Onderwijs

Oio’s krijgen een bindingspremie

Delftse oio’s die in dienst zijn van NWO krijgen per 1 november een toelage van maximaal zevenhonderd gulden. Naar aanleiding van de recente salarisverhoging voor aio’s besloot NWO onlangs om oio’s dien binnen de TU Delft werken een tijdelijke toelage te geven, de zogenaamde bindingspremie.

br />
De hoogte van de premie is gebaseerd op de bedragen die oio’s in Eindhoven en Twente krijgen. Deze technische universiteiten besloten al eerder hun aio’s en oio’s een bindingspremie te geven. Die bedraagt zevenhonderd gulden in het eerste jaar, vijfhonderd in het tweede jaar en driehonderd in het derde jaar.

NWO wil hiermee inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt. Na een jaar wordt geëvalueerd of de premie nog steeds wenselijk is.

Ook aan andere universiteiten zal NWO – mits de arbeidsmarkt daarom vraagt – meegaan met salarisverhogingen, met als maximum het bedrag dat Eindhoven en Twente geven.

Nelleke Guequierre, voorzitter van het Delfts aio-verleg (Daioo) vindt het jammer dat NWO niet dezelfde salarisverhoging geeft als de TU. Ze hoopt dat de TU zelf bereid is het verschil bij te passen. ,,Het is toch raar dat mensen die naast elkaar zitten en precies hetzelfde werk doen daarvoor verschillend beloond worden. Vooral omdat de TU uiteindelijk het geld krijgt voor proefschriften van zowel aio’s als oio’s.”

Daioo gaat tijdens de volgende ledenvergadering praten over mogelijke acties. Volgens Guequierre is de actiebereidheid van oio’s groot. ,,Bij Technische Natuurkunde heeft een aantal oio’s gezegd geen onderwijstaken meer te willen uitvoeren als ze minder betaald krijgen dan aio’s.”

Maar volgens ing. F.L.M. Kok (staf van het college van bestuur) is de TU niet verantwoordelijk voor de salarissen van oio’s. ,,Natuurlijk willen wij dat aio’s en oio’s zoveel mogelijk gelijk betaald worden, maar oio’s zijn in dienst van NWO. We praten wel met NWO, maar over de hoogte van de salarissen hebben wij niets te zeggen.”

Naar aanleiding van de recente salarisverhoging voor aio’s besloot NWO onlangs om oio’s dien binnen de TU Delft werken een tijdelijke toelage te geven, de zogenaamde bindingspremie.

De hoogte van de premie is gebaseerd op de bedragen die oio’s in Eindhoven en Twente krijgen. Deze technische universiteiten besloten al eerder hun aio’s en oio’s een bindingspremie te geven. Die bedraagt zevenhonderd gulden in het eerste jaar, vijfhonderd in het tweede jaar en driehonderd in het derde jaar.

NWO wil hiermee inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt. Na een jaar wordt geëvalueerd of de premie nog steeds wenselijk is.

Ook aan andere universiteiten zal NWO – mits de arbeidsmarkt daarom vraagt – meegaan met salarisverhogingen, met als maximum het bedrag dat Eindhoven en Twente geven.

Nelleke Guequierre, voorzitter van het Delfts aio-verleg (Daioo) vindt het jammer dat NWO niet dezelfde salarisverhoging geeft als de TU. Ze hoopt dat de TU zelf bereid is het verschil bij te passen. ,,Het is toch raar dat mensen die naast elkaar zitten en precies hetzelfde werk doen daarvoor verschillend beloond worden. Vooral omdat de TU uiteindelijk het geld krijgt voor proefschriften van zowel aio’s als oio’s.”

Daioo gaat tijdens de volgende ledenvergadering praten over mogelijke acties. Volgens Guequierre is de actiebereidheid van oio’s groot. ,,Bij Technische Natuurkunde heeft een aantal oio’s gezegd geen onderwijstaken meer te willen uitvoeren als ze minder betaald krijgen dan aio’s.”

Maar volgens ing. F.L.M. Kok (staf van het college van bestuur) is de TU niet verantwoordelijk voor de salarissen van oio’s. ,,Natuurlijk willen wij dat aio’s en oio’s zoveel mogelijk gelijk betaald worden, maar oio’s zijn in dienst van NWO. We praten wel met NWO, maar over de hoogte van de salarissen hebben wij niets te zeggen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.