Campus

‘Opbrengst leenstelsel naar beter onderwijs en lager collegegeld’

Ook GroenLinks wil de basisbeurs afschaffen, maar het geld verdwijnt niet volledig in het gapende begrotingsgat, verzekert Kamerlid, onderwijswoordvoerder en campagneleider Jesse Klaver.


GroenLinks wil de basisbeurs afschaffen in ruil voor het terugdraaien van de langstudeerboete. Daar schieten studenten minstens negenduizend euro bij in…


“GroenLinks wil de studiefinanciering hervormen om het hoger onderwijs toegankelijk te houden. Het geld dat hiermee vrijkomt, besteden we helemaal aan hoger onderwijs: aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en docenten. Dat heeft niets met de langstudeerboete te maken. Wij investeren 400 miljoen extra in het hoger onderwijs om deze boete op ambitie ongedaan te maken. De aanvullende beurs blijft bij ons een gift en wordt bovendien verhoogd. Ook zorgen we dat meer studenten er gebruik van kunnen maken. Verder verlagen we het collegegeld met 500 euro. Per saldo is het GroenLinksplan voor de studiefinanciering dus erg voordelig voor studenten.”Staat de achterban van Groen Links wel achter het schrappen van de basisbeurs? Op twitter worden plannen gemaakt om het tijdens het congres uit het verkiezingsprogramma te schrappen.

“Er is inderdaad een levendige discussie over de studiefinanciering binnen de partij. Het congres beslist over het verkiezingsprogramma en dus ook over de basisbeurs. Maar volgens ons is het nieuwe voorstel eerlijker, omdat we studenten die minder geld krijgen van ouders, een hogere aanvullende beurs geven. Bovendien willen we een glijdende schaal invoeren voor de toekenning, zodat meer studenten ervoor in aanmerking komen. Daarnaast vinden wij het eerlijker dat hoger opgeleiden met een goede baan straks meer bijdragen aan hun studiekosten dan in het huidige stelsel het geval is.”Groen Links schrijft in haar program dat studenten straks een lening kunnen afsluiten “tegen gunstige voorwaarden”. Wat houdt dat in? Studenten betalen toch al terug naar draagkracht?

“Als studenten genoeg verdienen moeten ze ook van GroenLinks hun hele schuld terugbetalen. Maar we onderzoeken de mogelijkheden om de voorwaarden van het bestaande leenstelsel te verbeteren. Bijvoorbeeld door per saldo minder rente te berekenen of meer rekening te houden met de draagkracht van de afgestudeerde.”GroenLinks wil het collegegeld verlagen. Geldt dat voor alle studies of alleen voor bèta- of lerarenopleidingen, zoals andere partijen voorstellen?

“Dat geldt wat ons betreft voor alle studies. Verschillende collegegeldtarieven vinden we niet aantrekkelijk, omdat je dan altijd belangrijke studies tekort zult doen. Ik vind bovendien dat studenten voor een bètastudie of een lerarenopleiding moeten kiezen op basis van hun interesse, aanleg en ambitie. Op die manier krijg je gemotiveerde studenten, die hun studie ook afmaken. We kunnen dus beter de interesse aanwakkeren.”Wil GroenLinks ook het collegegeld voor tweede studies en pre-masters verlagen tot het bestaande wettelijk collegegeldtarief?

“Voor pre-masters moet inderdaad het wettelijk tarief gelden. Maar op dit moment is het moeilijk om geld te vinden om volledige tweede studies te bekostigen. Dat is te kostbaar.”


De Kunduzcoalitie, waarvan GroenLinks deel uitmaakt, besloot het ov-reisrecht in te korten van zeven naar vijf jaar. Moet dat door een nieuw kabinet weer worden teruggedraaid?

“Dit is een afspraak in het lenteakkoord. Wij vinden dat studenten eigenlijk een uitloopjaar voor zowel hun bachelor als hun master zouden moeten krijgen. Wij gaan er dus voor pleiten om er één jaar reisrecht bij te doen ten opzichte van de nieuwe situatie.”


GroenLinks wil dat alle Europese studenten een Erasmusbeurs kunnen krijgen. Wat is precies het plan?

“Europa moet meer en hogere Erasmusbeurzen beschikbaar stellen uit de Europese begroting, zodat ook een armere student uit bijvoorbeeld Roemenië een tijd in een duurder land als Nederland kan studeren. Ook willen we de beurs verlengen tot maximaal een jaar.”Jullie willen meer geld voor onderzoek naar klimaat en energie. Moet er ook meer geld naar fundamenteel onderzoek?

“Wij vinden vooral dat we ons niet moeten blindstaren op direct toepasbaar onderzoek. Fundamenteel onderzoek brengt uiteindelijk de meest ingrijpende uitvindingen voort. En die zijn uiteindelijk ook het meest waardevol. GroenLinks wil de focus dus zeker verleggen.”
 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.