Campus

Onverwacht meer eerstejaars bij TU

De TU Delft kreeg dit jaar onverwacht veel eerstejaars bachelorstudenten. De instroom ligt boven het landelijk gemiddelde van tien procent meer inschrijvingen.

Dit jaar kwamen er meer eerstejaars bachelorstudenten dan verwacht. (Foto: Thomas Zwart)

In totaal gingen dit collegejaar 5327 studenten voor het eerst aan de TU studeren. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig studiejaar en dat ligt boven het landelijk gemiddelde van 10 procent. Het ging om een groei van 9 procent bachelorstudenten, 20 procent masterstudenten en 22 procent schakelstudenten (bijvoorbeeld hbo-ers).


Niet meegerekend zijn studieswitchers, doorstromers en studenten die hun collegegeld formeel bij andere universiteiten betalen, zoals studenten molecular science & technology. Worden die wel meegeteld dan komt de instroom in totaal op 8135 studenten.


Onverwacht


De groei van 12 procent kwam als een verrassing voor de TU. Er kwamen meer nieuwe bachelor-studenten dan op basis van de vooraanmeldingen waren verwacht. Vooral in september schreven ze zich nog in. De universiteit heeft daar geen verklaring voor. Volgens beleidsmedewerker Eric Logtenberg werd nog even vermoed dat het te maken had met het leenstelsel, waardoor studenten langer thuisblijven wonen en eerder een studie in de (hier dichtbevolkte) regio kiezen. Dat bleek echter niet uit de cijfers.


Logtenberg meldt dat de onverwacht hogere instroom bij werktuigbouwkunde leidde tot ‘overlopende collegezalen’. De opleiding rekende op 540 eerstejaars bachelorstudenten, maar verwelkomde er uiteindelijk zo’n 580. “De opleiding civiele techniek was voor de zekerheid uitgegaan van een worst case scenario en plande lessen in volgens het maximum haalbare aantal studenten. Uiteindelijk kwam er één student minder”, aldus Logtenberg. Ook technische informatica is met 353 studenten in trek: een toename van 55 procent. “Dat zien we ook bij Eindhoven, na noodkreten vanuit de industrie die mensen met deze opleiding zoekt.”


Verder valt op dat industrieel ontwerpen (numerus fixus: 350) en bouwkunde weer meer studenten trekken. Volgens Logtenberg komt dat door het opkrabbelen van de economie. Industrieel ontwerpen kreeg 30 procent meer eerstejaars, maar haalt haar fixus met 317 niet. Enkele geselecteerde studenten haakten op het laatste moment toch af, aldus Logtenberg. Bouwkunde heeft nu 20 procent meer eerstejaars bachelorstudenten (414).

Het aantal internationale masterstudenten neemt fors toe. (Bron: TU Delft)

Internationale masterstudenten


Ook het aantal internationale masterstudenten steeg dit jaar sterk: met in totaal 17 procent naar 1543. Het gaat om 14 procent meer studenten uit de EU en 20 procent meer uit non-EU landen. Het is gissen waarom, aldus volgens hoofd International Office Chantal Brokerhof. “Mensen hebben misschien meer geld om in de EU te gaan studeren. Het heeft te maken met de opleidingen en de kwaliteit daarvan. Mensen horen verhalen over de TU Delft van hun professor of van studenten die hier nu al studeren.”

In totaal zijn er aan de TU nu zo’n 800 internationale bachelor- en 3300 masterstudenten aan de TU. Opvallend is de groei van het aantal Indiase eerstejaars masterstudenten: van 219 in 2016 naar 365 dit jaar. Daarmee staan de Chinezen met een lichte groei naar 237 niet meer op nummer 1. “Chinezen zijn nu meer gericht op China zelf”, zegt Brokerhof. Zij wil graag uitzoeken voor welke faculteiten en opleidingen de Indiase studenten kiezen.


Het aantal Britse masterstudenten steeg in vijf jaar van 9 naar 39. “Misschien vooruitlopend op de Brexit, als studeren duurder voor ze gaat worden. Ik denk overigens wel dat je vooral kiest voor de opleiding en de kwaliteit daarvan.”

