Campus

Onverwacht grote groei verenigingen

Het aantal nieuwe leden dat de Delftse studentenverenigingen tijdens de Owee hebben ingeschreven is toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Wanneer het sterk gedaalde aantal TU-eerstejaars wordt meegerekend zijn de inschrijvingsaantallen bij met name het Corps (305), CSR (36), Virgiel (410) en Jansbrug (120) spectaculair te noemen.

br />
De Bond krijgt er naar schatting zeventig nieuwe leden bij, CSR groeit met 36 nieuwe leden relatief hard tot een totaal van 175 en Wolbodo rapporteert een ‘leuk aantal’ nieuwe leden, waarbij acht en 25 allebei ‘even leuk’ gevonden worden.

Jansbrug zegt bij monde van Yke Norg: ,,Wij hebben ook dit jaar weer onze stop van 120 met gemak gehaald, er zijn er zelfs een stuk of veertig uitgeloot, waaarvan er zo’n twintig op de reservelijst staan. Of dit door onze promotie komt, kan ik niet zeggen. Promotie is eigenlijk een te groot woord voor Jansbrug – we hangen een postertje op en dat is het wel.” Dat kan natuurlijk als je al jaren in de luxepositie verkeert je stop te halen. Die is er volgens Norg niet zozeer omdat de eetzaal niet meer mensen toelaat, maar voornamelijk vanwege ,,de identiteit van de vereniging”. Maar hij geeft toe dat er ook meer pragmatische redenen zijn: ,,Wij hebben nu een studie-vriendelijke KMT, waarbij we werken met opdrachten, die de sjaars kan uitvoeren als het hem of haar uitkomt. Zo’n systeem, waarvan je per sjaars bijhoudt hoeveel opdrachtpunten er behaald zijn, is nog net werkbaar met een aantal van 120.”

Bij Virgiel heeft Hester Hulsbos het idee dat het grote aantal aanmeldingen afhangt van de sfeer onder de Oweegangers. ,,Het ene jaar worden ze allemaal lid en het andere niet”, zegt zij wat vertwijfeld. Een ander bestuurslid voegt daaraan toe: ,,Er waren 430 inschrijvingen, waarna we geloot hebben voor de tweedejaars en er uiteindelijk 410 aanmeldingen over zijn gebleven. Volgens mij komt dat door de nadruk die er in de Owee door de burgemeester en de rector op het nut van het lid worden gelegd is, in combinatie met het informeren van Oweegangers met statistieken, waaruit blijkt dat lid zijn goed is voor je studie.”

Virgiel start dit jaar een nieuwe en uitgebreide studiebegeleiding, waarbij een vijftigtal ‘studiepapen’ gewapend met hun oude tentamens voor de eerstejaars klaar zullen staan tijdens studie-sessies op Virgiel. Ook zal er een ‘veel meer dan consumentengids’ aan de eerstejaars verstrekt worden, vol tips en trucs.

Het Corps had dit jaar als speciale Owee-actie het plan opgevat om de eerstejaars onderdak aan te bieden in de Corpshuizen. Lvisa Rotier heeft de indruk dat de actie geslaagd is: ,,Er waren honderd inschrijvingen om gebruik te maken van de logeermogelijkheid in de Owee en daar waren zeker mensen bij die anders niet zo snel met het Corps in contact waren gekomen. Ons aantal inschrijvingen ligt dit jaar dan ook op 305. Over twee weken weten we hoeveel nieuwe leden daarbijzijn.” (S.v.d.V.)

Sjoerd van der Veen


Het Corps boorde nieuwe leden aan door onderdak te bieden.rub nieuws

Het aantal nieuwe leden dat de Delftse studentenverenigingen tijdens de Owee hebben ingeschreven is toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Wanneer het sterk gedaalde aantal TU-eerstejaars wordt meegerekend zijn de inschrijvingsaantallen bij met name het Corps (305), CSR (36), Virgiel (410) en Jansbrug (120) spectaculair te noemen.

De Bond krijgt er naar schatting zeventig nieuwe leden bij, CSR groeit met 36 nieuwe leden relatief hard tot een totaal van 175 en Wolbodo rapporteert een ‘leuk aantal’ nieuwe leden, waarbij acht en 25 allebei ‘even leuk’ gevonden worden.

Jansbrug zegt bij monde van Yke Norg: ,,Wij hebben ook dit jaar weer onze stop van 120 met gemak gehaald, er zijn er zelfs een stuk of veertig uitgeloot, waaarvan er zo’n twintig op de reservelijst staan. Of dit door onze promotie komt, kan ik niet zeggen. Promotie is eigenlijk een te groot woord voor Jansbrug – we hangen een postertje op en dat is het wel.” Dat kan natuurlijk als je al jaren in de luxepositie verkeert je stop te halen. Die is er volgens Norg niet zozeer omdat de eetzaal niet meer mensen toelaat, maar voornamelijk vanwege ,,de identiteit van de vereniging”. Maar hij geeft toe dat er ook meer pragmatische redenen zijn: ,,Wij hebben nu een studie-vriendelijke KMT, waarbij we werken met opdrachten, die de sjaars kan uitvoeren als het hem of haar uitkomt. Zo’n systeem, waarvan je per sjaars bijhoudt hoeveel opdrachtpunten er behaald zijn, is nog net werkbaar met een aantal van 120.”

Bij Virgiel heeft Hester Hulsbos het idee dat het grote aantal aanmeldingen afhangt van de sfeer onder de Oweegangers. ,,Het ene jaar worden ze allemaal lid en het andere niet”, zegt zij wat vertwijfeld. Een ander bestuurslid voegt daaraan toe: ,,Er waren 430 inschrijvingen, waarna we geloot hebben voor de tweedejaars en er uiteindelijk 410 aanmeldingen over zijn gebleven. Volgens mij komt dat door de nadruk die er in de Owee door de burgemeester en de rector op het nut van het lid worden gelegd is, in combinatie met het informeren van Oweegangers met statistieken, waaruit blijkt dat lid zijn goed is voor je studie.”

Virgiel start dit jaar een nieuwe en uitgebreide studiebegeleiding, waarbij een vijftigtal ‘studiepapen’ gewapend met hun oude tentamens voor de eerstejaars klaar zullen staan tijdens studie-sessies op Virgiel. Ook zal er een ‘veel meer dan consumentengids’ aan de eerstejaars verstrekt worden, vol tips en trucs.

Het Corps had dit jaar als speciale Owee-actie het plan opgevat om de eerstejaars onderdak aan te bieden in de Corpshuizen. Lvisa Rotier heeft de indruk dat de actie geslaagd is: ,,Er waren honderd inschrijvingen om gebruik te maken van de logeermogelijkheid in de Owee en daar waren zeker mensen bij die anders niet zo snel met het Corps in contact waren gekomen. Ons aantal inschrijvingen ligt dit jaar dan ook op 305. Over twee weken weten we hoeveel nieuwe leden daarbijzijn.” (S.v.d.V.)

Sjoerd van der Veen


Het Corps boorde nieuwe leden aan door onderdak te bieden.rub nieuws

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.