Onderwijs

Opkomst studenten naar dieptepunt

De opkomst bij de verkiezingen voor de centrale studentenraad daalden dit jaar naar een record-laagte van 27,2 procent. Oras boekte een zetel winst op Aag.

Met zeven vertegenwoordigers in de studentenraad is Oras de grote winnaar van de verkiezingen. Ook op facultair niveau overtroefde de partij op alle plekken waar beide meededen opponent Aag, die vorig jaar juist sterk uit de bus kwam.

Afgelopen jaar bezette Oras nog zes van de tien zetels. Oras behaalde de winst voor de centrale raad vooral bij Aardwetenschappen, Civiel, Werktuigbouw en Bestuurskunde. Ook in de DSR, de ledenraad van de VSSD, heeft Oras nu een meerderheid, twaalf zetels tegen acht voor Aag.

De totale opkomst voor de studentenverkiezingen viel tegen. Slechts 3509 van de krappe dertienduizend stemgerechtigde studenten togen naar de stembus. Het opkomstpercentage (27,2) is nog lager dan vorig jaar, toen onbekendheid met het nieuwe verschijnsel ‘studentenraad’ als excuus werd opgevoerd voor het feit dat maar dertig procent kwam opdagen. Bij de voormalige universiteitsraad lag de opkomst meestal rond de veertig procent. Toen gold ook een minimale kiezersdeelname van 35 procent, maar deze drempel is verdwenen.

Ondanks de matige belangstelling is Oras-voorzitter Mieke de Schepper verheugd over de zetelwinst van Oras. ,,Studenten hebben toch gezien wat we dit jaar hebben gedaan”, meent ze. Frank Heere (Aag) wijt het verlies van zijn fractie vooral aan de ‘harde campagne’ die Oras gevoerd heeft. Hij vindt de uitslag ,,niet goed voor de verhoudingen in de raad”, waarin Oras toch al domineerde.

De verhoudingen tussen Aag en Oras waren in de week van de verkiezingen op scherp gesteld, nadat Oras-voorzitter Mieke de Schepper ter vergadering een motie van wantrouwen had voorgelezen. Oras liet daarin weten één met name genoemd lid van de Aag-fractie niet meer als woordvoerder van de studentenraad te accepteren.

Volgens een Aag-woordvoerder kwamen er naar aanleiding van het incident in dezelfde vergadering nog meer conflicten op tafel. De bespreking daarvan heeft in besloten kring plaatsgevonden. De partijen hebben elkaar inmiddels excuses aangeboden voor hun houding. De kou zou uit de lucht zijn.

Met zeven vertegenwoordigers in de studentenraad is Oras de grote winnaar van de verkiezingen. Ook op facultair niveau overtroefde de partij op alle plekken waar beide meededen opponent Aag, die vorig jaar juist sterk uit de bus kwam.

Afgelopen jaar bezette Oras nog zes van de tien zetels. Oras behaalde de winst voor de centrale raad vooral bij Aardwetenschappen, Civiel, Werktuigbouw en Bestuurskunde. Ook in de DSR, de ledenraad van de VSSD, heeft Oras nu een meerderheid, twaalf zetels tegen acht voor Aag.

De totale opkomst voor de studentenverkiezingen viel tegen. Slechts 3509 van de krappe dertienduizend stemgerechtigde studenten togen naar de stembus. Het opkomstpercentage (27,2) is nog lager dan vorig jaar, toen onbekendheid met het nieuwe verschijnsel ‘studentenraad’ als excuus werd opgevoerd voor het feit dat maar dertig procent kwam opdagen. Bij de voormalige universiteitsraad lag de opkomst meestal rond de veertig procent. Toen gold ook een minimale kiezersdeelname van 35 procent, maar deze drempel is verdwenen.

Ondanks de matige belangstelling is Oras-voorzitter Mieke de Schepper verheugd over de zetelwinst van Oras. ,,Studenten hebben toch gezien wat we dit jaar hebben gedaan”, meent ze. Frank Heere (Aag) wijt het verlies van zijn fractie vooral aan de ‘harde campagne’ die Oras gevoerd heeft. Hij vindt de uitslag ,,niet goed voor de verhoudingen in de raad”, waarin Oras toch al domineerde.

De verhoudingen tussen Aag en Oras waren in de week van de verkiezingen op scherp gesteld, nadat Oras-voorzitter Mieke de Schepper ter vergadering een motie van wantrouwen had voorgelezen. Oras liet daarin weten één met name genoemd lid van de Aag-fractie niet meer als woordvoerder van de studentenraad te accepteren.

Volgens een Aag-woordvoerder kwamen er naar aanleiding van het incident in dezelfde vergadering nog meer conflicten op tafel. De bespreking daarvan heeft in besloten kring plaatsgevonden. De partijen hebben elkaar inmiddels excuses aangeboden voor hun houding. De kou zou uit de lucht zijn.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.