Onderwijs

Nieuws

Advertenties’Vox’, het huisblad van de Nijmeegse universiteit, mag geen advertenties voor masteropleidingen van andere universiteiten meer plaatsen.

Volgens de Katholieke Universiteit Nijmegen gaat het om een geldkwestie. Het over en weer plaatsen van ‘dure advertenties’ gaat ten koste van het beperkte budget voor mastervoorlichting.

Nijmegen ziet het besluit als een ‘signaal’, maar andere universiteitsbladen blijven de masteradvertenties plaatsen. De Nijmeegse voorlichter Hooglugt vindt het zonde van het geld. Dat vindt hij ook in zijn hoedanigheid van vice-voorzitter van het landelijke voorlichtersoverleg van de universiteiten, de Vonu. Dat streeft ernaar de websites met mastervoorlichting beter op elkaar af te stemmen, en te zoeken naar gezamenlijke vormen van adverteren.
Luchtkastelen

Aan de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in het Zwitserse Zürich, partner van de TU Delft in de Idea League van technische topuniversiteiten, zijn 49 ‘luchtkastelen’ ontworpen, voorbeelden van ’toekomstgerichte feestarchitectuur’. Dat gebeurde voor een wedstrijd in het kader van het 150-jarige bestaan van de ETH. De vijf beste ontwerpen zijn inmiddels uitgekozen om mee te doen in de finale. Het winnende luchtkasteel wordt werkelijk gebouwd en zal tussen april en juni op de campus van de ETH pronken.

In de ontwerpen moeten architectonische aspecten samengaan met aandacht voor de omgeving. Het gaat om vluchtige bouwsels, die snel op te trekken en af te breken zijn. De wijze van constructie is essentieel voor de uiteindelijke beoordeling.

De jury was tevreden over het niveau van de inzendingen. Voorzitter Hauke Henneke, hoogleraar architectuur aan de ETH, kon niet nalaten te zeggen dat sommige bijdragen konden wedijveren met de luchtkastelen die het ETH-bestuur pleegt uit te denken.

X www.ethlife.ethz.ch . .

Elektro in de min

De populariteit van de studies elektrotechniek en informatica in het Verenigd Koninkrijk is dit studiejaar met ruim tien procent per jaar afgenomen, de scherpste daling van alle studies. Communicatiewetenschap en journalistiek staan aan de andere kant van het spectrum. Die studies blijven onverminderd populair en trokken in september 2003 ruim vijftien procent meer eerstejaars dan in 2002. Groot-Brittannië telt 374.300 universitaire studenten.
Sloophout

Als IO-sectie design for sustainability een vooraanstaande conferentie over ecologisch ontwerpen in Tokio bezoeken, en vervolgens terugkeren met twee van de vier uitgereikte Best PaperAwards: dat overkwam prof.dr.ir. Ad Stevels en drie van de onderzoekers in zijn sectie: Jaco Huisman, Oriol Pascual en Philip Boks. De prijs was een stuk hout, ontrokken aan een oud, gesloopt gebouw en bewerkt door de kunstenaar Masayuki Ogino. Op duurzame wijze, dat spreekt.

De Delftse delegatie sprak tijdens de conferentie onder meer met grote Japanse elektronicafabrikanten die proberen ‘ecodesign’ toe te passen bij het ontwerpen van hun producten.

Wethouder naar TU

Wethouder Meine Oosten (D66) stapt van de gemeente Delft over naar de TU Delft. Per 1 april gaat hij aan de slag als business manager bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

De wethouder was in het verleden als student en later als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het structures and materials laboratory van de faculteit. Oosten wordt managing director van een nieuw op te richten instituut Asti (Aerospace Software and Technologies Institute). Dit instituut heeft als doel de bij de faculteit aanwezige kennis op onder meer softwaregebied in te zetten bij het (Nederlandse) bedrijfsleven, ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe producten. Het ministerie van economische zaken heeft hiertoe onlangs een startsubsidie verstrekt.
Quanu

De vereniging van Universiteiten Vsnu, heeft deze week de stichting Quanu (Quality Assurance Netherlands Universities) opgericht. De stichting, die voortkomt uit de afdeling kwaliteitszorg van de Vsnu, zal als zelfstandige organisatie de kwaliteit van onderwijs en onderzoek beoordelen.

