Onderwijs

Nijs gaat onderwijs afrekenen op resultaat

Meetbare resultaten, prestatieafspraken, topcollegegelden, selectie aan de poort en met de kenniseconomie naar de Europese top. Dat zijn de ambities van staatssecretaris Nijs.

Nijs heeft die plannen neergelegd in het concept van het Hoger onderwijs- en onderzoeksplan (Hoop). Hogescholen en universiteiten moeten zich scherper profileren en boven het maaiveld uitsteken. Want de profilering moet gebeuren via een rechtstreekse kwaliteitsvergelijking.

Er wordt ook werk gemaakt van meer variatie, en dan niet alleen via de eerder bekendgemaakte collegegelddifferentiatie en selectie aan de poort. Universiteiten en hogescholen moeten af van de ‘uniforme’ programmering. Daarmee volgt Nijs haar oorspronkelijke voornemen om de situatie te doorbreken om bijvoorbeeld op tien plaatsen dezelfde studies aan te bieden.

In navolging van de politie krijgt het hoger onderwijs bovendien te maken met prestatieafspraken. Het ministerie van onderwijs wil eerst met de koepelorganisaties het hoe en wat van die deals bespreken, waarna per instelling de invulling van dit vergezicht wordt bepaald.

Het Hoop rept voorts van ‘verdere krachtenbundelingen’ in het hoger onderwijs, waarbij de sectorplannen (zoals die voor de drie TU’s) een bepalende rol gaan spelen. Nijs is van plan om onderdelen van het bestaande opleidingsaanbod flink door te lichten. Op haar weblog zegt de staatssecretaris dat ze voortaan wil ,,kijken wat de sterke punten zijn per universiteit en daar verder op doorbouwen”. Voor het uitbouwen van de sectorplannen is dit jaar al vijf miljoen euro vrijgemaakt op de begroting.

Opvallend is dat Nijs’ plannen om voortaan alleen de eerste studie te betalen weer in ere zijn hersteld, met goedvinden van de ministerraad. Tijdens het kabinet-Balkenende I verkeerde de staatssecretaris nog in politieke doodsnood, omdat minister Van der Hoeven een streep door dit idee haalde. Uit het concept Hoop blijkt nu dat de bekostiging van tweede en derde studies niet langer vanzelfsprekend is.

Omdat via het Hoop-2004 een omslag in het hoger onderwijs moet worden geforceerd, is de staatssecretaris voornemens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) op de helling te zetten. (HOP/TdO)

Nijs heeft die plannen neergelegd in het concept van het Hoger onderwijs- en onderzoeksplan (Hoop). Hogescholen en universiteiten moeten zich scherper profileren en boven het maaiveld uitsteken. Want de profilering moet gebeuren via een rechtstreekse kwaliteitsvergelijking.

Er wordt ook werk gemaakt van meer variatie, en dan niet alleen via de eerder bekendgemaakte collegegelddifferentiatie en selectie aan de poort. Universiteiten en hogescholen moeten af van de ‘uniforme’ programmering. Daarmee volgt Nijs haar oorspronkelijke voornemen om de situatie te doorbreken om bijvoorbeeld op tien plaatsen dezelfde studies aan te bieden.

In navolging van de politie krijgt het hoger onderwijs bovendien te maken met prestatieafspraken. Het ministerie van onderwijs wil eerst met de koepelorganisaties het hoe en wat van die deals bespreken, waarna per instelling de invulling van dit vergezicht wordt bepaald.

Het Hoop rept voorts van ‘verdere krachtenbundelingen’ in het hoger onderwijs, waarbij de sectorplannen (zoals die voor de drie TU’s) een bepalende rol gaan spelen. Nijs is van plan om onderdelen van het bestaande opleidingsaanbod flink door te lichten. Op haar weblog zegt de staatssecretaris dat ze voortaan wil ,,kijken wat de sterke punten zijn per universiteit en daar verder op doorbouwen”. Voor het uitbouwen van de sectorplannen is dit jaar al vijf miljoen euro vrijgemaakt op de begroting.

Opvallend is dat Nijs’ plannen om voortaan alleen de eerste studie te betalen weer in ere zijn hersteld, met goedvinden van de ministerraad. Tijdens het kabinet-Balkenende I verkeerde de staatssecretaris nog in politieke doodsnood, omdat minister Van der Hoeven een streep door dit idee haalde. Uit het concept Hoop blijkt nu dat de bekostiging van tweede en derde studies niet langer vanzelfsprekend is.

Omdat via het Hoop-2004 een omslag in het hoger onderwijs moet worden geforceerd, is de staatssecretaris voornemens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) op de helling te zetten. (HOP/TdO)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.