Onderwijs

Nieuwe docenten wacht screening

Nieuwe docenten moeten goed les kunnen geven. Zittende docenten moeten op cursus, als ze niet goed scoren in evaluaties. Het college van bestuur en de groepsraad willen zo snel mogelijk de waardering voor het TU-onderwijs verhogen.

Met name de nakijktermijn van tentamens en de didactische kwaliteiten van docenten moeten beter. Bij sommige opleidingen zijn de computer- en practicumfaciliteiten onvoldoende. Bouwkunde, Technische Aardwetenschappen en Industrieel Ontwerpen krijgen daarvoor extra geld, zo schrijft het college in het implementatieplan 2000. Dat blijkt uit een prioriteitenlijst van voornemens uit het in augustus aanvaarde instellingsplan 2000-2003.

Opvallend is dat het college de eisen voor docenten op wil schroeven. Nieuwe docenten, ook hoogleraren, moeten op hun didactische kwaliteiten worden getoetst. Zittende docenten, die niet goed uit de evaluaties komen, moeten de kans krijgen didactische bijscholing te volgen. Dit is echter niet verplicht.

Daarnaast willen het college en de groepsraad onder meer het doctoraalrendement verhogen en het onderwijs verder internationaliseren. Binnen de opleidingen wordt een kandidaats-, oftewel bachelorstitel ingepast na het behalen van 126 studiepunten.

In het implementatieplan zijn voor het eerst streefcijfers opgenomen. Voor de studenteninstroom per opleiding bijvoorbeeld, maar ook voor het aantal wetenschappelijke publicaties in toonaangevende tijdschriften en voor de omvang van de tweede en derde geldstroom.

Ondernemingsraad en studentenraad kenschetsten het veertien pagina’s tellende plan afgelopen woensdag als ‘een rijstebrijberg’ van voornemens, die lang niet allemaal verwezenlijkt kunnen worden. Bovendien misten de raadsleden de financiële consequenties van de voornemens.

Het college van bestuur en de groepsraad willen zo snel mogelijk de waardering voor het TU-onderwijs verhogen. Met name de nakijktermijn van tentamens en de didactische kwaliteiten van docenten moeten beter. Bij sommige opleidingen zijn de computer- en practicumfaciliteiten onvoldoende. Bouwkunde, Technische Aardwetenschappen en Industrieel Ontwerpen krijgen daarvoor extra geld, zo schrijft het college in het implementatieplan 2000. Dat blijkt uit een prioriteitenlijst van voornemens uit het in augustus aanvaarde instellingsplan 2000-2003.

Opvallend is dat het college de eisen voor docenten op wil schroeven. Nieuwe docenten, ook hoogleraren, moeten op hun didactische kwaliteiten worden getoetst. Zittende docenten, die niet goed uit de evaluaties komen, moeten de kans krijgen didactische bijscholing te volgen. Dit is echter niet verplicht.

Daarnaast willen het college en de groepsraad onder meer het doctoraalrendement verhogen en het onderwijs verder internationaliseren. Binnen de opleidingen wordt een kandidaats-, oftewel bachelorstitel ingepast na het behalen van 126 studiepunten.

In het implementatieplan zijn voor het eerst streefcijfers opgenomen. Voor de studenteninstroom per opleiding bijvoorbeeld, maar ook voor het aantal wetenschappelijke publicaties in toonaangevende tijdschriften en voor de omvang van de tweede en derde geldstroom.

Ondernemingsraad en studentenraad kenschetsten het veertien pagina’s tellende plan afgelopen woensdag als ‘een rijstebrijberg’ van voornemens, die lang niet allemaal verwezenlijkt kunnen worden. Bovendien misten de raadsleden de financiële consequenties van de voornemens.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.