Onderwijs

Onderdelen van WTM in het gedrang bij fusie

Volgens de contourennota waarin ruw een mogelijke fusie tussen Technische Bestuurskunde (TB) en Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen (WTM) staat uitgewerkt, biedt een nieuwe opzet geen plek voor de Wetenschapswinkel, Studium Generale, de sectie vrouwenstudies, het talenpracticum en de taalcursussen, exclusief Engels.

br />
Ook de visitatiecommissie die vorige week haar rapport over WTM uitbracht, vindt dat Studium Generale en de Wetenschapswinkel elders moeten worden geplaatst, terwijl vrouwenstudies naar een andere sectie wordt verwezen.

Voor de Wetenschapswinkel wijken deze ontwikkelingen 180 graden af van recente stappen tot verdere integratie bij WTM. Bestuur en beheer van die faculteit onderschreven kort geleden het beleidsplan waarin staat dat de Wetenschapswinkel in feite prima bij WTM past. ,,Wij vinden het vreemd dat daar nu aan voorbijgegaan wordt”, aldus drs. A. van de Vusse.

Tijdens het bezoek van de visitatiecommissie had Van de Vusse discussie verwacht over de wetenschappelijke gronden waarop de winkel haar ‘product’ baseert, maar in plaats daarvan wilde de commissie suggesties voor een geschiktere plek. Van de Vusse: ,,Ik zou geen betere plek weten dan hier. Gelukkig worden wij aan de TU algemeen erkend als een nuttige instelling, maar we zijn bevreesd dat we tijdens fusiebesprekingen tussen wal en schip raken.”

De taak van Studium Generale staat evenmin ter discussie, maar de commissie vindt een andere plek ‘helderder’. Drs. P. Harmsen zegt niet te begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. ,,De uitspraak wordt niet gemotiveerd en roept alleen maar meer vragen op. Kortom, wij zijn benieuwd naar de argumenten en een gefundeerd alternatief.”

Een alternatief zou Studium Generale niet slecht passen, want financiering en status binnen WTM zijn volgens Harmsen niet optimaal. ,,Misschien is het voor ons wel gunstiger om elders te zitten, maar het meest gebaat zijn wij bij een heldere status en goede financiering. De plaats maakt ons eigenlijk niet uit, maar gezien het terrein ligt WTM voor de hand.”

Dat de talenpractica en cursussen moeten verhuizen, komt ook prof.dr. A.G. Sciarone vreemd voor. Hij kan kort zijn: ,,Mij ontgaat de reden.”
Geschiedenis

Bij vrouwenstudies zijn voor de visitatiecommissie de slechte onderzoeksprestaties reden tot maatregelen. Beter zou het zijn om het onderzoek (ongeoormerkt en kleiner in omvang) in een andere sectie onder te brengen. ,,Ik deel dat oordeel tot op zekere hoogte”, reageert drs. M. van der Wel. ,,Maar wij zijn geen sectie als alle andere. We hebben geen hoogleraar en geen gepromoveerde onderzoekers. Toen ik tien jaar geleden op eigen houtje begon, werd ik aan een sectie vastgehaakt, en richtte me eerst maar op onderwijs en emancipatie. Dat was goed zo; de output-financieringsgedachte bestond nog niet. De visitatie richt zich op de periode daarna, toen we ons concentreerden op kwalitatief onderwijs. Logisch dat het onderzoek door de mandvalt.”

,,Met tellen en rekenen heb je gelijk”, aldus Van der Wel. ,,Maar mijn conclusie is gematigder. De geschiedenis speelt een rol en secties leiden eronder dat studenten minder niet-verplichte keuzevakken volgen; onze formatie is te groot om zich terug te verdienen. Ik verwijt mezelf dat ik het niet eerder heb zien aankomen, maar het lijkt mij zonneklaar dat aan deze TU vrouwenstudies nodig zijn. Daarom ben ik het ook volstrekt oneens met de opvatting dat er voor ons plaats is in een andere opzet. Het onderwijs wordt beter en het onderzoek begint lopen, dan moet je niet zeggen: weg met die tent. Met een fusie ben ik het overigens eens. Het is inderdaad gunstig als WTM nu eens eigen studenten krijgt en inhoudelijk liggen er kansen.” (H.O.)

