Onderwijs

Omschakelen van Dos naar Windows

In de komende jaren schakelen alle pc-gebruikers aan de TU over op Windows. Het Rekencentrum verzorgt de cursussen.De Standaardisering van de Kantoorautomatisering (SKA) is één van de vier pijlers van het Management Informatie Systeem.

Met dit systeem hoopt de TU snel over strategische informatie van allerlei aard te kunnen beschikken. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste is dat iedere werknemer aan de TU met dezelfde software werkt; gegevens moeten uitwisselbaar zijn. Reden waarom het college van bestuur heeft besloten dat de gehele TU moet overschakelen op Microsoft Windows.

Die overschakeling vergt krachtiger apparatuur en de installatie van de nodige software. Maar dat is niet alles; de gebruikers moeten er mee leren omgaan. Cursussen volgen, dus. Het Rekencentrum van de TU Delft verzorgt die cursussen en krijgt in de komende tijd duizenden medewerkers over de vloer.

,,Elke TU-werknemer wordt in staat gesteld om deze cursussen te volgen” zegt het hoofd van de afdeling opleidingen van het Rekencentrum, T.J.L. van Dijk. ,,Maar er zijn, met name onder het wetenschappelijk personeel, veel mensen die al werken met de Microsoft Suite. De gelegenheid wordt in ieder geval aan iedereen geboden, en faculteiten hoeven daarvoor niet hun eigen budget aan te spreken.”
Icoontjes

De cursussen zijn begin dit jaar gestart. Het Rekencentrum heeft flink moeten uitbreiden om de toestroom van cursisten te kunnen opvangen. Van Dijk: ,,We hebben zes extra docenten aangetrokken en het aantal cursuszalen verdubbeld, onder meer in het GAAC-gebouw. Daarmee zijn we nu zo goed uitgerust dat er eigenlijk geen wachtlijst is.” Gedurende de komende twee of drie jaar moet de hele TU leren werken met de nieuwe programmatuur. Het gaat simpel gezegd om de overschakeling op de pc’s van een Dos- naar een Windows-omgeving. Het programma met de muis en de icoontjes vervangt het Dos-systeem, waar je uit je hoofd moest leren dat Alt-F4 ‘blok aan’ betekent, en Shift-F3 ‘naar andere document’. Bij Windows hoeven geen codes meer uit het hoofd geleerd te worden.

Er zijn vier cursussen opgezet. ,,Het meest gevraagd is de cursus Word for Windows”, zegt Van Dijk. ,,Deze duurt vier dagdelen en is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van een tekstverwerker. Voor degenen die nog niet met Windows hebben leren werken is er een kennismakingscursus van een dag.”

Naast Word kan de TU-werknemer in de toekomst gebruik maken van het rekenprogramma Excel, de database Acces (een digitale kaartenbak) en het presentatieprogramma Powerpoint, waarmee teksten voor presentaties professioneel opgemaakt kunnen worden.
Verliezen

De groepsgrootte in de cursus is beperkt tot tien mensen.Daardoor kan de docent veel individuele aandacht aan de cursisten besteden. ,,In de cursus wordt de theorie steeds afgewisseld met het maken van opdrachten”, legt Van Dijk uit. ,,De cursist kan met de docent meekijken op een groot scherm. Wat daar geleerd wordt, moet later op de werkplek toegepast worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de cursist al beschikt over de nieuwe apparatuur. Dat is een volgtijdig proces; eerst moet een afdeling de nieuwe apparatuur hebben, daarna kan ze pas op cursus.”

Het Rekencentrum biedt niet alleen standaardcursussen aan. Op verzoek wordt voor groepen een cursus op maat verzorgd, aangepast aan bepaalde taken of aan een specifieke situatie van een afdeling. De cursisten zijn enthousiast. ,,Men is opgetogen over de vele mogelijkheden van Microsoft”, zegt Erik Mulder, één van de cursusdocenten. ,,Het programma is productiever, het scherm duidelijker en er zijn talloze verfraaiingsmogelijkheden met de opmaak-elementen. Zoveel zelfs, dat het zaak is om zich daar niet in te verliezen.” Hoort hij ook negatieve geluiden? ,,Soms hoor je wel eens dat cursisten zich overweldigd voelen door de enorme hoeveelheid informatie op het scherm. Dat is inderdaad even wennen, maar uiteindelijk heeft iedereen het tot nu toe de moeite waard gevonden om over te stappen.”

