Onderwijs

‘Niet ingegrepen bij voorspoed’

Met de kennis van nu had wellicht eerder harder moeten worden ingegrepen bij Civiele Techniek en Geowetenschappen. Maar de TU kende toen jaren van ‘relatieve voorspoed’, meent het college van bestuur.

Het college van bestuur (cvb) reageert daarmee op het rapport Onderzoek Financiën CiTG: ‘Het lek boven water’. Een onderzoekscommissie concludeerde daarin dat onder meer te laat ingrijpen leidde tot de miljoenentekorten bij de faculteit.

In een brief aan de ondernemingsraad (or) schrijft het cvb dat binnen de faculteit in de afgelopen jaren ‘aanzienlijke inspanningen’ zijn geleverd om schommelingen in de eerste geldstroom’ (de Rijksbijdrage, red.) zoveel mogelijk op te vangen. Het cvb verwijst daarbij naar het feit dat de faculteit er in slaagde om haar prestaties op veel gebieden te verbeteren. De faculteit bespaarde volgens het cvb ‘meer dan gemiddeld’ op het gebied van personeel en huisvesting.

Tevens wijst het cvb er op dat de faculteit in 2006 nog een nulbegroting had. Daarna ging het financieel slecht met de faculteit, terwijl er in de periode 2007-2009 ‘geen wezenlijke veranderingen’ zijn aangebracht in de verdeling van het geld over de faculteiten.

Het rapport stelt dat veranderingen in die verdeling vaak negatief uitpakten voor de faculteit. Het cvb meent dat het verdelingsmodel zijn nut heeft bewezen, maar dat het in tijden van aanzienlijke krimp ‘onvoldoende effectief en wendbaar’ is. Bij krimp zijn ‘gefundeerde bestuurlijke keuzes’ noodzakelijk.
Mede om die reden is er nu sprake van een herijking van de universiteit en komt er in 2012 een andere methode om het geld te verdelen. Het cvb meent overigens dat het in het rapport geschetste beeld niet uniek is voor de faculteit, maar dat er inmiddels al veel gebeurd is om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Inmiddels vindt er een reorganisatie plaats bij de afdeling Bouw. De or adviseerde negatief maar legde zich bij deze beslissing neer omdat uitstel hiervan niet in het belang van de faculteit zou zijn. Volgens or-lid Hans van Schagen zijn medewerkers nu de dupe van geruzie binnen het afdelingsmanagement.
 

Nobelprijswinnares voor de economie 2009, Elinor Ostrom, bezocht vorige week de TU. De Amerikaanse was uitgenodigd door beleidsanalist dr. Pieter Bots en econoom dr. Rolf Kunneke (beiden van TBM). Met een internationaal gezelschap bespraken de drie plannen om onderzoek naar duurzaamheid van kleine kwetsbare economieën die afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen te stroomlijnen. Een overkoepelend raamwerk ontbreekt waardoor resultaten moeilijk te vergelijken zijn.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.