Campus

Nieuwe hoop voor TU-tram?

De gemeente Delft verwacht dat tramlijn 19 vanaf eind 2019 of begin 2020 eindelijk naar de TU kan rijden, want een nieuw ontwerp van de gewraakte Sebastiaansbrug is klaar. Kan de vlag uit?

De gemeente liet woensdag 15 februari weten dat er een voorontwerp ligt voor de nieuwe Sebastiaansbrug, de belangrijkste verkeersader tussen het centrum van Delft en de TU-campus. Die vertoont al jaren gebreken en is bovendien niet sterk genoeg voor tramlijn 19, die volgens de eerste plannen al in 2007 had moeten rijden.


Vanaf het begin waren er tegenslagen en vertragingen en schoof de datum dat tramlijn 19 de TU kan bereiken steeds verder op. Tot overmaat van ramp verdween in april 2015 het nu voorlaatste ontwerp in de prullenbak (zie kader hieronder voor een korte geschiedenis): gemeente, metropoolregio en provincie konden het niet eens worden over wie wat moet betalen.


Wat de gemeente betreft komt er nu dus een einde aan deze slepende zaak. Delft wil eind deze maand een omgevingsvergunning aanvragen, en gaat ervan uit dat die in april rond is. Ook de kosten en de verdeling ervan zijn volgens de gemeente nu helder. De nieuwe brug gaat 25 miljoen euro kosten, waarvan de gemeente 10 miljoen euro betaalt, de provincie 9,4 miljoen en de metropoolregio 5,6 miljoen.


Geluidsoverlast

Het wordt eenzelfde type (bascule) brug als de huidige met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Dat is tien centimeter hoger dan nu. De nieuwe brug krijgt twee keer één rijstrook voor auto’s. Voor tram en bus komen er twee aparte rijbanen en aan weerszijden voet- en fietspaden. Geluidarm asfalt moet geluidsoverlast voorkomen. In de praktijk zal moeten blijken of de tram stil genoeg is. Mocht hij te veel piepen in de bocht, dan zal er een smeerinstallatie worden aangelegd, laat Delft weten.


Al met al gemeente spreekt Delft van een ‘realiseerbaar plan’, dat recht doet ‘aan wensen over het uiterlijk van de brug en het beperken van geluid’. Ze gaat ervan uit dat de werkzaamheden kunnen starten in het tweede kwartaal van 2018. Dan zou de tram eind 2019 of begin 2020 moeten rijden.


De vraag is of dat haalbaar zal blijken. Bewonersverenigingen pleitten in 2015 met klem voor een lagere en smallere brug dan de huidige. Daarvan is in dit ontwerp geen sprake en bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is ruimte voor bezwaar. De gemeente ziet dat met vertrouwen tegemoet, maar voor de tram geldt inmiddels: eerst zien en dan pas de vlag uit.

Bijeenkomst campusplannen

Voor wie liever hoort over de vele bouwplannen op de campus, zoals Coffee and Bikes hierboven, is er woensdagavond 22 februari een presentatie van gemeente en TU in het Prinsenkwartier.


 

Tramlijn 19 en de Sebastiaansbrug

  • In 2004 besluit de gemeente dat tramlijn 19 vanaf 2007 van station Delft over de Sint Sebastiaansbrug via de TU-campus naar bedrijventerrein Technopolis moet gaan rijden.
  • Vanaf 2008 wordt vrachtverkeer van de brug geweerd, omdat er scheuren in zitten. In hetzelfde jaar besluit de gemeente de brug te vervangen.
  • In 2009 volgt het besluit dat de nieuwe brug hoger moet worden dan de huidige.

  • In 2009 en 2010 volgen twee aanbestedingen. De eerste wordt stilgelegd, omdat zich maar één aannemer inschrijft. De tweede komt stil te liggen omdat de vergunningenverlening ‘kwetsbaar’ is en de vrees bestaat dat dat in de toekomst tot grote vertragingen zal leiden.
  • De gemeente Delft draagt haar leidende rol vervolgens over aan de provincie, omdat die meer ervaring heeft. Er volgt een ontwerpproces.
  • In 2013 is er een voorlopig ontwerp voor een zogeheten tafelbrug, een brug die over de volle breedte recht omhoog schuift. Steeds moet het ontwerp worden aangepast vanwege te hoge kosten.
  • In april 2015 schieten gemeente, provincie en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag het idee voor een tafelbrug af, mede doordat zij het niet eens kunnen worden over de verdeling van de kosten.
  • In juni 2015 maken bovenstaande drie partijen bekend dat de nieuwe Sint Sebastiaansbrug net als de huidige een zogeheten basculebrug moet worden. Er zijn twee varianten in hoogte: 4,5 meter en 5,5 meter (de huidige doorvaarthoogte is 4,40 meter). De breedte is dan nog variabel.
  • Ook in maart 2015 verzoekt het collectief van bewonersverenigingen ‘De brug moet beter’ de gemeente met klem om de tijd te nemen voordat ze met weer een nieuwe oplossing komt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.