Onderwijs

‘Oeso-cijfer klopt niet’

Besteedt Nederland werkelijk zoveel geld per student als de economische samenwerkingsorganisatie Oeso beweert? Nederland zou bij de top 5 horen. De vereniging van universiteiten (VSNU) gelooft dat niet.

Dinsdag verscheen Education at a Glance. Daarin staan allerlei cijfers staan over het onderwijs in 33 rijke industrielanden, waaronder Europese landen, maar ook de Verenigde Staten, Japan en Canada. In dat jaarlijkse rapport staat dat Nederland vrij veel geld per student uitgeeft: omgerekend zo’n tienduizend dollar per jaar. Rekening houdend met de inflatie is dat bijna evenveel als in het jaar 2000.

Klopt niet, meent universiteitenvereniging VSNU. De Oeso krijgt de cijfers van het ministerie van OCW en daarmee verschillen de universiteiten hierover al jaren van mening.

Twistpunt
Het belangrijkste twistpunt betreft de geneeskundeopleidingen. De universiteiten mochten meer geneeskundestudenten opleiden. Maar geneeskunde is een dure opleiding. Als er meer geneeskundestudenten komen, terwijl het totale budget niet stijgt, dan blijft er voor bijvoorbeeld studenten rechten of economie minder geld over. Daarom vindt de VSNU dat de geneeskundestudenten eigenlijk niet mee zouden moeten tellen.

OCW kijkt daar anders tegenaan. De ene studie is nu eenmaal duurder dan de andere. Geneeskundestudenten zijn ook studenten, dus die moeten gewoon in het gemiddelde meewegen, aldus het ministerie.

Een jaar geleden hebben de partijen besloten de verschillen in zienswijze te laten voor wat ze zijn. De discussie wordt hier samengevat.

Sinds jaar en dag profileert de Universiteit Twente zich als ‘Universiteit Twente ‘de ondernemende universiteit’. Een helder motto waarmee Twente zich onderscheidt van de andere twee TU’s. Eindhoven heeft Mens agitat molem (de geest beweegt de materie) en de TU Delft heeft lekker geen leus.

Maar Twente ging twijfelen en vroeg zich af of je wel moet koketteren met je ondernemendheid. In april zei Kees van Ast, lid van het college van bestuur: “Als je je positionering vernieuwt, moet je ook nagaan of je je uitingen moet aanpassen. Zeker als je bedenkt hoe bekend wij zijn vijftig kilometer naar het westen en verder. Uit onderzoek blijkt datde ondernemende universiteit daar geen verbetering in heeft aangebracht.” Zo mondiaal denken ze dus in Twente – je afvragen of mensen in de buurt van Voorst of Twello denken dat de Universiteit Twente dankzij haar motto ondernemend is of niet. Overigens, in die nieuwe positionering wil Twente meer nadruk leggen op techniek. ‘Technische Universiteit Twente’ lijkt mij dan redelijk voor de hand te liggen, maar dat klinkt misschien een beetje TUTtig.

Voor slechts 675 duizend euro heeft Studio Dumbar uit Rotterdam een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Er zal ongetwijfeld veel gewikt en gewogen zijn, gepraat, gebrainstormd, gebabbeld, gepiekerd, gepuzzeld, geprakkiseerd, gedubd, getobd, gepeinsd en gemoodboard. En toen de teller op zes en driekwart ton euro stond, was de Universiteit Twente de trotse eigenaar van een nieuwe benaming om zich optimaal te positioneren voor de grote uitdagingen van de 21ste eeuw: UNIVERSITEIT TWENTE. Let op: ook de punt hoort bij de nieuwe naam. Briljant! En nu hoor ik u denken: is dat niet een beetje veel geld voor het weglaten van drie woorden? Daaruit blijkt helaas hoe onnozel u bent op dat terrein. Het gaat immers niet om wat er wel is maar om alles wat er niet (meer) is. Duizenden ideeën zijn afzonderlijk op hun merites beoordeeld. UNIVERSITEIT TWENTE. bleek de vondst van de eeuw. Want schrijven is schrappen en waar gehakt valt boft de hond. Drie woorden minder levert bovendien een mooie bijdrage aan de duurzaamheid want het bespaart inkt. In dat verband was TUT natuurlijk nog beter geweest.

Overigens is het de tweede keer dat Studio Dumbar dit kunstje flikt. Drie jaar geleden ontwierp Dumbar voor 60 duizend euro een nieuw logo voor de rijksoverheid. De verbijstering was groot toen bleek dat het nieuwe ontwerp identiek was aan het logo dat het ministerie van algemene zaken vijf jaar eerder al door Dumbar had laten ontwerpen. Alleen de kleuren waren omgedraaid: van een blauw logo op een witte achtergrond werd het een wit logo op een blauwe achtergrond. Je moet toch iets doen om die 60 duizend euro te verantwoorden? Bovendien zou je anders je oude briefpapier kunnen blijven gebruiken en dat is toch een beetje zonde met een nieuw logo. Daar heeft UNIVERSITEIT TWENTE. nu ook mee te maken, want alle visitekaartjes, briefpapier en enveloppen kunnen meteen in de prullenbak, en ook websites en de belettering op gebouwen en borden moeten worden aangepast. Dat kost nog eens een slordige 2,2 miljoen euro. Bijna drie miljoen euro verkwist om te laten weten dat je niet langer de ondernemende universiteit bent. Proficiat!

Dap Hartmann is astronoom. Hij is werkzaam als docent bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.