De reden om hiervoor een zelfstandige organisatie op te richten, is dat onderwijsprogramma’s die voor accreditatie in aanmerking willen komen, volgens een nieuwe wettelijke regeling voortaan alleen mogen worden beoordeeld door volledig onafhankelijke organisaties. Oud-rector prof.ir. Karel Wakker is een van de bestuursleden van de nieuwe stichting.
Techniekdagen

Van 5 februari tot en met 19 maart vinden in het Techniek Museum iedere donderdag en vrijdag techniekdagen plaats voor de groepen 7 en 8 van basisscholen uit Delft en wijde omgeving. Het Techniek Museum noemt deze dagen ‘uniek’ voor Nederland, omdat nergens anders deze combinatie van theater en techniek voor basisschoolleerlingen te vinden zou zijn. Dat verklaart wellicht dat zich binnen drie weken 1625 leerlingen van veertig scholen hadden aangemeld.

De dag wordt geopend met het spannende theaterstuk ‘De Allerlaatste Mohikanen’, dat eindigt met een heuse cliffhanger. De kinderen gaan daarna in verschillende workshops voedingsmiddelen maken, een ‘onmogelijke’ toren bouwen, een ruilverkavelingsspel spelen en hun eigen draailicht solderen. Daarna wordt afgesloten met het einde van het theaterstuk.
Prijzen

Amerikaanse studenten betalen veel meer voor studieboeken dan Europese. Een student is er per jaar gemiddeld 900 dollar aan kwijt. De Californische consumentenorganisatie Calpirg hekelt de verschillende prijzen die uitgevers in verschillende landen in rekening brengen. Zo kost het belangrijke, ook aan de TU Delft gebruikte eerstejaarswiskundeboek Calculus, early transcedentals van James Stewart in de Verenigde Staten 130 dollar, terwijl Britse studenten niet meer dan ongeveer de helft betalen, 35 pond. In Nederland kost dezelfde ‘Calculus’ zestig euro.

X www.calpirgstudents.org . .
Maimonides

De Delftse Studium Generale-lezing gaat maandag over Moses Maimonides, de belangrijkste joodse filosoof van de Middeleeuwen. Hoewel geboren in de Spaanse stad Cordoba, vluchtte Maimonides via Marokko en Israël naar Caïro vanwege godsdienstige vervolgingen door de toenmalige islamitische heersers. Anno 2004 wordt Maimonides beschouwd als een van de weinige joodse denkers wiens werk ook de niet-joodse wereld heeft beïnvloed.

Prof.dr. Albert van der Heide, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Godgeleerdheid) en de Universiteit Leiden (Letteren), verzorgt de lezing, die begint om 20.15 uur in Speakers aan de Burgwal.
Esveld

De wetenschappelijk integriteit van de Delftse professor railbouwkunde, Esveld, is niet in het geding. In een verklaring zegt de TU Delft dat Esveld in het tv-programma Netwerk ten onrechte het beeld opriep dat het wetenschappelijk onderzoek aan de TU Delft niet onafhankelijk en niet integer is. Esveld weigerde aan een uitzending mee te werken omdat hij zei te vrezen voor de financiering door ProRail van zijn leerstoel.

De TU zegt nu dat ProRail weliswaar ongelukkig was met eerdere citaten van Esveld in ‘Intermediair’, maar niet heeft gedreigd met het stopzetten van zijn leerstoelfinanciering. Bovendien stond de kennis die Esveld gebruikte in Intermediair volkomen los van zijn onderzoek aan de TU Delft. De TU zegt Esveld op zijn optreden ’te hebben aangesproken’.
Beurzen

Bij de opening van de Fudan-TU Delft International School of Micro-electronics in Shanghai heeft onderwijsminister Maria van der Hoeven beloofd vijf beurzen aan de school te zullen schenken. Die beurzen moeten evenzoveel Chinese studenten in staat stellen hun gehele studie in Delft te doen.
Gebedsruimten

Na de hoofddoekjes staan nu ook gebedsruimtes in het hoger onderwijs ter discussie. Onderwijsminister Van der Hoeven vindt het toestaan hiervan voor specifieke groepen leerlingen (lees moslims) ‘niet passend’ bij het karakter van het openbaar onderwijs. Deminister zegt dat in antwoord op vragen van LPF-kamerlid Margot Kraneveldt. Zij stoorde zich aan het vermeende islamitische karakter van de gebedsruimte op de Hogeschool van Amsterdam, waar een afscheiding zou zijn gemaakt voor mannen en vrouwen. Ook de Rotterdamse Erasmus Universiteit heeft een specifieke islamitische gebedsruimte. De minister is het met Kraneveldt eens dat eventuele gebeds- of stilteruimtes voor alle leerlingen toegankelijk zouden moeten zijn, ongeacht de geloofsrichting.

