Onderwijs

Nieuwe VSNU-voorzitter speelt bescheidener rol

De nieuwe voorzitter van de VSNU, topambtenaar Meijerink, dient zich veel bescheidener op te stellen dan zijn voorganger W. van Lieshout. De universiteiten willen niet langer gezamenlijke standpunten forceren, maar de vrijheid behouden in alle openheid hun eigen mening naar buiten te brengen.

br />
Hoewel de universiteiten nog volop in bespreking zijn over de toekomstige rol van hun overkoepelend orgaan, bestaat volgens verscheidene collegevoorzitters wel reeds overeenstemming over een aantal uitgangspunten voor de VSNU. Dat was nodig om een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen. Prof.drs. M.H. Meijerink (51), die op 1 december bij de VSNU begint, is nu nog secretaris-generaal op het ministerie van onderwijs. Tot die datum zal hij zich in Zoetermeer niet met het hoger onderwijs bezighouden. Vorig jaar november leverde Meijerink zware kritiek op de omvangrijke bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Meijerink is sinds 1994 ook voorzitter van het SG-Beraad, het periodiek overleg tussen de secretarissen-generaal van alle departementen. Daarnaast is hij part time hoogleraar ‘bestuur en control van de overheid’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Volgens de Delftse collegevoorzitter De Voogd, lid van het dagelijks bestuur van de VSNU, is Meijerink mede aangetrokken omdat hij ,,ervaring heeft met het veranderen van organisaties”. De VSNU wil van rol veranderen. ,,De universiteiten moeten minder de lachlust opwekken en meer respect afdwingen”, aldus De Voogd. De VSNU zou daarom het belang van onderwijs en onderzoek meer moeten promoten. ,,Meijerink kan zich daarin heel sterk profileren.”

Van Meijerink wordt juist niet verwacht dat hij, zoals zijn voorganger, met de minister onderhandelt over de invulling van bezuinigingen, of afspraken maakt over onderwerpen als studeerbaarheid. ,,Dat wekt te vaak de indruk dat de universiteiten het met elkaar eens zijn, terwijl dat niet zo is”, zegt voorzitter prof.dr.ir. B.P.Th. Veltman van de Universiteit Twente. ,,Het gevolg is dat elke voorzitter weer een andere invulling geeft aan het zogenaamd gemeenschappelijke standpunt en dat de buitenwereld concludeert dat we ruzie maken.”

Het zoeken naar de grootste gemene deler moet tot het verleden behoren. Er moet juist meer ruimte komen voor verschillen. Veltman voorziet bijvoorbeeld persverklaringen van de VSNU waarin de verschillende opvattingen alle worden verwoord. In de HO-Kamer, het reguliere overleg met de minister, krijgen (clusters van) universiteiten gelegenheid om elk hun mening te verkondigen. De voorzitter van de VSNU dient minder vaak in zijn eentje met de minister om de tafel te zitten.

Wel wordt van Meijerink verwacht dat hij bij niet- controversiële kwesties, zoals de financiering van de universiteiten, de belangen van de universiteiten nadrukkelijk naar voren brengt bij minister en politici. Hoog op het verlanglijstje staat een betere relatie met de Tweede Kamer.De lobby-kwaliteiten van Meijerink worden hoog ingeschat. (HOP/P.E.)

Pieter Evelein

De nieuwe voorzitter van de VSNU, topambtenaar Meijerink, dient zich veel bescheidener op te stellen dan zijn voorganger W. van Lieshout. De universiteiten willen niet langer gezamenlijke standpunten forceren, maar de vrijheid behouden in alle openheid hun eigen mening naar buiten te brengen.

Hoewel de universiteiten nog volop in bespreking zijn over de toekomstige rol van hun overkoepelend orgaan, bestaat volgens verscheidene collegevoorzitters wel reeds overeenstemming over een aantal uitgangspunten voor de VSNU. Dat was nodig om een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen. Prof.drs. M.H. Meijerink (51), die op 1 december bij de VSNU begint, is nu nog secretaris-generaal op het ministerie van onderwijs. Tot die datum zal hij zich in Zoetermeer niet met het hoger onderwijs bezighouden. Vorig jaar november leverde Meijerink zware kritiek op de omvangrijke bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Meijerink is sinds 1994 ook voorzitter van het SG-Beraad, het periodiek overleg tussen de secretarissen-generaal van alle departementen. Daarnaast is hij part time hoogleraar ‘bestuur en control van de overheid’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Volgens de Delftse collegevoorzitter De Voogd, lid van het dagelijks bestuur van de VSNU, is Meijerink mede aangetrokken omdat hij ,,ervaring heeft met het veranderen van organisaties”. De VSNU wil van rol veranderen. ,,De universiteiten moeten minder de lachlust opwekken en meer respect afdwingen”, aldus De Voogd. De VSNU zou daarom het belang van onderwijs en onderzoek meer moeten promoten. ,,Meijerink kan zich daarin heel sterk profileren.”

Van Meijerink wordt juist niet verwacht dat hij, zoals zijn voorganger, met de minister onderhandelt over de invulling van bezuinigingen, of afspraken maakt over onderwerpen als studeerbaarheid. ,,Dat wekt te vaak de indruk dat de universiteiten het met elkaar eens zijn, terwijl dat niet zo is”, zegt voorzitter prof.dr.ir. B.P.Th. Veltman van de Universiteit Twente. ,,Het gevolg is dat elke voorzitter weer een andere invulling geeft aan het zogenaamd gemeenschappelijke standpunt en dat de buitenwereld concludeert dat we ruzie maken.”

Het zoeken naar de grootste gemene deler moet tot het verleden behoren. Er moet juist meer ruimte komen voor verschillen. Veltman voorziet bijvoorbeeld persverklaringen van de VSNU waarin de verschillende opvattingen alle worden verwoord. In de HO-Kamer, het reguliere overleg met de minister, krijgen (clusters van) universiteiten gelegenheid om elk hun mening te verkondigen. De voorzitter van de VSNU dient minder vaak in zijn eentje met de minister om de tafel te zitten.

Wel wordt van Meijerink verwacht dat hij bij niet- controversiële kwesties, zoals de financiering van de universiteiten, de belangen van de universiteiten nadrukkelijk naar voren brengt bij minister en politici. Hoog op het verlanglijstje staat een betere relatie met de Tweede Kamer.De lobby-kwaliteiten van Meijerink worden hoog ingeschat. (HOP/P.E.)

Pieter Evelein

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.