Onderwijs

Nieuwe methode verkoopt nieuwe methodiek

Het verkopen van de aanwezige kennis is een belangrijk onderdeel van de hedendaagse wetenschapspraktijk. Dat gebeurt bijvoorbeeld door onderzoek voor derden uit te voeren of door specialistische cursussen te geven.

Een unieke opzet werd deze week gelanceerd door prof.dr.ir. J.L.G. Dietz: hij geeft colleges voor publiek van buiten.

Jan Dietz, hoogleraar informatiesystemen bij TWI, heeft een methodiek ontwikkeld, DEMO genaamd. Daarover heeft hij een boek geschreven en afgelopen dinsdag gaf hij in de Aula de eerste van een serie van tien avondcolleges voor belangstellenden. Kosten: 395 gulden voor tien bijeenkomsten. Dat is nog eens wat anders dan een paar duizend gulden voor een cursus van drie dagen.

,,Ja, ik heb al iemand aan de lijn gehad die zich afvroeg of het niet 395 gulden per avond was”, lacht Dietz. ,,Maar ik heb de prijs bewust laag gehouden om een lage drempel te handhaven. Ik wilde mijn ideeën op een niet-commerciële manier verbreiden.”

Het begon met het boek. DEMO (Dynamic Essential Modelling of Organisations) is een manier om bedrijfsprocessen los te zien van de organisatorische inrichting en de informatiesystemen. Dat is een unieke benadering, claimt Dietz, omdat men zo de oervorm van een organisatie terugvindt, losgekoppeld van de toevallige functionele indeling daarvan. Deze denkwijze is belangrijk omdat er richtlijnen uit zijn af te leiden voor bijvoorbeeld de herinrichting van bedrijfsprocessen.

In het boek ‘Introductie tot DEMO’ beschrijft Dietz zijn ideeën. Voor degenen die het allemaal te abstract vinden, heeft hij er ‘Een reis door Kabouterland’ bijgedaan, een verhaal waarin de materie geconcretiseerd wordt. Dietz: ,,Sinds het boek vorig jaar verscheen, heeft het zowel in wetenschappelijke kringen als in het bedrijfsleven veel weerklank gevonden. Steeds vaker kreeg ik de vraag of er meer materiaal over beschikbaar was. Vandaar nu de serie colleges – in de avonduren, om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen erbij te zijn.”
Marktverkenning

Voordat hier het beeld oprijst van een hoogleraar die de missie van de moderne universiteit niet helemaal begrepen heeft: Dietz’ zendingsdrang is niet onberekend. Bij honderd aanmeldingen zou hij uit de kosten zijn. Het zijn er nu al tweehonderd, dus het prijsbeleid heeft zijn vruchten afgeworpen. ,,Het loopt goed”, constateert Dietz laconiek. ,,Als de belangstelling blijft en ik doe het volgend jaar weer, dan gaat de prijs wel omhoog. Bovendien kan ik nu mooi aan marktverkenning doen voor een volgend boek.”

De colleges zijn nadrukkelijk bedoeld om de denkwijze van DEMO duidelijk te maken, niet om de aanwezigen te trainen in hetgebruik van de methodiek. DEMO wordt in de praktijk al met succes toegepast en er zijn bedrijfjes die cursussen geven. De bedenker van DEMO is zelf echter niet bij die ondernemingen betrokken, hoewel hij wel verwacht bij eventuele cursussen ingeschakeld te worden. Hoe zit dat eigenlijk, toch nog een beetje koudwatervrees jegens de commercie?

Dietz, geruststellend: ,,Ik heb wel een bedrijfje, hoor, maar alleen voor adviezen en dergelijke. Dat ik zelf geen cursus-bedrijf heb, scheelt een hoop sores. Misschien komt het er ooit nog eens van, maar dan moet ik wel terug naar een deeltijd-hoogleraarschap.”

Het verkopen van de aanwezige kennis is een belangrijk onderdeel van de hedendaagse wetenschapspraktijk. Dat gebeurt bijvoorbeeld door onderzoek voor derden uit te voeren of door specialistische cursussen te geven. Een unieke opzet werd deze week gelanceerd door prof.dr.ir. J.L.G. Dietz: hij geeft colleges voor publiek van buiten.

Jan Dietz, hoogleraar informatiesystemen bij TWI, heeft een methodiek ontwikkeld, DEMO genaamd. Daarover heeft hij een boek geschreven en afgelopen dinsdag gaf hij in de Aula de eerste van een serie van tien avondcolleges voor belangstellenden. Kosten: 395 gulden voor tien bijeenkomsten. Dat is nog eens wat anders dan een paar duizend gulden voor een cursus van drie dagen.

,,Ja, ik heb al iemand aan de lijn gehad die zich afvroeg of het niet 395 gulden per avond was”, lacht Dietz. ,,Maar ik heb de prijs bewust laag gehouden om een lage drempel te handhaven. Ik wilde mijn ideeën op een niet-commerciële manier verbreiden.”

Het begon met het boek. DEMO (Dynamic Essential Modelling of Organisations) is een manier om bedrijfsprocessen los te zien van de organisatorische inrichting en de informatiesystemen. Dat is een unieke benadering, claimt Dietz, omdat men zo de oervorm van een organisatie terugvindt, losgekoppeld van de toevallige functionele indeling daarvan. Deze denkwijze is belangrijk omdat er richtlijnen uit zijn af te leiden voor bijvoorbeeld de herinrichting van bedrijfsprocessen.

In het boek ‘Introductie tot DEMO’ beschrijft Dietz zijn ideeën. Voor degenen die het allemaal te abstract vinden, heeft hij er ‘Een reis door Kabouterland’ bijgedaan, een verhaal waarin de materie geconcretiseerd wordt. Dietz: ,,Sinds het boek vorig jaar verscheen, heeft het zowel in wetenschappelijke kringen als in het bedrijfsleven veel weerklank gevonden. Steeds vaker kreeg ik de vraag of er meer materiaal over beschikbaar was. Vandaar nu de serie colleges – in de avonduren, om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen erbij te zijn.”
Marktverkenning

Voordat hier het beeld oprijst van een hoogleraar die de missie van de moderne universiteit niet helemaal begrepen heeft: Dietz’ zendingsdrang is niet onberekend. Bij honderd aanmeldingen zou hij uit de kosten zijn. Het zijn er nu al tweehonderd, dus het prijsbeleid heeft zijn vruchten afgeworpen. ,,Het loopt goed”, constateert Dietz laconiek. ,,Als de belangstelling blijft en ik doe het volgend jaar weer, dan gaat de prijs wel omhoog. Bovendien kan ik nu mooi aan marktverkenning doen voor een volgend boek.”

De colleges zijn nadrukkelijk bedoeld om de denkwijze van DEMO duidelijk te maken, niet om de aanwezigen te trainen in hetgebruik van de methodiek. DEMO wordt in de praktijk al met succes toegepast en er zijn bedrijfjes die cursussen geven. De bedenker van DEMO is zelf echter niet bij die ondernemingen betrokken, hoewel hij wel verwacht bij eventuele cursussen ingeschakeld te worden. Hoe zit dat eigenlijk, toch nog een beetje koudwatervrees jegens de commercie?

Dietz, geruststellend: ,,Ik heb wel een bedrijfje, hoor, maar alleen voor adviezen en dergelijke. Dat ik zelf geen cursus-bedrijf heb, scheelt een hoop sores. Misschien komt het er ooit nog eens van, maar dan moet ik wel terug naar een deeltijd-hoogleraarschap.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.