situatie een hoogst enkele keer tegengekomen en heb op die zaak dan gereageerd naar de betreffende docent of hoogleraar.”

Volgens opleidingsdirecteur prof.ir. Hans Klein Woud van maritieme techniek ‘moet een docent nooit exact hetzelfde tentamen compleet herhalen’. “Maar men moet zich realiseren dat het maken van compleet nieuwe tentamens een intensieve, veel tijd vragende activiteit is voor de docent. Ook is een docent wel eens niet meer in staat echt iets nieuws te bedenken.”

Hij vindt variaties op eenzelfde opgave dan ook ‘logisch’ en ‘niet slecht’. Tentamens zijn in zijn visie ‘een vorm om aan de studenten duidelijk te maken hoe de leerdoelen van het vak door de docent geïnterpreteerd worden. Soms herhaalt een docent een vraag met de bedoeling het tentamen beter haalbaar te maken. Dat heeft overigens meestal weinig resultaat. De docenten zien vrijwel nooit dat oude vraagstukken die al bekend zijn beter scoren.”

Studeren aan de hand van oude tentamens moet niet worden ontmoedigd, vinden alledrie de opleidingsdirecteuren. Volgens Klein Woud is het ‘juist wenselijk’ dat studenten oefenen met oude tentamens. “Als een docent de typen vragen goed spreidt over de leerdoelen, dan is het gevaar dat de student de stof niet zou beheersen niet zo groot.”

Pagina 07: Brieven

Zij reageren daarmee op de reeks ingezonden brieven die Delta de afgelopen weken publiceerde. Daarin uitten studenten technische aardwetenschappen, maritieme techniek en bouwkunde hun ongenoegen over het hergebruik van oude tentamens. Het zou in de hand werken dat studenten alleen nog maar leren met die oude tentamens, en hun boeken links laten liggen. Daardoor zouden zij grote stukken kennis missen, terwijl ze hun tentamens wel halen.

Opleidingsdirecteur van technische aardwetenschappen dr.ir. Wim van den Broek kan zich niet herinneren ‘dat het gebruik van oude of van gerecyclede tentamens ooit aan de orde is geweest’ tijdens vergaderingen van de opleidingscommissie technische aardwetenschappen. “Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het bij ons niet zou voorkomen”, voegt hij daaraan toe.

Volgens Van den Broek kan het ‘verdedigbaar zijn om een oude tentamenvraag, maar dan iets anders gesteld, in een ander jasje, weer te gebruiken’. “Er zijn vakken die zich moeilijk lenen voor steeds volslagen nieuwe vragen. Maar in het algemeen dienen tentamenvragen simpelweg geheel nieuw te zijn. Het wederom gebruiken in een tentamen van exact dezelfde vraag lijkt mij niet acceptabel.”

Prof.ir. Kees van Weeren, opleidingsdirecteur bij bouwkunde, vindt dat ook. “Wanneer er een beperkt aantal oude tentamens is, waar een docent iedere keer uit zou putten, dan is dat verwerpelijk. Ik ben die situatie een hoogst enkele keer tegengekomen en heb op die zaak dan gereageerd naar de betreffende docent of hoogleraar.”

Volgens opleidingsdirecteur prof.ir. Hans Klein Woud van maritieme techniek ‘moet een docent nooit exact hetzelfde tentamen compleet herhalen’. “Maar men moet zich realiseren dat het maken van compleet nieuwe tentamens een intensieve, veel tijd vragende activiteit is voor de docent. Ook is een docent wel eens niet meer in staat echt iets nieuws te bedenken.”

Hij vindt variaties op eenzelfde opgave dan ook ‘logisch’ en ‘niet slecht’. Tentamens zijn in zijn visie ‘een vorm om aan de studenten duidelijk te maken hoe de leerdoelen van het vak door de docent geïnterpreteerd worden. Soms herhaalt een docent een vraag met de bedoeling het tentamen beter haalbaar te maken. Dat heeft overigens meestal weinig resultaat. De docenten zien vrijwel nooit dat oude vraagstukken die al bekend zijn beter scoren.”

Studeren aan de hand van oude tentamens moet niet worden ontmoedigd, vinden alledrie de opleidingsdirecteuren. Volgens Klein Woud is het ‘juist wenselijk’ dat studenten oefenen met oude tentamens. “Als een docent de typen vragen goed spreidt over de leerdoelen, dan is het gevaar dat de student de stof niet zou beheersen niet zo groot.”

Pagina 07: Brieven

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.