Henk Orsel

Volgens de contourennota waarin ruw een mogelijke fusie tussen Technische Bestuurskunde (TB) en Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen (WTM) staat uitgewerkt, biedt een nieuwe opzet geen plek voor de Wetenschapswinkel, Studium Generale, de sectie vrouwenstudies, het talenpracticum en de taalcursussen, exclusief Engels.

Ook de visitatiecommissie die vorige week haar rapport over WTM uitbracht, vindt dat Studium Generale en de Wetenschapswinkel elders moeten worden geplaatst, terwijl vrouwenstudies naar een andere sectie wordt verwezen.

Voor de Wetenschapswinkel wijken deze ontwikkelingen 180 graden af van recente stappen tot verdere integratie bij WTM. Bestuur en beheer van die faculteit onderschreven kort geleden het beleidsplan waarin staat dat de Wetenschapswinkel in feite prima bij WTM past. ,,Wij vinden het vreemd dat daar nu aan voorbijgegaan wordt”, aldus drs. A. van de Vusse.

Tijdens het bezoek van de visitatiecommissie had Van de Vusse discussie verwacht over de wetenschappelijke gronden waarop de winkel haar ‘product’ baseert, maar in plaats daarvan wilde de commissie suggesties voor een geschiktere plek. Van de Vusse: ,,Ik zou geen betere plek weten dan hier. Gelukkig worden wij aan de TU algemeen erkend als een nuttige instelling, maar we zijn bevreesd dat we tijdens fusiebesprekingen tussen wal en schip raken.”

De taak van Studium Generale staat evenmin ter discussie, maar de commissie vindt een andere plek ‘helderder’. Drs. P. Harmsen zegt niet te begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. ,,De uitspraak wordt niet gemotiveerd en roept alleen maar meer vragen op. Kortom, wij zijn benieuwd naar de argumenten en een gefundeerd alternatief.”

Een alternatief zou Studium Generale niet slecht passen, want financiering en status binnen WTM zijn volgens Harmsen niet optimaal. ,,Misschien is het voor ons wel gunstiger om elders te zitten, maar het meest gebaat zijn wij bij een heldere status en goede financiering. De plaats maakt ons eigenlijk niet uit, maar gezien het terrein ligt WTM voor de hand.”

Dat de talenpractica en cursussen moeten verhuizen, komt ook prof.dr. A.G. Sciarone vreemd voor. Hij kan kort zijn: ,,Mij ontgaat de reden.”
Geschiedenis

Bij vrouwenstudies zijn voor de visitatiecommissie de slechte onderzoeksprestaties reden tot maatregelen. Beter zou het zijn om het onderzoek (ongeoormerkt en kleiner in omvang) in een andere sectie onder te brengen. ,,Ik deel dat oordeel tot op zekere hoogte”, reageert drs. M. van der Wel. ,,Maar wij zijn geen sectie als alle andere. We hebben geen hoogleraar en geen gepromoveerde onderzoekers. Toen ik tien jaar geleden op eigen houtje begon, werd ik aan een sectie vastgehaakt, en richtte me eerst maar op onderwijs en emancipatie. Dat was goed zo; de output-financieringsgedachte bestond nog niet. De visitatie richt zich op de periode daarna, toen we ons concentreerden op kwalitatief onderwijs. Logisch dat het onderzoek door de mandvalt.”

,,Met tellen en rekenen heb je gelijk”, aldus Van der Wel. ,,Maar mijn conclusie is gematigder. De geschiedenis speelt een rol en secties leiden eronder dat studenten minder niet-verplichte keuzevakken volgen; onze formatie is te groot om zich terug te verdienen. Ik verwijt mezelf dat ik het niet eerder heb zien aankomen, maar het lijkt mij zonneklaar dat aan deze TU vrouwenstudies nodig zijn. Daarom ben ik het ook volstrekt oneens met de opvatting dat er voor ons plaats is in een andere opzet. Het onderwijs wordt beter en het onderzoek begint lopen, dan moet je niet zeggen: weg met die tent. Met een fusie ben ik het overigens eens. Het is inderdaad gunstig als WTM nu eens eigen studenten krijgt en inhoudelijk liggen er kansen.” (H.O.)

Henk Orsel

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.