Onderwijs

‘Onderzoek gebrek aan maatregelen bij TNW’

Een nader onderzoek naar het gebrek aan tijdige maatregelen om de tekorten bij Technische Natuurwetenschappen (TNW) op te vangen, is op zijn plaats.

Dat schrijft de onderdeelcommissie (odc) in een brief aan de decaan en de ondernemingsraad. TNW had drie tot vier jaar geleden nog een positief resultaat van tien miljoen euro, maar heeft nu een begrotingstekort van 6,5 miljoen euro.

De odc (een commissie van de ondernemingsraad) noemt de wijze waarop de tekorten zich ontwikkelen en het korte tijdsbestek waarin dit gebeurt ‘verbazingwekkend’. ‘Er is hiermee in twee jaar tijd weinig zichtbaars gebeurd.’
Decaan Raoul Bino zegt dat de vraag om een onderzoek ‘terecht’ is. “Natuurlijk moeten we daar naar kijken, maar voor een groot deel weten we wat er is gebeurd. De vraag is hoe we er voor kunnen zorgen dat dit in de toekomst niet weer gebeurt, zeker gezien de extra eisen die nu vanuit het college van bestuur aan ons worden gesteld.”

Alle faculteiten moeten van het college uiterlijk half januari met voorstellen komen om tien procent te bezuinigen op het geld dat zij vanuit de overheid krijgen. Ook moeten zij vijf procent bezuinigen op niet-personele kosten.
Een belangrijk deel van de tekorten bij TNW komt voort uit het feit dat de TU het overheidsgeld de afgelopen twee jaar anders heeft verdeeld over de faculteiten, zo schrijft de odc. Zij vindt dat als een andere verdeling ‘enorm grote effecten’ veroorzaakt er beleid moet zijn waarmee de betrokken faculteit de daling aan inkomsten met redelijke maatregelen kan opvangen.
De odc meent dat hiervoor op het niveau van het college van bestuur (met de ondernemingsraad als gesprekspartner) al in 2008 keuzes gemaakt hadden moeten worden. Er had, zo schrijft de odc, al een ‘dempingsmechanisme’ in werking moeten zijn om die fluctuerende inkomsten voor faculteiten te kunnen opvangen.

De odc vraagt de or dan ook om dit onderwerp bij het college van bestuur op de agenda te plaatsen.
De odc ondersteunt overigens het beheerste vacaturebeleid van Bino. Het aannemen van nieuw personeel vindt de odc in principe onjuist als er door het miljoenentekort maatregelen moeten worden genomen.
Ook stelt de odc voor om de Botanische Tuin organisatorisch binnen TNW te houden. De faculteit draagt momenteel ruim twee ton bij aan de tuin, maar heeft aangekaart dit niet alleen haar verantwoordelijkheid te vinden. 

“Onze advocaat vertelde ons dat het op basis van alleen een principieel bezwaar lastig is om een rechtszaak te winnen”, vertelt Menno van der Kamp van studentenpartij Oras over het besluit af te zien van juridische stappen. Toch is daarmee het verhaal niet af. Op de invulling van het bindend studieadvies (bsa) kan de studentenraad (sr) eventueel wel bezwaar maken. Daarmee blijft de mogelijkheid van juridische stappen op tafel.

Daarom komen de studenten nu met randvoorwaarden die de door hen gewenste invulling bepalen. Van der Kamp: “Je kunt wel alleen principieel tegen blijven, maar dan komt het bsa er zoals nu door het college van bestuur voorgesteld. En dat voorstel is magertjes uitgewerkt.” De overweging werd daarom: ‘als het bsa er dan toch komt, dan maar zo goed mogelijk’, legt Van der Kamp uit. 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.