Kort

‘Ongeschikte studenten geneeskunde sneller weg’

Examencommissies van de acht Nederlandse opleidingen geneeskunde komen met een plan om disfunctionerende studenten makkelijker te  kunnen wegsturen, schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het gaat om studenten die onprofessioneel gedrag vertonen en de veiligheid van patiënten daarmee in gevaar brengen. Uit onderzoek blijkt dat “zulke studenten later vaker in aanraking komen met het tuchtrecht”. De regeling waarmee deze studenten sinds 2010 kunnen worden verwijderd van de opleiding blijkt in de praktijk alleen niet te werken.

(Foto: Piron Guillaume/Unsplash)

Er moet onder meer worden aangetoond dat de studenten anderen in gevaar brengen. “Maar als er aanwijzingen zijn dat een student een gevaar zou kunnen vormen, laat je diegene niet met een patiënt alleen”, legt klinisch geneticus Fred Petrij en voorzitter van de examencommissie van het Erasmus MC het probleem uit. Daarbij zou de procedure complex zijn en kost deze te veel tijd en energie. De regeling is in ruim tien jaar tijd drie keer succesvol ingezet, terwijl er bij elke geneeskundefaculteit volgens schattingen ten minste twee ongeschikte studenten rondlopen.

De examencommissies willen de regeling nu verruimen. De inschatting van begeleiders dat een student niet alleen bij een patiënt gelaten kan worden, zou volgens hen hetzelfde gewicht moeten krijgen als een situatie waarin de patiëntveiligheid daadwerkelijk wordt geschonden. Ook pleiten ze voor een portfolio Professioneel Gedrag – een soort Verklaring Omtrent het Gedrag – dat met de student meegaat, ook als die van universiteit wisselt. (HOP, JvE)

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.