Onderwijs

Onderzoekscholen niet erg populair

De Delftse onderzoekscholen zijn niet erg populair bij de faculteiten. Op de sterkste onderzoeksgroepen hebben de faculteiten geen greep meer, terwijl zij wel een meer ingewikkelde organisatie moeten runnen.

Bovendien vrezen de faculteiten dat alleen de onderzoekscholen ‘met de eer gaan strijken’.

Deze conclusies heeft het college van bestuur neergelegd in een nota aan de universiteitsraad. Het cvb neemt zich voor bij faculteitsdecanen en directeuren van onderzoekscholen advies in te winnen over deze problemen.

Het college is van mening dat faculteiten zich slechts in geringe mate betrokken voelen bij de onderzoekscholen. Er ontstaat zelfs ,,het gevaar dat er twee werelden ontstaan”. Voor dit verschijnsel zijn een paar redenen aan te wijzen. De faculteiten menen dat zij het mooie onderzoek ‘kwijt’ zijn en dat zij hun talentvolle promovendi minder goed kunnen inzetten. Bovendien zijn de onderzoekscholen sterk op de buitenwereld georiënteerd, terwijl de faculteiten ,,voornamelijk naar binnen gericht” zijn.

Gevolg hiervan is dat faculteiten vinden dat onderzoekscholen zichzelf maar moeten zien te redden, zeker wanneer zij zelf met zware bezuinigingen te kampen hebben. Als voorbeeld wordt gegeven dat bij zulke faculteiten soms de wil ontbreekt om geld te fourneren voor het vooronderzoek dat de basis vormt van projecten in de onderzoekscholen. Een ander voorbeeld is dat faculteiten, onder de druk van het bezuinigen, besluiten om een hoogleraarsvacature niet te vervullen, hoewel die van strategisch belang is voor de onderzoekschool.

Sancties om dit ‘calculerend’ gedrag van de faculteiten te voorkomen zijn er niet. Maar er gaan nu wel stemmen op om de onderzoekscholen meer zelfstandigheid te geven, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van garanties van faculteiten. Over die garanties merkt de cvb-notitie overigens op dat de faculteiten die steeds minder graag willen ‘verzilveren’. Niet in het minst omdat ,,prestaties van de onderzoekscholen niet op hen afstralen, maar louter ten gunste komen van de onderzoekschool”. (R.M.)

Richard Meijer

De Delftse onderzoekscholen zijn niet erg populair bij de faculteiten. Op de sterkste onderzoeksgroepen hebben de faculteiten geen greep meer, terwijl zij wel een meer ingewikkelde organisatie moeten runnen. Bovendien vrezen de faculteiten dat alleen de onderzoekscholen ‘met de eer gaan strijken’.

Deze conclusies heeft het college van bestuur neergelegd in een nota aan de universiteitsraad. Het cvb neemt zich voor bij faculteitsdecanen en directeuren van onderzoekscholen advies in te winnen over deze problemen.

Het college is van mening dat faculteiten zich slechts in geringe mate betrokken voelen bij de onderzoekscholen. Er ontstaat zelfs ,,het gevaar dat er twee werelden ontstaan”. Voor dit verschijnsel zijn een paar redenen aan te wijzen. De faculteiten menen dat zij het mooie onderzoek ‘kwijt’ zijn en dat zij hun talentvolle promovendi minder goed kunnen inzetten. Bovendien zijn de onderzoekscholen sterk op de buitenwereld georiënteerd, terwijl de faculteiten ,,voornamelijk naar binnen gericht” zijn.

Gevolg hiervan is dat faculteiten vinden dat onderzoekscholen zichzelf maar moeten zien te redden, zeker wanneer zij zelf met zware bezuinigingen te kampen hebben. Als voorbeeld wordt gegeven dat bij zulke faculteiten soms de wil ontbreekt om geld te fourneren voor het vooronderzoek dat de basis vormt van projecten in de onderzoekscholen. Een ander voorbeeld is dat faculteiten, onder de druk van het bezuinigen, besluiten om een hoogleraarsvacature niet te vervullen, hoewel die van strategisch belang is voor de onderzoekschool.

Sancties om dit ‘calculerend’ gedrag van de faculteiten te voorkomen zijn er niet. Maar er gaan nu wel stemmen op om de onderzoekscholen meer zelfstandigheid te geven, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van garanties van faculteiten. Over die garanties merkt de cvb-notitie overigens op dat de faculteiten die steeds minder graag willen ‘verzilveren’. Niet in het minst omdat ,,prestaties van de onderzoekscholen niet op hen afstralen, maar louter ten gunste komen van de onderzoekschool”. (R.M.)

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.