Onderwijs

Ondersteunend personeel TU vaker beloond

Gratificaties aan de TU zijn de afgelopen twee jaar vaker uitgedeeld aan ondersteunend personeel dan aan wetenschappers. Dat blijkt uit een evaluatie van het ‘bewust belonen’ aan de universiteit.


Bij de universiteitsdienst (UD) worden in hogere schaalgroepen vaker financiële beloningen uitgedeeld dan in lagere: de meeste in schaal 8 tot 11. Op sommige plekken is het andersom, zoals bij de faculteit 3mE.


Vooral bij de directies finance, ict, onderwijs & studentenzaken en marketing & communicatie ontvangen de hogere salarisschalen procentueel vaker gratificaties. Het betreft volgens de universiteit directies die opereren in een arbeidsmarkt waar gratificaties gebruikelijk zijn.


Faculteiten en diensten kunnen voor het ‘bewust belonen’ van medewerkers een apart budget in de begroting opnemen als percentage van de loonsom. Allen bleven in 2011 (over de R&O-cyclus 2010) ruim onder de richtlijn van 1 procent van de loonsom. De UD scoorde in 2011 het hoogst met 0.75 procent, Industrieel Ontwerpen zat op nul procent. De bulk van alle beloningen betrof in 2011 een kwart tot een half maandsalaris.


Een jaar later (tot en met oktober 2012) is eenzelfde trend te zien: de UD en de faculteiten blijven onder de 1 procent van de loonsom. Gratificaties zijn weer gebruikelijker bij de UD dan bij faculteiten, en wel in dezelfde salarisschalen als in 2011. Industrieel Ontwerpen beloont in 2012 wel.


De meeste beloningen betreffen dit keer een kwart maandsalaris. Uitschieter bij de UD is in 2012 de dienst instellingsbeleid met ruim 2 procent van de loonsom. Ook ict zit met 1,2 procent boven de richtlijn. Dat zou kunnen liggen aan bijzondere klussen of aan een groot aantal medewerkers dat bij een specifieke klus betrokken is.


Bij een overleg met de ondernemingsraad concludeerde directeur human resources Nynke Jansen dat de richtlijn Bewust Belonen het ‘verdient toegepast te worden’ als uiting van waardering. Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg gaf aan dat het goed is te kijken waarom de een anders beloont dan de ander. “Maar we moeten niet toe naar: jij tien gratificaties, dan ik ook tien!”


Rector Karel Luyben noemde het overigens ‘logischer’ om bij bewust belonen eerst naar het ondersteunend personeel te kijken. De or vroeg zich af waarom. “Faculteiten zijn zuiniger met gratificaties, omdat ze geld liever in onderzoek steken”, zei or-voorzitter Dineke Heersma. “Het is geld uit de eerste geldstroom. Je kunt je meer afvragen of het wel nodig is.”


Omdat de bedragen gemiddeld onder de 1 procent van de loonsom bleven, vond Van den Berg het wel meevallen. “Het zijn geen bank-achtige toestanden. We willen een goed en verantwoord personeelsbeleid en niet de associatie dat het extra is of luxe. Zolang het maar binnen de grenzen blijft. Het moet echt verdiend zijn.” 


Op een bestand van zo’n vijfduizend medewerkers gaat het om 175 mensen die een kwart tot een half maandsalaris krijgen, zo relativeerde Jansen. Volgens Luyben is de richtlijn van 1 procent overigens niet een norm, maar meer een grens. Dit om te voorkomen dat faculteiten of diensten richting de tien procent gaan.

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.