Onderwijs

Nieuw onderzoek naar plastic scheiden op TU

Studenten industrieel ontwerpen, medewerkers van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, leden van de ondernemingsraad: allemaal hebben ze wel eens gevraagd waarom de TU geen plastic scheidt. De universiteit gaat – opnieuw – uitzoeken of het haalbaar is.


Het was een beetje een aparte gang van zaken tijdens de laatste overlegvergadering van ondernemingsraad (or) en college van bestuur. Tijdens de rondvraag vroeg or-lid Aad Beloo waarom de TU geen plastic afval scheidt. Inwoners van Delft doen dat namelijk wel en de universiteit zou volgens hem een voorbeeldfunctie kunnen hebben.Normaal neemt na zo’n vraag een lid van het college van bestuur het woord. Nu kwam een ander or-lid, Annemarie van de Vusse, met de antwoorden. Zij is in het dagelijks leven arbo- en milieuadviseur bij de directie facilitair management en vastgoed. En dus stapte zij even van de ene huid in de andere.Later legt ze over de telefoon uit dat ze twee jaar geleden al heeft onderzocht of de TU plastic kan gaan scheiden. Dat deed ze samen met het toenmalig hoofd van de afdeling reststoffenbeheer, die op de universiteit zorgdraagt voor de inzameling van restanten van gevaarlijke stoffen, waaronder ook cartridges, tl–buizen, batterijen, en oude computers.De twee spraken met de ‘regiocoördinator plastic inzameling’ en met afvalverwerker Van Gansewinkel. Toen bleek dat de TU betaalt per gewicht restafval. Voor plastic zou de universiteit per volume worden afgerekend. “Een klein verschil hadden we wel kunnen overbruggen, maar dit verschil zou veel te groot worden. Plastic heeft relatief een groot volume en een laag gewicht.”Van de Vusse gaat nu onderzoeken of de regels inmiddels zijn veranderd. Beloo was namelijk niet de eerste die over het scheiden van plastic begon. Studenten industrieel ontwerpen en medewerkers van de faculteit Technische Natuurwetenschappen deden dat ook al. Van de Vusse: “Wellicht valt de berekening nu anders uit. Dat is afhankelijk van wetten, regels en uitzonderingen daarop.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.