Opinie

Ondernemingsraad

In een artikel over de reorganisatie van de ondersteunende diensten (Delta 18, pagina 02), geeft voorzitter Daleboudt van de ondernemingsraad blijk van een merkwaardige rolopvatting.

Hij meent te moeten opmerken dat ‘bij P&O er helaas al lange tijd een wanverhouding is tussen het aantal mensen en de prestaties’.

Waar de inzet van de ondernemingsraad, behalve op behartiging van de doelstellingen van de instelling, met name wordt gericht op het behartigen van personeelsbelangen, is niet goed in te zien hoe zijn opmerking over een groep medewerkers uit een bepaalde discipline in het bewuste interview daarmee in overeenstemming te brengen is.

Dat klemt temeer nu zelfs een begin van onderbouwing van deze uitspraak, gebaseerd op analyse van processen, achterwege blijft.

Ik hoop en vertrouw erop dat de voorzitter van de or op grond van zijn verantwoordelijkheden in het vervolg van het reorganisatieproces zich meer doordacht en genuanceerder zal uitlaten, daar de bijdrage vanuit de medezeggenschap in het gehele proces een uiterst belangrijke zal zijn.

Bram Hillen, personeelszaken faculteit TNW

In een artikel over de reorganisatie van de ondersteunende diensten (Delta 18, pagina 02), geeft voorzitter Daleboudt van de ondernemingsraad blijk van een merkwaardige rolopvatting. Hij meent te moeten opmerken dat ‘bij P&O er helaas al lange tijd een wanverhouding is tussen het aantal mensen en de prestaties’.

Waar de inzet van de ondernemingsraad, behalve op behartiging van de doelstellingen van de instelling, met name wordt gericht op het behartigen van personeelsbelangen, is niet goed in te zien hoe zijn opmerking over een groep medewerkers uit een bepaalde discipline in het bewuste interview daarmee in overeenstemming te brengen is.

Dat klemt temeer nu zelfs een begin van onderbouwing van deze uitspraak, gebaseerd op analyse van processen, achterwege blijft.

Ik hoop en vertrouw erop dat de voorzitter van de or op grond van zijn verantwoordelijkheden in het vervolg van het reorganisatieproces zich meer doordacht en genuanceerder zal uitlaten, daar de bijdrage vanuit de medezeggenschap in het gehele proces een uiterst belangrijke zal zijn.

Bram Hillen, personeelszaken faculteit TNW

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.