Van der Hoeven wil binnenkort over het gebruik van gebedsruimtes afspraken maken met de onderwijsinstellingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Advertenties

‘Vox’, het huisblad van de Nijmeegse universiteit, mag geen advertenties voor masteropleidingen van andere universiteiten meer plaatsen. Volgens de Katholieke Universiteit Nijmegen gaat het om een geldkwestie. Het over en weer plaatsen van ‘dure advertenties’ gaat ten koste van het beperkte budget voor mastervoorlichting.

Nijmegen ziet het besluit als een ‘signaal’, maar andere universiteitsbladen blijven de masteradvertenties plaatsen. De Nijmeegse voorlichter Hooglugt vindt het zonde van het geld. Dat vindt hij ook in zijn hoedanigheid van vice-voorzitter van het landelijke voorlichtersoverleg van de universiteiten, de Vonu. Dat streeft ernaar de websites met mastervoorlichting beter op elkaar af te stemmen, en te zoeken naar gezamenlijke vormen van adverteren.
Luchtkastelen

Aan de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in het Zwitserse Zürich, partner van de TU Delft in de Idea League van technische topuniversiteiten, zijn 49 ‘luchtkastelen’ ontworpen, voorbeelden van ’toekomstgerichte feestarchitectuur’. Dat gebeurde voor een wedstrijd in het kader van het 150-jarige bestaan van de ETH. De vijf beste ontwerpen zijn inmiddels uitgekozen om mee te doen in de finale. Het winnende luchtkasteel wordt werkelijk gebouwd en zal tussen april en juni op de campus van de ETH pronken.

In de ontwerpen moeten architectonische aspecten samengaan met aandacht voor de omgeving. Het gaat om vluchtige bouwsels, die snel op te trekken en af te breken zijn. De wijze van constructie is essentieel voor de uiteindelijke beoordeling.

De jury was tevreden over het niveau van de inzendingen. Voorzitter Hauke Henneke, hoogleraar architectuur aan de ETH, kon niet nalaten te zeggen dat sommige bijdragen konden wedijveren met de luchtkastelen die het ETH-bestuur pleegt uit te denken.

X www.ethlife.ethz.ch . .

Elektro in de min

De populariteit van de studies elektrotechniek en informatica in het Verenigd Koninkrijk is dit studiejaar met ruim tien procent per jaar afgenomen, de scherpste daling van alle studies. Communicatiewetenschap en journalistiek staan aan de andere kant van het spectrum. Die studies blijven onverminderd populair en trokken in september 2003 ruim vijftien procent meer eerstejaars dan in 2002. Groot-Brittannië telt 374.300 universitaire studenten.
Sloophout

Als IO-sectie design for sustainability een vooraanstaande conferentie over ecologisch ontwerpen in Tokio bezoeken, en vervolgens terugkeren met twee van de vier uitgereikte Best PaperAwards: dat overkwam prof.dr.ir. Ad Stevels en drie van de onderzoekers in zijn sectie: Jaco Huisman, Oriol Pascual en Philip Boks. De prijs was een stuk hout, ontrokken aan een oud, gesloopt gebouw en bewerkt door de kunstenaar Masayuki Ogino. Op duurzame wijze, dat spreekt.

De Delftse delegatie sprak tijdens de conferentie onder meer met grote Japanse elektronicafabrikanten die proberen ‘ecodesign’ toe te passen bij het ontwerpen van hun producten.

Wethouder naar TU

Wethouder Meine Oosten (D66) stapt van de gemeente Delft over naar de TU Delft. Per 1 april gaat hij aan de slag als business manager bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

De wethouder was in het verleden als student en later als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het structures and materials laboratory van de faculteit. Oosten wordt managing director van een nieuw op te richten instituut Asti (Aerospace Software and Technologies Institute). Dit instituut heeft als doel de bij de faculteit aanwezige kennis op onder meer softwaregebied in te zetten bij het (Nederlandse) bedrijfsleven, ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe producten. Het ministerie van economische zaken heeft hiertoe onlangs een startsubsidie verstrekt.
Quanu

De vereniging van Universiteiten Vsnu, heeft deze week de stichting Quanu (Quality Assurance Netherlands Universities) opgericht. De stichting, die voortkomt uit de afdeling kwaliteitszorg van de Vsnu, zal als zelfstandige organisatie de kwaliteit van onderwijs en onderzoek beoordelen.

