Onderwijs

Objectieve evaluaties in Méér-dan-Konsumentengids

De onlangs verschenen Méér-dan-Konsumentengids bevat voor sommige studierichtingen de eerste resultaten van course evaluation.

Hiermee moet de kritiek ondervangen worden dat de gids subjectief is, omdat zij gemaakt wordt door een beperkt aantal studenten.

In de Méér-dan-Konsumentengids (MdKg) staan evaluaties van vakken uit de eerste studiejaren. De gids verschijnt jaarlijks in vier delen. De studentenvakbond VSSD geeft hem uit; de studieverenigingen schrijven de evaluaties.

Tot nu toe deden ze dat op basis van eigen ervaring, maar dit keer hebben de studieverenigingen van Scheikunde en Materiaalkunde in hun evaluatie de resultaten van course evaluation verwerkt. Dit is een grote enquête van de TU zelf onder studenten. De resultaten ervan zijn deels openbaar. Ook de acties die zijn genomen naar aanleiding van de course evaluation staan vermeld.

Volgens Gwen Oudakker van de VSSD zijn de voordelen van deze opzet tweeledig: ,,De terugkoppeling naar studenten toe verbetert en de kritiek dat de MdKg subjectief is, verstomt.”

Ook op andere faculteiten is geprobeerd om de informatie vollediger te maken. Zo zijn bijvoorbeeld bij Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek de slagingspercentages per vak vermeld en behandelen veel studierichtingen de studieprogramma’s in de propedeutische èn de doctoraalfase. Bij Civiele Techniek worden ook de afstudeervarianten geëvalueerd. (J.W.)

De onlangs verschenen Méér-dan-Konsumentengids bevat voor sommige studierichtingen de eerste resultaten van course evaluation. Hiermee moet de kritiek ondervangen worden dat de gids subjectief is, omdat zij gemaakt wordt door een beperkt aantal studenten.

In de Méér-dan-Konsumentengids (MdKg) staan evaluaties van vakken uit de eerste studiejaren. De gids verschijnt jaarlijks in vier delen. De studentenvakbond VSSD geeft hem uit; de studieverenigingen schrijven de evaluaties.

Tot nu toe deden ze dat op basis van eigen ervaring, maar dit keer hebben de studieverenigingen van Scheikunde en Materiaalkunde in hun evaluatie de resultaten van course evaluation verwerkt. Dit is een grote enquête van de TU zelf onder studenten. De resultaten ervan zijn deels openbaar. Ook de acties die zijn genomen naar aanleiding van de course evaluation staan vermeld.

Volgens Gwen Oudakker van de VSSD zijn de voordelen van deze opzet tweeledig: ,,De terugkoppeling naar studenten toe verbetert en de kritiek dat de MdKg subjectief is, verstomt.”

Ook op andere faculteiten is geprobeerd om de informatie vollediger te maken. Zo zijn bijvoorbeeld bij Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek de slagingspercentages per vak vermeld en behandelen veel studierichtingen de studieprogramma’s in de propedeutische èn de doctoraalfase. Bij Civiele Techniek worden ook de afstudeervarianten geëvalueerd. (J.W.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.