Onderwijs

OpenEarth en Political Mashup winnen Dataprijs 2012

De Nederlandse Dataprijs gaat dit jaar naar Political Mashup (Dataprijs humaniora en sociale wetenschappen) en OpenEarth (Dataprijs exacte en technische wetenschappen).


OpenEarth is een open source initiatief dat data, modellen en gereedschappen in waterbouw wil delen. Een flink deel van het budget van waterbouwkundige en kustverdedigingsprojecten gaat naar het vergaren en het beheren van data over stromingen en waterstanden, zo weten de onderzoekers. Maar als het project eenmaal is afgesloten, gebeurt er meestal verder niets met die gegevens. OpenEarth wil daar verandering in brengen door een onderdak te bieden voor de bestanden. Onderzoekers kunnen hier hun data opslaan, hosten en ter beschikking stellen van anderen.
Oud-rector en juryvoorzitter prof.dr.ir. Jacob Fokkema verklaarde: “Data verzamelen is het halve werk. Het is zeker zo belangrijk de data te rubriceren en te comprimeren. Op deze manier kunnen de data gedeeld worden met vakgenoten, en andere geïnteresseerden. Het verzamelen en beschikbaar stellen van onderzoeksdata door OpenEarth is van uitstekend niveau en is daarom de terechte winnaar van de Dataprijs”.
Political Mashup won de dataprijs voor humanoria en sociale wetenschappen. Zij maakten naam met het online zetten van alle verslagen van de vergaderingen van Eerste en Tweede Kamer van 1814 tot april 2012. Zo is niet alleen na te gaan wat er allemaal besproken is, maar ook wie de uitdrukking ‘het kan toch niet zo zijn dat’ het meest bezigt (PvdA).
“Omvangrijk, een grote variëteit aan bronnen, publiek toegankelijk en immens maatschappelijk relevant”, oordeelt juryvoorzitter humanoria prof.dr. W.W. Mijnhardt over Political Mashup. “Elke burger wordt door Political Mashup in staat gesteld zowel voor het verre verleden, als voor de dag van gisteren, het politieke proces beter te doorgronden en ook zijn gekozen volksvertegenwoordigers effectief te controleren. Het bevordert daarmee niet alleen de betrouwbaarheid en herhaalbaarheid van het politiek-historisch onderzoek, maar stelt de burger ook in staat echt democratisch burger te zijn.”
De Nederlandse dataprijs is een initiatief van het 3TU.Datacentrum en DANS (Data Archiving and Networked Services) voor onderzoekers die gegevens bij elkaar brengen, documenteren en toegankelijk maken voor de wetenschap. Dit jaar waren er twee prijzen.
 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.