De reden om hiervoor een zelfstandige organisatie op te richten, is dat onderwijsprogramma’s die voor accreditatie in aanmerking willen komen, volgens een nieuwe wettelijke regeling voortaan alleen mogen worden beoordeeld door volledig onafhankelijke organisaties. Oud-rector prof.ir. Karel Wakker is een van de bestuursleden van de nieuwe stichting.
Techniekdagen

Van 5 februari tot en met 19 maart vinden in het Techniek Museum iedere donderdag en vrijdag techniekdagen plaats voor de groepen 7 en 8 van basisscholen uit Delft en wijde omgeving. Het Techniek Museum noemt deze dagen ‘uniek’ voor Nederland, omdat nergens anders deze combinatie van theater en techniek voor basisschoolleerlingen te vinden zou zijn. Dat verklaart wellicht dat zich binnen drie weken 1625 leerlingen van veertig scholen hadden aangemeld.

De dag wordt geopend met het spannende theaterstuk ‘De Allerlaatste Mohikanen’, dat eindigt met een heuse cliffhanger. De kinderen gaan daarna in verschillende workshops voedingsmiddelen maken, een ‘onmogelijke’ toren bouwen, een ruilverkavelingsspel spelen en hun eigen draailicht solderen. Daarna wordt afgesloten met het einde van het theaterstuk.
Prijzen

Amerikaanse studenten betalen veel meer voor studieboeken dan Europese. Een student is er per jaar gemiddeld 900 dollar aan kwijt. De Californische consumentenorganisatie Calpirg hekelt de verschillende prijzen die uitgevers in verschillende landen in rekening brengen. Zo kost het belangrijke, ook aan de TU Delft gebruikte eerstejaarswiskundeboek Calculus, early transcedentals van James Stewart in de Verenigde Staten 130 dollar, terwijl Britse studenten niet meer dan ongeveer de helft betalen, 35 pond. In Nederland kost dezelfde ‘Calculus’ zestig euro.

X www.calpirgstudents.org . .
Maimonides

De Delftse Studium Generale-lezing gaat maandag over Moses Maimonides, de belangrijkste joodse filosoof van de Middeleeuwen. Hoewel geboren in de Spaanse stad Cordoba, vluchtte Maimonides via Marokko en Israël naar Caïro vanwege godsdienstige vervolgingen door de toenmalige islamitische heersers. Anno 2004 wordt Maimonides beschouwd als een van de weinige joodse denkers wiens werk ook de niet-joodse wereld heeft beïnvloed.

Prof.dr. Albert van der Heide, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Godgeleerdheid) en de Universiteit Leiden (Letteren), verzorgt de lezing, die begint om 20.15 uur in Speakers aan de Burgwal.
Esveld

De wetenschappelijk integriteit van de Delftse professor railbouwkunde, Esveld, is niet in het geding. In een verklaring zegt de TU Delft dat Esveld in het tv-programma Netwerk ten onrechte het beeld opriep dat het wetenschappelijk onderzoek aan de TU Delft niet onafhankelijk en niet integer is. Esveld weigerde aan een uitzending mee te werken omdat hij zei te vrezen voor de financiering door ProRail van zijn leerstoel.

De TU zegt nu dat ProRail weliswaar ongelukkig was met eerdere citaten van Esveld in ‘Intermediair’, maar niet heeft gedreigd met het stopzetten van zijn leerstoelfinanciering. Bovendien stond de kennis die Esveld gebruikte in Intermediair volkomen los van zijn onderzoek aan de TU Delft. De TU zegt Esveld op zijn optreden ’te hebben aangesproken’.
Beurzen

Bij de opening van de Fudan-TU Delft International School of Micro-electronics in Shanghai heeft onderwijsminister Maria van der Hoeven beloofd vijf beurzen aan de school te zullen schenken. Die beurzen moeten evenzoveel Chinese studenten in staat stellen hun gehele studie in Delft te doen.
Gebedsruimten

Na de hoofddoekjes staan nu ook gebedsruimtes in het hoger onderwijs ter discussie. Onderwijsminister Van der Hoeven vindt het toestaan hiervan voor specifieke groepen leerlingen (lees moslims) ‘niet passend’ bij het karakter van het openbaar onderwijs. Deminister zegt dat in antwoord op vragen van LPF-kamerlid Margot Kraneveldt. Zij stoorde zich aan het vermeende islamitische karakter van de gebedsruimte op de Hogeschool van Amsterdam, waar een afscheiding zou zijn gemaakt voor mannen en vrouwen. Ook de Rotterdamse Erasmus Universiteit heeft een specifieke islamitische gebedsruimte. De minister is het met Kraneveldt eens dat eventuele gebeds- of stilteruimtes voor alle leerlingen toegankelijk zouden moeten zijn, ongeacht de geloofsrichting.

Van der Hoeven wil binnenkort over het gebruik van gebedsruimtes afspraken maken met de onderwijsinstellingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.