Onderwijs

Onderwijs TU moet internationaliseren

Het college van bestuur van de TU wil dat faculteiten meer bacheloropleidingen en alle minors in het Engels doceren. Dat blijkt uit het Strategic Plan Internationalisation of Education 2014-2020.


Over zes jaar moet veertig procent van de masterstudenten en tien procent van de bachelorstudenten uit het buitenland komen. Dat waren althans twee streefwaarden in de Roadmap TU Delft 2020, Freedom to excel. Volgens directeur onderwijs en studentenzaken Timo Kos gaat de TU die getallen niet halen, omdat het aantal Nederlandse studenten momenteel harder groeit.


Maar om internationalisering kracht bij te zetten is er nu een (alvast Engelstalig) strategisch plan: Internationalisation of Education 2014-2020. De TU wil daarmee haar onderwijs de komende jaren internationaliseren aan de hand van vijf pijlers.


Zo moet het bachelor- en mastercurriculum in 2020 internationaler georiënteerd zijn. Elk bachelorprogramma moet daarvoor ten minste dertig studiepunten aan vakken in het Engels geven. Dat bereidt studenten beter voor op hun Engelstalige master en bevordert uitwisseling. De universiteit gaat faculteiten stimuleren – vooralsnog niet verplichten – bachelors voortaan in het Engels te doceren. In 2016 moeten wel alle minors al in het Engels zijn. Ten minste driekwart van alle afgestudeerden moet internationale ervaring hebben.


Verder wil de TU meer internationaal toptalent aantrekken in master en phd-programma’s. Voor werving wil de TU nog duidelijke richtlijnen ontwikkelen, maar in het verleden bleken internationale alumni al prima ambassadeurs voor de universiteit te zijn. Hen wil de TU er dan ook actief bij betrekken. Ook zou de beschikbaarheid van beurzen en scholarships een positief effect hebben op de instroom van excellente studenten uit het buitenland.


Een andere pijler betreft open en online onderwijs: de TU wil daarmee een van de leidende universiteiten blijven. Daarom wil zij online modules volledig integreren in het campusonderwijs en een hoge kwaliteit van blended (een mix van online en campus) vakken aanbieden, ook van andere universiteiten. Verder moet online onderwijs in 2020 ingezet worden in alle gezamenlijke onderwijsprogramma’s met andere universiteiten en in ontwikkelingslanden waarin de TU opereert.


Bevordering van de reputatie van de TU is ook onderdeel van het strategisch plan. In de internationale studenten barometer (i-graduate) krijgt de TU een negatieve beoordeling op onderwijsaspecten als docenten en klassengrootte. In 2020 wil de TU daar juist bovengemiddeld op scoren. Tevens wil ze het aantal gezamenlijke onderwijsprogramma’s met andere landen uitbreiden voor structurele uitwisseling, fysiek dan wel online.


Tot slot wil de TU dat internationale studenten zich hier meer thuis voelen, zodat ze hun carrière in Nederland voortzetten. Daarvoor wil de universiteit activiteiten in het curriculum opnemen die integratie bevorderen, cursussen Nederlands aanbieden en faculteiten aansporen stages mogelijk te maken. Alle activiteiten georganiseerd door staf en studieverenigingen en ten minste twintig procent van alle student-assistentschappen moet voor internationale studenten toegankelijk zijn. In nieuwe studentenwoningen moet een mix van Nederlandse en internationale studenten komen.


De studentenraad bespreekt het strategisch plan op 3 juli in een extra overlegvergadering met het college van bestuur. 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.