Onderwijs

Nieuwe patentregels nemen onderzoeker bij de hand

De patentenregeling aan de TU Delft gaat op de schop. Onderzoekers krijgen meer begeleiding bij het aanvragen van patenten, terwijl de TU paal en perk stelt aan het ‘weglekken’ van originele ideeën van onderzoekers.

Dat is de strekking van een plan waarvan het college momenteel de puntjes op de i zet. De nieuwe spelregels vloeien voort uit de 3TU-belofte om de aanvraag van patenten te stimuleren. De drie TU’s hebben afgesproken dat Delft daarbij het voortouw neemt.

Delft wil de onderzoeker meer bij de octrooiaanvraag betrekken, stelt intellectual property-trekker Daan Hoogwater van Technische Natuurwetenschappen. Zo komt er een plan van aanpak voor iedere octrooiaanvraag: een duidelijke lijst van afspraken en deadlines waarop bijvoorbeeld staat wie bij welke bedrijven langsgaat, en wanneer de knoop over voortzetting van een octrooi wordt doorgehakt. “Dat is een unieke stap”, zegt Hoogwater. Op dit moment wordt de uitvinder veel meer aan zijn lot overgelaten.

Daarnaast gaat de universiteit zijn octrooien veel actiever aan de man brengen. Daarvoor komt er onder meer een octrooidatabank ‘waarin ondernemers kunnen bladeren om te zien of er nog interessante patenten zijn’, aldus Hoogwater. “Voor je vindingen zoek je toch iemand die van het halffabrikaat een volwaardig product maakt. Een ondernemer, dus.” Ook moeten de octrooien vaker mee naar vakbeurzen. “Octrooi zoekt ondernemer, luidt dan het devies.”

De universiteit wil voorts paal en perk stellen aan het weglekken van octrooieerbare kennis. In onderzoekscontracten tussen universiteit en bedrijfsleven staat nu nog dikwijls de bepaling dat het bedrijf de kennis die voortvloeit uit het onderzoek mag patenteren. “Ik heb dat al het lekken van ons bezit genoemd”, zegt Hoogwater. Uitgekiende, scherper geformuleerde contracten moeten dat tegengaan. Een maatregel, die overigens al enige jaren geleden werd ingevoerd op de faculteit TNW.

Ook verschuift de verantwoordelijkheid voor de octrooiportefeuille van het college naar de decaan. Decanen zitten immers dichter op het onderzoek, is hierachter de redenering.

Twistpunt is nog wat er precies gebeurt met de opbrengst van de patenten. Volgens de 3TU-afspraken zouden onderzoekers iets meer geld terugzien voor hun patenten: eenderde van de opbrengst, tegenover 25 procent nu. Hoogwater heeft daar echter moeite mee. De nieuwe geldverdeling zou immers de vakgroepen duperen. Die krijgen nu 75 procent van de opbrengst, en straks wellicht nog maar een derde . het resterende derde deel gaat naar de universiteit. “De regels die we hadden, werken goed.”

De TU’s willen met de nieuwe regels gehoor geven aan de oude klacht dat universiteiten te weinig munt slaan uit de ideeën van hun onderzoekers. “Een onderzoeker denkt vaak alleen maar aan het onderzoek, en vergeet de financiële belangen en de rechten op het patent”, zegt Hoogwater. “Dat moeten we dus als universiteit professioneler aanpakken. Want beschermde kennis is dringend gewenst.”

Dat is de strekking van een plan waarvan het college momenteel de puntjes op de i zet. De nieuwe spelregels vloeien voort uit de 3TU-belofte om de aanvraag van patenten te stimuleren. De drie TU’s hebben afgesproken dat Delft daarbij het voortouw neemt.

Delft wil de onderzoeker meer bij de octrooiaanvraag betrekken, stelt intellectual property-trekker Daan Hoogwater van Technische Natuurwetenschappen. Zo komt er een plan van aanpak voor iedere octrooiaanvraag: een duidelijke lijst van afspraken en deadlines waarop bijvoorbeeld staat wie bij welke bedrijven langsgaat, en wanneer de knoop over voortzetting van een octrooi wordt doorgehakt. “Dat is een unieke stap”, zegt Hoogwater. Op dit moment wordt de uitvinder veel meer aan zijn lot overgelaten.

Daarnaast gaat de universiteit zijn octrooien veel actiever aan de man brengen. Daarvoor komt er onder meer een octrooidatabank ‘waarin ondernemers kunnen bladeren om te zien of er nog interessante patenten zijn’, aldus Hoogwater. “Voor je vindingen zoek je toch iemand die van het halffabrikaat een volwaardig product maakt. Een ondernemer, dus.” Ook moeten de octrooien vaker mee naar vakbeurzen. “Octrooi zoekt ondernemer, luidt dan het devies.”

De universiteit wil voorts paal en perk stellen aan het weglekken van octrooieerbare kennis. In onderzoekscontracten tussen universiteit en bedrijfsleven staat nu nog dikwijls de bepaling dat het bedrijf de kennis die voortvloeit uit het onderzoek mag patenteren. “Ik heb dat al het lekken van ons bezit genoemd”, zegt Hoogwater. Uitgekiende, scherper geformuleerde contracten moeten dat tegengaan. Een maatregel, die overigens al enige jaren geleden werd ingevoerd op de faculteit TNW.

Ook verschuift de verantwoordelijkheid voor de octrooiportefeuille van het college naar de decaan. Decanen zitten immers dichter op het onderzoek, is hierachter de redenering.

Twistpunt is nog wat er precies gebeurt met de opbrengst van de patenten. Volgens de 3TU-afspraken zouden onderzoekers iets meer geld terugzien voor hun patenten: eenderde van de opbrengst, tegenover 25 procent nu. Hoogwater heeft daar echter moeite mee. De nieuwe geldverdeling zou immers de vakgroepen duperen. Die krijgen nu 75 procent van de opbrengst, en straks wellicht nog maar een derde . het resterende derde deel gaat naar de universiteit. “De regels die we hadden, werken goed.”

De TU’s willen met de nieuwe regels gehoor geven aan de oude klacht dat universiteiten te weinig munt slaan uit de ideeën van hun onderzoekers. “Een onderzoeker denkt vaak alleen maar aan het onderzoek, en vergeet de financiële belangen en de rechten op het patent”, zegt Hoogwater. “Dat moeten we dus als universiteit professioneler aanpakken. Want beschermde kennis is dringend gewenst.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.