Campus

Niets te kiezen bij medezeggenschap

TU-medewerkers hoeven op 6 en 7 november niet naar de stembus voor de medezeggenschap. Door een gebrek aan kandidaten worden zij die zich hebben aangemeld automatisch geplaatst.

Kandidaten voor de medezeggenschap konden zich tot 6 oktober aanmelden. Voor de ondernemingsraad (or) waren 23 zetels beschikbaar en hebben zich evenveel kiesgerechtigde kandidaten gemeld. Zij komen daarmee automatisch in de raad. Van de onderdeelcommissies (odc’s) heeft alleen die van de faculteit 3mE precies voldoende kiesgerechtigde kandidaten. De andere odc’s zijn onderbezet.


Veel gehoorde redenen van medewerkers om zich niet verkiesbaar te stellen is dat ze het druk hebben. “Mensen willen hun energie in hun eigen werk stoppen, zeiden dat het niet goed bij ze past en ja: het imago van de medezeggenschap is wat minder goed”, zegt fractievoorzitter van FNV Overheid, Anke Schols. Daarnaast werken volgens haar veel mensen in deeltijd. “Als je drie dagen per week werkt en een halve of een hele dag per week moet inleveren, is het een ander verhaal.”


Compensatieregeling


De compensatieregeling maakt niet op iedereen indruk, ondervond fractievoorzitter van CMHF/AC-HOP, Peter Wilders. Een docent vertelde hem dat hij zijn mastercolleges helemaal niet kan compenseren, zo specialistisch als ze zijn. “Jongere mensen vallen niet voor de argumenten dat het goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en carrière is. Anderen vinden onderzoek belangrijker.”


Ook Promood heeft geprobeerd een lijst te maken weet or-voorzitter Erik Louw. “Jammer, het is een grote groep medewerkers die vaak tussen wal en schip valt.” Voor Louws eigen fractie Democratisch Beleid haakten promovendi trouwens ook af. “Hun begeleiders vonden dat ze hun tijd beter in hun promotie konden stoppen”, zegt fractievoorzitter Paul Roling. “En voor tenure trackers (beginnende onderzoekers, red.) is het lastig te combineren met hun prestatieafspraken. Voor mensen die hoog in het management zitten is het weer moeilijk om over eigen beleid te oordelen.”


Om mensen te werven benaderde de fractie FNV Overheid haar leden persoonlijk en hield ze een bijeenkomst onder de noemer ‘Broodje verkiezingen’. Acht tot tien nieuwe mensen kozen bijna allemaal voor de odc’s en niet voor de or. Louw ziet al langer dat het moeilijk is om mensen hiervoor te porren. Er waren voorheen vier lijsten: Democratisch Beleid, ABVAKABO/FNV (nu FNV Overheid), CMHF/AC-HOP en Connected, maar die laatste werd volgens Louw te klein en is samengegaan met Democratisch Beleid. CNV Publieke Zaak stopte in 2008 al met deelname aan de or-verkiezingen vanwege een gebrek aan kandidaten.


Democratische legitimiteit


Het baart Louw zorgen. “We hadden altijd een redelijke opkomst in vergelijking met andere universiteiten. Dat geeft je democratische legitimiteit om wat te zeggen tegen het college van bestuur. Nu worden de verhoudingen in de or bepaald door het aantal mensen dat zich kandidaat stelt en niet door wat medewerkers van de TU hebben gestemd. Dat is jammer.”


Is er genoeg aandacht besteed aan de verkiezingen? Louw denkt van wel. “De landelijke trend is dat de aandacht voor medezeggenschap geringer wordt, terwijl de middelen vanuit de wet- en regelgeving hiervoor juist groter worden.”


Zichtbaarheid onvoldoende


Zijn de odc’s te onzichtbaar? “Je zou juist verwachten dat die meer zichtbaar zijn dan de or, omdat de odc op de faculteit zit”, zegt Louw. Dat kandidaten zich nu niet aan het publiek hoeven voor te stellen om verkozen te worden, maakt de zichtbaarheid er niet groter op. Hoe het tij te keren? Daar moet de nieuwe or zich maar eens flink over buigen, vindt Louw. Mogelijkheden zijn volgens hem:


  • Vaker verkiezingen houden, zoals eens in de twee jaar in plaats van drie jaar
  • Je eigen exposure vergoten
  • Het aantal leden van de or verkleinen, bijvoorbeeld 20 in plaats van 23


Omdat de or onderbezette odc’s nog kan aanvullen, roept de or medewerkers nogmaals op zich aan te melden. Dat kan tot 15 november per mail aan or@tudelft.nl. De nieuwe zittingstermijn begint op 28 november, maar volgens Louw kunnen kandidaten ook later worden benoemd.


Ondanks dat de verkiezingen niet doorgaan, werkt de redactie van Delta verder aan haar serie over medezeggenschap op de TU Delft. Lees hier hoe je kunt bijdragen. Vanaf volgende week zullen we onze bevindingen publiceren. 

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.