Onderwijs

Ontwerpersopleiding vreest opheffing

De ontwerpersopleiding WBBM van de faculteit Technische Wiskunde en Informatica vreest dat de faculteit van plan is haar op te heffen. Het faculteitsbestuur ontkent dat dat voornemen bestaat, maar wijst er wel op dat het enthousiasme voor de ontwerpersopleidingen in Delft nooit groot is geweest.

br />
,,Bij mijn weten waren we de enige winstgevende postdoctorale ontwerpersopleiding in Delft”, zegt dr. H. van Maaren, coördinator van de opleiding WBBM (Wiskundige Beheers- en Beleidsmodellen). ,,Het was zelfs zo lucratief dat we er een extra docent van konden aanstellen. Maar in het nieuwe allocatiemodel houdt het cvb een derde achter van de ton die we van het ministerie voor elke afgeleverde ontwerper krijgen. Daardoor hebben we nu een structureel tekort van enkele duizenden guldens per ontwerper. De variabele lasten dekken we nog wel, maar de vaste niet meer helemaal.”

De opleiding, die vorig jaar door een interne kwaliteitscommissie tot de drie beste werd gerekend, heeft een financiële reserve opgebouwd van zes ton. Bij gemiddeld zes ontwerpers per jaar houdt de opleiding het dus nog wel even vol, ware het niet dat de faculteit TWI in een reorganisatie verkeert. In de jongste voorstellen voor de invulling van de hoogleraren- en UHD-taken staat de WBBM nergens genoemd.

Plaatsvervangend decaan prof.dr. H.G. Meijer ontkent dat dit betekent dat het bestuur van plan is de WBBM te laten vallen. Van Maaren vindt echter dat de UHD-plaats voor de WBBM (een deel van zijn eigen functie) intern gebruikt is als wisselgeld. Hoogleraren zouden de WBBM hebben laten vallen om hun eigen onderzoeksbelangen veilig te stellen. Volgens Meijer is de discussie nog lang niet afgerond.

Meijer erkent wel dat door het nieuwe allocatiemodel de opleiding minder aantrekkelijk is geworden voor de faculteit: ,,De hele sfeer in Delft is nooit erg stimulerend geweest voor de ontwerpersopleidingen. We vinden dat er een redelijke vergoeding tegenover moet staan. Het allocatiemodel is nu weer in beweging, maar we weten niet waar dat toe leidt. Als steun ontbreekt, wordt het moeilijk. Maar de discussie loopt nog.”

Van Maaren is er niet gerust op: ,,Het is een beetje een houding van: zolang er nog geld zit, hoeft hij niet weg. Maar een beleid ten aanzien van de opleiding bestaat niet. Dat je besluit een opleiding te stoppen, dat kan – maar als dat alleen gebeurt vanwege een boekhoudkundige truc, dan is het een vorm van opportunisme, die geen recht doet aan hen die nu met de opleiding bezig zijn of inmiddels met een akte rondlopen.”
(C.J.)

De ontwerpersopleiding WBBM van de faculteit Technische Wiskunde en Informatica vreest dat de faculteit van plan is haar op te heffen. Het faculteitsbestuur ontkent dat dat voornemen bestaat, maar wijst er wel op dat het enthousiasme voor de ontwerpersopleidingen in Delft nooit groot is geweest.

,,Bij mijn weten waren we de enige winstgevende postdoctorale ontwerpersopleiding in Delft”, zegt dr. H. van Maaren, coördinator van de opleiding WBBM (Wiskundige Beheers- en Beleidsmodellen). ,,Het was zelfs zo lucratief dat we er een extra docent van konden aanstellen. Maar in het nieuwe allocatiemodel houdt het cvb een derde achter van de ton die we van het ministerie voor elke afgeleverde ontwerper krijgen. Daardoor hebben we nu een structureel tekort van enkele duizenden guldens per ontwerper. De variabele lasten dekken we nog wel, maar de vaste niet meer helemaal.”

De opleiding, die vorig jaar door een interne kwaliteitscommissie tot de drie beste werd gerekend, heeft een financiële reserve opgebouwd van zes ton. Bij gemiddeld zes ontwerpers per jaar houdt de opleiding het dus nog wel even vol, ware het niet dat de faculteit TWI in een reorganisatie verkeert. In de jongste voorstellen voor de invulling van de hoogleraren- en UHD-taken staat de WBBM nergens genoemd.

Plaatsvervangend decaan prof.dr. H.G. Meijer ontkent dat dit betekent dat het bestuur van plan is de WBBM te laten vallen. Van Maaren vindt echter dat de UHD-plaats voor de WBBM (een deel van zijn eigen functie) intern gebruikt is als wisselgeld. Hoogleraren zouden de WBBM hebben laten vallen om hun eigen onderzoeksbelangen veilig te stellen. Volgens Meijer is de discussie nog lang niet afgerond.

Meijer erkent wel dat door het nieuwe allocatiemodel de opleiding minder aantrekkelijk is geworden voor de faculteit: ,,De hele sfeer in Delft is nooit erg stimulerend geweest voor de ontwerpersopleidingen. We vinden dat er een redelijke vergoeding tegenover moet staan. Het allocatiemodel is nu weer in beweging, maar we weten niet waar dat toe leidt. Als steun ontbreekt, wordt het moeilijk. Maar de discussie loopt nog.”

Van Maaren is er niet gerust op: ,,Het is een beetje een houding van: zolang er nog geld zit, hoeft hij niet weg. Maar een beleid ten aanzien van de opleiding bestaat niet. Dat je besluit een opleiding te stoppen, dat kan – maar als dat alleen gebeurt vanwege een boekhoudkundige truc, dan is het een vorm van opportunisme, die geen recht doet aan hen die nu met de opleiding bezig zijn of inmiddels met een akte rondlopen.”
(C.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.