Onderwijs

Niet terug naar ‘normaal’ na corona

Niks terug naar het ‘oude normaal’ na de coronapandemie: het hoger onderwijs kan en moet toegankelijker worden voor studenten met een beperking, bepleit belangenbehartiger Ieder(in). Tijdens de coronapandemie sloot het standaard – online – onderwijsaanbod ineens aan bij de behoefte van veel studenten met een beperking. “Dat zegt wat over de toegankelijkheid van het onderwijs vóór corona en daar moeten we dus niet naar terug”, vindt Lydia Vlagsma van Ieder(in). Nu de meeste maatregelen zijn verdwenen, stelt de belangenbehartiger vast dat het onderwijs weer weinig flexibel is.

Dat moet anders, vindt Vlagsma. Volgens haar moeten docenten hulp krijgen bij het bieden van hybride onderwijs. “In het VN-verdrag Handicap staat dat mensen met een beperking recht hebben om op gelijke voet mee te doen aan het onderwijs. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om dat mogelijk te maken, tenzij het buitenproportioneel veel moeite vraagt”, licht ze toe.

Een structurele regeling lijkt nog niet in zicht. De koepelvereniging van universiteiten (UNL) wil ‘waar mogelijk maatwerk’ bieden en de vereniging van hogescholen (VH) wil studenten ‘proberen individueel tegemoet te komen’. Ze zijn het erover eens dat het ‘erg ingewikkeld’ is om al het onderwijs zowel fysiek als online te geven. (HOP, JvE)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.