In totaal gingen dit collegejaar 5327 studenten voor het eerst aan de TU studeren. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig studiejaar en dit percentage ligt boven het landelijk gemiddelde van 10 procent. Het ging om een groei van 9 procent bachelorstudenten, 20 procent masterstudenten en 22 procent schakelstudenten (bijvoorbeeld hboers).

De instroom van schakelstudenten (S), bachelorstudenten (B) en masterstudenten (M) neemt al jaren toe. (Illustratie: TU Delft)

Niet meegerekend zijn studieswitchers, doorstromers en studenten die hun collegegeld formeel bij andere universiteiten betalen, zoals studenten molecular science & technology. Worden die wel meegeteld dan komt de totale instroom op 8135 studenten.


Onverwacht


De groei van 12 procent kwam als een verrassing voor de TU. Er kwamen meer nieuwe bachelorstudenten dan op basis van de vooraanmeldingen waren verwacht. Vooral in september schreven ze zich nog in. De universiteit heeft daar geen verklaring voor.

Volgens beleidsmedewerker Eric Logtenberg werd even vermoed dat het te maken had met het leenstelsel, waardoor studenten langer thuis blijven wonen en eerder een studie in de (hier dichtbevolkte) regio kiezen. Dat bleek echter niet uit de cijfers.


Civiele techniek was voor de zekerheid uitgegaan van een worst case scenario


Logtenberg meldt dat de onverwacht hogere instroom bij werktuigbouwkunde leidde tot ‘overlopende collegezalen’. De opleiding rekende op 540 eerstejaars bachelorstudenten, maar verwelkomde er uiteindelijk zo’n 580. “Civiele techniek was voor de zekerheid uitgegaan van een worst case scenario en plande lessen in volgens het maximum haalbare aantal studenten. Uiteindelijk kwam er één student minder”, aldus Logtenberg. Ook technische informatica is met 353 studenten in trek: een toename van 55 procent. “Dat zien we ook bij Eindhoven, na noodkreten vanuit de industrie die mensen met deze opleiding zoekt.”


Verder valt op dat de studies industrieel ontwerpen (numerus fixus: 350) en bouwkunde weer meer studenten trekken. Volgens Logtenberg komt dat door het opkrabbelen van de economie. Industrieel ontwerpen kreeg 30 procent meer eerstejaars, maar haalt haar fixus met 317 niet. Enkele geselecteerde studenten haakten op het laatste moment toch af, aldus Logtenberg. Bouwkunde heeft nu 20 procent meer eerstejaars bachelorstudenten (414).


Internationale masterstudenten


Ook het aantal internationale masterstudenten steeg dit jaar sterk: met in totaal 17 procent naar 1543. Het gaat om 14 procent meer studenten uit de EU en 20 procent meer uit non-EU landen. Het is gissen waarom, aldus hoofd International Office Chantal Brokerhof. “Mensen hebben misschien meer geld om in de EU te gaan studeren. Het heeft te maken met de opleidingen en de kwaliteit daarvan. Mensen horen verhalen over de TU Delft van hun professor of van studenten die hier nu al studeren.”


 

Het aantal internationale masterstudenten neemt fors toe. (Illustratie: TU Delft)

In totaal zijn er aan de TU nu zo’n 800 internationale bachelor- en 3300 masterstudenten aan de TU.


Opvallend is de groei van het aantal Indiase eerstejaars masterstudenten: van 219 in 2016 naar 365 dit jaar. Daarmee staan de Chinezen met een lichte groei naar 237 niet meer op de eerste olaats. “Chinezen zijn nu meer gericht op China zelf”, zegt Brokerhof. Zij wil graag uitzoeken voor welke faculteiten en opleidingen de Indiase studenten kiezen.


Het aantal Britse masterstudenten steeg in vijf jaar van 9 naar 39. “Misschien vooruitlopend op de Brexit, als studeren duurder voor ze gaat worden. Ik denk overigens wel dat je vooral kiest voor de opleiding en de kwaliteit daarvan.”


Lees ook Tien procent meer eerstejaars aan universiteiten

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.