Onderwijs

NMa onderzoekt studenten-ov-chipkaart

Er zijn twijfels of de studenten-ov-chipkaart in 2009 wel volgens de regels tot stand is gekomen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft een bezoek gebracht aan vervoersbedrijven Veolia en Syntus.


Het onderzoek van de NMa richt zich op de ontwikkelkosten van de chipkaart voor studenten, aldus Veolia. Het bedrijf heeft hierover een persbericht naar buiten gebracht. 


De NMa zelf doet geen mededelingen over haar onderzoeken. “We moeten voorkomen dat ergens de papierversnipperaar wordt aangezet”, licht een woordvoerder toe.


Volgens Veolia kijkt de NMa naar de verdeling van de ontwikkelkosten over de verschillende vervoersmaatschappijen. Syntus bevestigt dit. Beide verwachten dat het NMa-onderzoek geen problemen aan het licht zal brengen.


Studenten kregen in 2009 een eigen studenten-ov-chipkaart, omdat de gewone ov-chipkaart nog niet bij alle vervoersmaatschappijen geldig was en studenten wel door het hele land moesten kunnen reizen. Dat vergde enige voorbereiding en ontwikkeling. Veolia richtte er samen met Arriva, Connexxion, Qbuzz en Syntus een stichting voor op.


Daar waren miljoenen mee gemoeid, zegt een woordvoerder van vervoersmaatschappij Syntus. “Waarschijnlijk heeft één van de betrokken maatschappijen een klacht ingediend bij de NMa. Ik heb wel een vermoeden welk bedrijf dat is, maar het heeft geen zin om dat te delen.”


Het zou ook kunnen dat één van hen het kartel heeft gemeld om van de ‘clementieregeling’ gebruik te maken die de NMa aan tipgevers biedt: wie het eerst biecht, hoeft geen boete te betalen.

 

Kamerlid Anne-Wil Lucas wil weten of staatssecretaris Zijlstra vindt dat ‘willekeurige toetsingscriteria’ (ze bedoelt loting op basis van cijfers) overbodig zouden zijn als het voor opleidingen mogelijk was om op kwaliteit te selecteren. Ze wil daarom weten wanneer selectie aan de poort mogelijk wordt en of hierover met de TU kan worden gesproken zodat de universiteit de loting niet onnodig instelt.

De TU maakte vorige week bekend dat er voor komend collegejaar een numerus fixus geldt voor Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen. Studenten moeten zich vóór 15 mei aanmelden voor loting.
Studentenvakbond VSSD betreurt die loting, omdat daarmee ‘de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding komt’. Bij loting worden belangrijke kwaliteiten van een student over het hoofd gezien, vindt de VSSD. De vereniging noemt de fixus overigens wel ‘begrijpelijk’ vanwege de bezuinigingen.

De TU wil een jaar later overgaan op decentrale selectie. De VSSD vindt dat een stap in de goede richting, maar vindt matching voor aanvang van de studie beter. Daarbij worden capaciteiten ook getoetst, maar mag de opleiding een student alleen adviseren een studie wel of niet te gaan doen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.