In de komende jaren schakelen alle pc-gebruikers aan de TU over op Windows. Het Rekencentrum verzorgt de cursussen.

De Standaardisering van de Kantoorautomatisering (SKA) is één van de vier pijlers van het Management Informatie Systeem. Met dit systeem hoopt de TU snel over strategische informatie van allerlei aard te kunnen beschikken. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste is dat iedere werknemer aan de TU met dezelfde software werkt; gegevens moeten uitwisselbaar zijn. Reden waarom het college van bestuur heeft besloten dat de gehele TU moet overschakelen op Microsoft Windows.

Die overschakeling vergt krachtiger apparatuur en de installatie van de nodige software. Maar dat is niet alles; de gebruikers moeten er mee leren omgaan. Cursussen volgen, dus. Het Rekencentrum van de TU Delft verzorgt die cursussen en krijgt in de komende tijd duizenden medewerkers over de vloer.

,,Elke TU-werknemer wordt in staat gesteld om deze cursussen te volgen” zegt het hoofd van de afdeling opleidingen van het Rekencentrum, T.J.L. van Dijk. ,,Maar er zijn, met name onder het wetenschappelijk personeel, veel mensen die al werken met de Microsoft Suite. De gelegenheid wordt in ieder geval aan iedereen geboden, en faculteiten hoeven daarvoor niet hun eigen budget aan te spreken.”
Icoontjes

De cursussen zijn begin dit jaar gestart. Het Rekencentrum heeft flink moeten uitbreiden om de toestroom van cursisten te kunnen opvangen. Van Dijk: ,,We hebben zes extra docenten aangetrokken en het aantal cursuszalen verdubbeld, onder meer in het GAAC-gebouw. Daarmee zijn we nu zo goed uitgerust dat er eigenlijk geen wachtlijst is.” Gedurende de komende twee of drie jaar moet de hele TU leren werken met de nieuwe programmatuur. Het gaat simpel gezegd om de overschakeling op de pc’s van een Dos- naar een Windows-omgeving. Het programma met de muis en de icoontjes vervangt het Dos-systeem, waar je uit je hoofd moest leren dat Alt-F4 ‘blok aan’ betekent, en Shift-F3 ‘naar andere document’. Bij Windows hoeven geen codes meer uit het hoofd geleerd te worden.

Er zijn vier cursussen opgezet. ,,Het meest gevraagd is de cursus Word for Windows”, zegt Van Dijk. ,,Deze duurt vier dagdelen en is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van een tekstverwerker. Voor degenen die nog niet met Windows hebben leren werken is er een kennismakingscursus van een dag.”

Naast Word kan de TU-werknemer in de toekomst gebruik maken van het rekenprogramma Excel, de database Acces (een digitale kaartenbak) en het presentatieprogramma Powerpoint, waarmee teksten voor presentaties professioneel opgemaakt kunnen worden.
Verliezen

De groepsgrootte in de cursus is beperkt tot tien mensen.Daardoor kan de docent veel individuele aandacht aan de cursisten besteden. ,,In de cursus wordt de theorie steeds afgewisseld met het maken van opdrachten”, legt Van Dijk uit. ,,De cursist kan met de docent meekijken op een groot scherm. Wat daar geleerd wordt, moet later op de werkplek toegepast worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de cursist al beschikt over de nieuwe apparatuur. Dat is een volgtijdig proces; eerst moet een afdeling de nieuwe apparatuur hebben, daarna kan ze pas op cursus.”

Het Rekencentrum biedt niet alleen standaardcursussen aan. Op verzoek wordt voor groepen een cursus op maat verzorgd, aangepast aan bepaalde taken of aan een specifieke situatie van een afdeling. De cursisten zijn enthousiast. ,,Men is opgetogen over de vele mogelijkheden van Microsoft”, zegt Erik Mulder, één van de cursusdocenten. ,,Het programma is productiever, het scherm duidelijker en er zijn talloze verfraaiingsmogelijkheden met de opmaak-elementen. Zoveel zelfs, dat het zaak is om zich daar niet in te verliezen.” Hoort hij ook negatieve geluiden? ,,Soms hoor je wel eens dat cursisten zich overweldigd voelen door de enorme hoeveelheid informatie op het scherm. Dat is inderdaad even wennen, maar uiteindelijk heeft iedereen het tot nu toe de moeite waard gevonden om over te stappen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.