Campus

Nieuw onderzoek naar ziekte onder TNW-medewerkers

De faculteit TNW onderzoekt de oorzaak van de gezondheidsklachten van medewerkers in de nieuwbouw. ‘We doen vier seizoenen lang metingen aan het binnen- en buitenklimaat.’

Een groep van vijftien à twintig medewerkers meldde zich met regelmaat ziek na oplevering van de nieuwbouw van TNW, gebouw 58. (Foto: Thomas Zwart).

Droge ogen, hoofdpijn, vermoeidheid. Na de ingebruikname van gebouw 58, de in 2016 opgeleverde nieuwbouw van TNW, hadden verschillende mensen gezondheidsklachten. Een groep van vijftien à twintig medewerkers meldde zich met regelmaat ziek. Het binnenklimaat werd al gauw als schuldige aangewezen. Decaan prof.dr.ir. Lucas van Vliet noemde dat binnenklimaat in 2017, in een artikel in Delta ‘een weerbarstige problematiek’.

Een paar jaar later is dit hoofdstuk nog niet afgesloten. De faculteit heeft aan haar medewerkers laten weten dat er een nieuw onderzoek komt naar de mogelijke oorzaken van de gezondheidsklachten.

Laag frequent geluid
Eerdere studies, verricht door wetenschappers van de faculteit Bouwkunde en twee ingenieursbureaus, wezen naar de koel- en verwarmingssystemen en de recirculatie-units (RCU) van de luchtbehandelingsinstallaties. De RCU’s brachten een laag frequent geluid voort van 27 à 28 Hertz waar mensen onwel van kunnen worden. Die klachten verdwenen nadat deze systemen waren aangepast – de laatste serie RCU’s was in oktober 2019 aan de beurt.

Het gros van de gezondheidsklachten kwam van medewerkers van de afdeling Bionanoscience

Hoewel het nu beter gaat, is de faculteit nog niet helemaal gelukkig met de resultaten. “In het verleden zijn er wel vaker periodes van enkele maanden geweest waarin er geen klachten waren”, zegt Van Vliet. “We kunnen er dus niet zeker van zijn dat de problemen nu definitief verholpen zijn.”

Van Vliet wijst erop dat de problemen mogelijk samenhangen met weersomstandigheden. Het klimaat buiten beïnvloedt de werking van de koel-, verwarmings- en luchtbehandelingssystemen. En ook de manier waarop de kantoren en laboratoria worden gebruikt speelt misschien mee: hoe druk bezet is het gebouw en welk soort experimenten is gaande in de laboratoria.

Metingen aan binnen- en buitenklimaat
Van Vliet: “We willen gedurende vier seizoenen metingen verrichten aan het binnen- en buitenklimaat. We vragen verder aan medewerkers met gezondheidsklachten om bij te houden hoe zij zich voelen en ons op de hoogte te houden.”

Het gebouw zal op enig moment ook ‘door het donker’ moeten, oftewel worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Dat is nodig om enkele nieuwe klimaatinstallaties aan te sluiten. “Dat vergt goede planning”, zegt Van Vliet. “Er zijn altijd wel experimenten gaande waar elektriciteit voor nodig is, maar door goed overleg met de wetenschappers moeten we daar wel uit komen.”

Het gros van de gezondheidsklachten kwam van medewerkers van de afdeling Bionanoscience op de begane grond. We lopen daar technicus Jacob Kerssemakers tegen het lijf. Zelf is hij niet ziek geworden, maar mensen in zijn directe omgeving wel. “Dit soort zaken splitst de gemeenschap”, zegt hij. “Je hebt de gelovers en de niet-gelovers. Maar die hele discussie moet je niet voeren. Je moet het probleem serieus nemen en onderzoeken.”

Delta heeft contact gezocht met twee mensen met gezondheidsklachten, maar zij willen liever geen commentaar geven.

Redacteur Tomas van Dijk

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

tomas.vandijk@tudelft.nl

Comments are closed.